Advanced

”Har du PMS, eller?” En kvantitativ studie över psykosociala faktorers samband med premenstruellt syndrom.

Ekholm, Sandra LU and Rosvall, Ina LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Psykosociala faktorers samband med PMS undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 1320 svensktalande kvinnor och transpersoner med aktiv menscykel. Studien visade samband mellan höga nivåer av PMS och att bo tillsammans med barn eller partner samt att ha en mindre stöttande partner och låg relationstillfredställelse. Personer med en låg utbildningsnivå, egna erfarenheter av depression och en biomedicinsk förståelse av PMS besvärades i högre utsträckning av PMS. Samband kunde också etableras mellan PMS och premenstruella copingstrategier, tendenser till perfektionism och benägenhet att undertrycka egna känslor och behov i relation till andra (Silencing the Self). Studien visade även att PMS varierar med ålder och är... (More)
Psykosociala faktorers samband med PMS undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 1320 svensktalande kvinnor och transpersoner med aktiv menscykel. Studien visade samband mellan höga nivåer av PMS och att bo tillsammans med barn eller partner samt att ha en mindre stöttande partner och låg relationstillfredställelse. Personer med en låg utbildningsnivå, egna erfarenheter av depression och en biomedicinsk förståelse av PMS besvärades i högre utsträckning av PMS. Samband kunde också etableras mellan PMS och premenstruella copingstrategier, tendenser till perfektionism och benägenhet att undertrycka egna känslor och behov i relation till andra (Silencing the Self). Studien visade även att PMS varierar med ålder och är högst för personer mellan 30 och 39 år. Dessa variabler förklarade tillsammans 33,9 % av variansen av PMS. De variabler som gav det starkaste unika bidraget till den förklarade variansen var premenstruella copingstrategier, erfarenheter av depression, Silencing the Self och hemmaboende barn. Studiens resultat belyser hur PMS uppstår i ett sammanhang av normer, livsvillkor och relationer. Författarna ser utifrån studiens resultat ett stort behov av forskning om psykologisk behandling för PMS och PMDS. Ytterligare kunskap om mekanismerna bakom PMS behövs för att förstå hur begreppet PMS påverkar och formar oss som individer och som samhälle. (Less)
Abstract
The association between PMS and psychosocial factors was studied using the responses of 1320 women and transgender people with an active menstrual cycle to a Swedish web-based survey. Living with children or a romantic partner was associated with higher levels of PMS, in addition to low relational satisfaction and a less supportive partner. Premenstrual Coping, Perfectionism and Silencing the Self were associated with PMS, as well as biomedical causal attributions, lower levels of education and a personal history of depression. An association between age and PMS was established with respondents aged 30-39 years reporting the highest rates of PMS. These variables accounted for 33,9% of the total variance in PMS. Premenstrual Coping,... (More)
The association between PMS and psychosocial factors was studied using the responses of 1320 women and transgender people with an active menstrual cycle to a Swedish web-based survey. Living with children or a romantic partner was associated with higher levels of PMS, in addition to low relational satisfaction and a less supportive partner. Premenstrual Coping, Perfectionism and Silencing the Self were associated with PMS, as well as biomedical causal attributions, lower levels of education and a personal history of depression. An association between age and PMS was established with respondents aged 30-39 years reporting the highest rates of PMS. These variables accounted for 33,9% of the total variance in PMS. Premenstrual Coping, personal history of depression, Silencing the Self and living with children were the biggest individual contributors to the prediction of PMS. The study illustrates PMS in a context of social norms, living conditions and relationships. Based on the results, the authors find a great need for further research on psychological treatment for PMS and PMDD. Research on the mechanisms behind PMS is needed to understand how the concept PMS affects and molds us as individuals and as a society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekholm, Sandra LU and Rosvall, Ina LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
PMS, PMDS, premenstruell, psykosocial, Silencing the Self, perfektionism, depression, coping, attribution, partner, föräldraskap, attityd, ålder, utbildningsnivå, preventivmedel, kvantitativ forskning, enkät, Sverige, PMDD, premenstrual, psychosocial, Perfectionism, relational, parenthood, attitude, age, education, oral contraceptive, quantitative research, survey, Sweden.
language
Swedish
id
4938014
date added to LUP
2015-01-27 08:49:23
date last changed
2015-01-27 08:49:23
@misc{4938014,
 abstract   = {The association between PMS and psychosocial factors was studied using the responses of 1320 women and transgender people with an active menstrual cycle to a Swedish web-based survey. Living with children or a romantic partner was associated with higher levels of PMS, in addition to low relational satisfaction and a less supportive partner. Premenstrual Coping, Perfectionism and Silencing the Self were associated with PMS, as well as biomedical causal attributions, lower levels of education and a personal history of depression. An association between age and PMS was established with respondents aged 30-39 years reporting the highest rates of PMS. These variables accounted for 33,9% of the total variance in PMS. Premenstrual Coping, personal history of depression, Silencing the Self and living with children were the biggest individual contributors to the prediction of PMS. The study illustrates PMS in a context of social norms, living conditions and relationships. Based on the results, the authors find a great need for further research on psychological treatment for PMS and PMDD. Research on the mechanisms behind PMS is needed to understand how the concept PMS affects and molds us as individuals and as a society.},
 author    = {Ekholm, Sandra and Rosvall, Ina},
 keyword   = {PMS,PMDS,premenstruell,psykosocial,Silencing the Self,perfektionism,depression,coping,attribution,partner,föräldraskap,attityd,ålder,utbildningsnivå,preventivmedel,kvantitativ forskning,enkät,Sverige,PMDD,premenstrual,psychosocial,Perfectionism,relational,parenthood,attitude,age,education,oral contraceptive,quantitative research,survey,Sweden.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Har du PMS, eller?” En kvantitativ studie över psykosociala faktorers samband med premenstruellt syndrom.},
 year     = {2015},
}