Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Två begrepp under utveckling

Ruuth, Andreas LU (2015) HARH16 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker rättsdogmatiskt EU-domstolens tolkning av begreppen ”funktionshinder” och professional life, samt hur dessa två begrepp relaterar till varandra i bedömningen huruvida ett funktionhinder föreligger eller inte. Här undersöks EU-målen Chacón Navas, Coleman, HK Danmark, Z och Kaltoft. Dessa mål har varit uppe i EU-domstolen där nationella rättsinsanser begärt förhandsavgörande från EU-domstolen om hur begreppet ”funktionshinder” och/eller likabehandlingsdirektivet 2000/78/EG bör tolkas. Denna uppsats ger även en överblick om hur funktionhinder har definierats i FN-konventionen, International Classification of Functioning, Disabilty and Health (ICF) samt EU:s fördrag och direktiv. Begreppet professional life utreds med... (More)
Denna uppsats undersöker rättsdogmatiskt EU-domstolens tolkning av begreppen ”funktionshinder” och professional life, samt hur dessa två begrepp relaterar till varandra i bedömningen huruvida ett funktionhinder föreligger eller inte. Här undersöks EU-målen Chacón Navas, Coleman, HK Danmark, Z och Kaltoft. Dessa mål har varit uppe i EU-domstolen där nationella rättsinsanser begärt förhandsavgörande från EU-domstolen om hur begreppet ”funktionshinder” och/eller likabehandlingsdirektivet 2000/78/EG bör tolkas. Denna uppsats ger även en överblick om hur funktionhinder har definierats i FN-konventionen, International Classification of Functioning, Disabilty and Health (ICF) samt EU:s fördrag och direktiv. Begreppet professional life utreds med vägledning från EU-domstolen eftersom det ännu inte finns någon doktrin på området. Det finns dock mycket litteratur på området funktionshinder som den här uppsatsen använder sig av men eftersom inriktningen funktionhinder och professional life är så specifikt utgår analysen huvudsakligen från EU-domstolens rättspraxis. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
This essay examines, by legal dogmatic method, the European Court of Justice’s interpretation of the two terms “disability” and “professional life”, and how these concepts relate to one another in deciding whether a disability is present or not. The EU-cases studied in this essay are Chacón Navas, Coleman, HK Danmark, Z and Kaltoft. These cases resulted from national courts requesting preliminary ruling on how “disability” and/or directive 2000/78/EC should be interpreted. This essay also establishes guidelines on how disability has been defined by the UN Convention, The International Classification of Functioning, Disabilty and Health (ICF) and the treaties and directives of the European Union. The concept of “professional life” is... (More)
This essay examines, by legal dogmatic method, the European Court of Justice’s interpretation of the two terms “disability” and “professional life”, and how these concepts relate to one another in deciding whether a disability is present or not. The EU-cases studied in this essay are Chacón Navas, Coleman, HK Danmark, Z and Kaltoft. These cases resulted from national courts requesting preliminary ruling on how “disability” and/or directive 2000/78/EC should be interpreted. This essay also establishes guidelines on how disability has been defined by the UN Convention, The International Classification of Functioning, Disabilty and Health (ICF) and the treaties and directives of the European Union. The concept of “professional life” is explored through how it has been discussed in the European Court of Justice, since there are no, as of yet, explanatory literature on the subject. There is, however, extensive literature on the subject of disability, which this essay also has taken into account, but the analysis is predominately derived from the EU-cases because of the fact that the direction of this essay is so particular. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ruuth, Andreas LU
supervisor
organization
alternative title
En lägesrapport om EU-domstolens tolkning av funktionshinder och dess förhållande till professional life
course
HARH16 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Funktionsnedsättning, Funktionshinder, Professional Life, Direktiv 2000/78, Diskriminering
language
Swedish
id
4939198
date added to LUP
2015-01-23 11:14:42
date last changed
2015-01-26 14:54:25
@misc{4939198,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker rättsdogmatiskt EU-domstolens tolkning av begreppen ”funktionshinder” och professional life, samt hur dessa två begrepp relaterar till varandra i bedömningen huruvida ett funktionhinder föreligger eller inte. Här undersöks EU-målen Chacón Navas, Coleman, HK Danmark, Z och Kaltoft. Dessa mål har varit uppe i EU-domstolen där nationella rättsinsanser begärt förhandsavgörande från EU-domstolen om hur begreppet ”funktionshinder” och/eller likabehandlingsdirektivet 2000/78/EG bör tolkas. Denna uppsats ger även en överblick om hur funktionhinder har definierats i FN-konventionen, International Classification of Functioning, Disabilty and Health (ICF) samt EU:s fördrag och direktiv. Begreppet professional life utreds med vägledning från EU-domstolen eftersom det ännu inte finns någon doktrin på området. Det finns dock mycket litteratur på området funktionshinder som den här uppsatsen använder sig av men eftersom inriktningen funktionhinder och professional life är så specifikt utgår analysen huvudsakligen från EU-domstolens rättspraxis.},
 author    = {Ruuth, Andreas},
 keyword   = {Funktionsnedsättning,Funktionshinder,Professional Life,Direktiv 2000/78,Diskriminering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Två begrepp under utveckling},
 year     = {2015},
}