Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningen i det gränslösa arbetslivet

Duker, Karin LU (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Dagens arbetsliv förändras i takt med att ny teknologi utvecklas och blir allt mer flexibelt där gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Samtidigt har psykisk ohälsa kommit att bli den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Trots detta har arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningen knappt utvecklats de senaste fyrtio åren. Mitt syfte med den här uppsatsen är därför att undersöka hur arbetstidslagstiftningen och arbetsmiljölagen reglerar frågor kring just arbetstid och arbetsmiljö. Min förhoppning är att kunna besvara frågan huruvida dagens utformning är tillräcklig för att ge skydd till tjänstemän i ett gränslöst arbetsliv.

Jag använder mig huvudsakligen av rättsdogmatisk metod för att beskriva, systematisera och tolka gällande... (More)
Dagens arbetsliv förändras i takt med att ny teknologi utvecklas och blir allt mer flexibelt där gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Samtidigt har psykisk ohälsa kommit att bli den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Trots detta har arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningen knappt utvecklats de senaste fyrtio åren. Mitt syfte med den här uppsatsen är därför att undersöka hur arbetstidslagstiftningen och arbetsmiljölagen reglerar frågor kring just arbetstid och arbetsmiljö. Min förhoppning är att kunna besvara frågan huruvida dagens utformning är tillräcklig för att ge skydd till tjänstemän i ett gränslöst arbetsliv.

Jag använder mig huvudsakligen av rättsdogmatisk metod för att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt. Eftersom arbetstidslagen är dispositiv och till stora delar kan ersättas av kollektivavtal har jag även granskat ett gällande kollektivavtal för att få en förståelse för hur regleringen ser ut i praktiken. Jag bygger uppsatsen på ett fiktivt case i förhoppning om att ge läsaren en större förståelse för problematiken.

Under uppsatsens gång har det för mig blivit tydligt att den lagstiftning som idag finns på arbetstids- och arbetsmiljöområdet är förlegad och att den i många fall inte följs. De definitioner som återfinns i såväl lagstiftning som i arbetstidsdirektivet är inte anpassade till den verklighet allt fler tjänstemän lever i idag varför arbetstidslagen ofta ersätts av kollektivavtal. Även från arbetstidsdirektivets tvingande minimiregler görs undantag genom kollektivavtal för att anpassa avtalen till dagens gränslösa arbetsliv. Konsekvensen blir att ansvarsfördelningen blir otydlig samt att skydd för den enskilde arbetstagaren är svårt att garantera. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Duker, Karin LU
supervisor
organization
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Working Hours Act, Work Environment Act, Flexible work life, Collective Agreement, Working Time Directive. Arbetstidslag, Arbetsmiljölag, Gränslöst arbetsliv, Kollektivavtal, Arbetstidsdirektiv.
language
Swedish
id
4937807
date added to LUP
2015-01-23 11:09:11
date last changed
2015-01-23 11:09:11
@misc{4937807,
 abstract   = {Dagens arbetsliv förändras i takt med att ny teknologi utvecklas och blir allt mer flexibelt där gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Samtidigt har psykisk ohälsa kommit att bli den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Trots detta har arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningen knappt utvecklats de senaste fyrtio åren. Mitt syfte med den här uppsatsen är därför att undersöka hur arbetstidslagstiftningen och arbetsmiljölagen reglerar frågor kring just arbetstid och arbetsmiljö. Min förhoppning är att kunna besvara frågan huruvida dagens utformning är tillräcklig för att ge skydd till tjänstemän i ett gränslöst arbetsliv.

Jag använder mig huvudsakligen av rättsdogmatisk metod för att beskriva, systematisera och tolka gällande rätt. Eftersom arbetstidslagen är dispositiv och till stora delar kan ersättas av kollektivavtal har jag även granskat ett gällande kollektivavtal för att få en förståelse för hur regleringen ser ut i praktiken. Jag bygger uppsatsen på ett fiktivt case i förhoppning om att ge läsaren en större förståelse för problematiken.

Under uppsatsens gång har det för mig blivit tydligt att den lagstiftning som idag finns på arbetstids- och arbetsmiljöområdet är förlegad och att den i många fall inte följs. De definitioner som återfinns i såväl lagstiftning som i arbetstidsdirektivet är inte anpassade till den verklighet allt fler tjänstemän lever i idag varför arbetstidslagen ofta ersätts av kollektivavtal. Även från arbetstidsdirektivets tvingande minimiregler görs undantag genom kollektivavtal för att anpassa avtalen till dagens gränslösa arbetsliv. Konsekvensen blir att ansvarsfördelningen blir otydlig samt att skydd för den enskilde arbetstagaren är svårt att garantera.},
 author    = {Duker, Karin},
 keyword   = {Working Hours Act,Work Environment Act,Flexible work life,Collective Agreement,Working Time Directive. Arbetstidslag,Arbetsmiljölag,Gränslöst arbetsliv,Kollektivavtal,Arbetstidsdirektiv.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetstids- och arbetsmiljölagstiftningen i det gränslösa arbetslivet},
 year     = {2015},
}