Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad lockar studenter till arbetsplatser? – en studie om arbetsmotivation och egenskaper hos en framtida attraktiv arbetsplats

Tornell, Amanda LU and Hedegren, Kajsa LU (2015) PSYK11 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna tvärsnittsstudie syftade till att kartlägga vad studenter på samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund ansåg var viktiga egenskaper på en framtida attraktiv arbetsplats, samt att undersöka vilken arbetsmotivation de hade och om samband mellan dessa fanns. Studien utredde även om skillnader mellan män och kvinnor förelåg. Forskningsmetoden var surveyundersökning och data samlades in genom bekvämlighetsurval. Totalt deltog 107 kvinnor och 107 män. Enkäten bestod av en öppen rangordningsfråga om viktiga egenskaper hos en framtida attraktiv arbetsplats samt 12 självskattningsfrågor om arbetsmotivation. Undersökningen utgick från självbestämmandeteorin för att analysera motivation, och forskning inom arbetsklimat och employer branding vid... (More)
Denna tvärsnittsstudie syftade till att kartlägga vad studenter på samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund ansåg var viktiga egenskaper på en framtida attraktiv arbetsplats, samt att undersöka vilken arbetsmotivation de hade och om samband mellan dessa fanns. Studien utredde även om skillnader mellan män och kvinnor förelåg. Forskningsmetoden var surveyundersökning och data samlades in genom bekvämlighetsurval. Totalt deltog 107 kvinnor och 107 män. Enkäten bestod av en öppen rangordningsfråga om viktiga egenskaper hos en framtida attraktiv arbetsplats samt 12 självskattningsfrågor om arbetsmotivation. Undersökningen utgick från självbestämmandeteorin för att analysera motivation, och forskning inom arbetsklimat och employer branding vid analysen av de egenskaper som försöksdeltagarna ansåg var viktiga hos en framtida attraktiv arbetsplats. Resultatet visade att det fanns en skillnad i vad män och kvinnor ansåg var viktiga egenskaper på en framtida attraktiv arbetsplats och även en signifikant skillnad i vilken arbetsmotivation de hade. I studien undersöktes även ifall det förelåg samband mellan ålder och motivation och resultaten visade att så var fallet. En slutsats som kunde dras var att både de manliga och kvinnliga studenterna värderade ett bra arbetsklimat och intressanta arbetsuppgifter högt som viktiga egenskaper på en framtida attraktiv arbetsplats. (Less)
Abstract
The purpose of this cross-sectional study was to explore what students at samhällsvetenskapliga fakulteten in Lund thought were important characteristics for a future attractive workplace, which work motivation they had and if there was a correlation between these. The study also examined if there was a difference between men and women. The research method was survey and we collected the data through a convenience sample (107 men and 107 women). The survey contained one open question about important characteristics for a future attractive workplace and 12 self-report questions about work motivation. We used Self Determination Theory as a theoretical framework when analyzing motivation, and research about working climate and employer... (More)
The purpose of this cross-sectional study was to explore what students at samhällsvetenskapliga fakulteten in Lund thought were important characteristics for a future attractive workplace, which work motivation they had and if there was a correlation between these. The study also examined if there was a difference between men and women. The research method was survey and we collected the data through a convenience sample (107 men and 107 women). The survey contained one open question about important characteristics for a future attractive workplace and 12 self-report questions about work motivation. We used Self Determination Theory as a theoretical framework when analyzing motivation, and research about working climate and employer branding when analyzing the characteristics the participants thought were the most important for a future attractive workplace. The result indicated that there was a difference between what men and women thought were important characteristics and also a significant difference in motivation. The study also examined if age influenced motivation, and we found that it did. A conclusion that could be drawn was that both men and women in this study thought that a satisfying work environment and interesting work tasks were important characteristics for a future attractive workplace. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tornell, Amanda LU and Hedegren, Kajsa LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
självbestämmandeteorin, arbetsklimat, employer branding, Self Determination Theory, work environment
language
Swedish
id
4938796
date added to LUP
2015-01-23 14:55:21
date last changed
2015-01-23 14:55:21
@misc{4938796,
 abstract   = {The purpose of this cross-sectional study was to explore what students at samhällsvetenskapliga fakulteten in Lund thought were important characteristics for a future attractive workplace, which work motivation they had and if there was a correlation between these. The study also examined if there was a difference between men and women. The research method was survey and we collected the data through a convenience sample (107 men and 107 women). The survey contained one open question about important characteristics for a future attractive workplace and 12 self-report questions about work motivation. We used Self Determination Theory as a theoretical framework when analyzing motivation, and research about working climate and employer branding when analyzing the characteristics the participants thought were the most important for a future attractive workplace. The result indicated that there was a difference between what men and women thought were important characteristics and also a significant difference in motivation. The study also examined if age influenced motivation, and we found that it did. A conclusion that could be drawn was that both men and women in this study thought that a satisfying work environment and interesting work tasks were important characteristics for a future attractive workplace.},
 author    = {Tornell, Amanda and Hedegren, Kajsa},
 keyword   = {självbestämmandeteorin,arbetsklimat,employer branding,Self Determination Theory,work environment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad lockar studenter till arbetsplatser? – en studie om arbetsmotivation och egenskaper hos en framtida attraktiv arbetsplats},
 year     = {2015},
}