Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

In- och utträdande styrelseledamots ansvar enligt aktiebolagslagen - I samband med betalningsansvaret enligt 25 kap. ABL och skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL

Karlsson, Josefine LU (2015) HARH12 20142
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det finns en viss osäkerhet vad gäller styrelseledamots ansvar vid in- och utträde i styrelse. Ansvaret regleras inte i lagtext, emellertid kan man från förarbete utläsa att bedömning ska ske från fall till fall av anledning att lagstiftaren ansett att en mer specifik reglering vore allt för stelbent. En vag reglering av detta slag medför osäkerhet kring vad som är gällande rätt då styrelseledamot in- och utträder i styrelse. Följande uppsats har därmed som syfte att undersöka vad som kan anses gällande rätt under sådan situation. När ansvaret inträder samt upphör för styrelseledamot. Paralleller har även dragits till situationen gällande skadeståndsansvar och hur detta ansvar förhåller sig under samma omständigheter.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Josefine LU
supervisor
organization
course
HARH12 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Styrelseledamotsansvar, styrelse, ansvar, tillträdande, utträdande, avgående, inträdande, styrelseledamot, skadeståndsansvar, personligt betalningsansvar, bolagsstyrelse, styrelseväxling, styrelseledamotsväxling, ledamot, styrelseansvar
language
Swedish
id
4939325
date added to LUP
2015-01-22 16:11:55
date last changed
2015-01-22 16:11:55
@misc{4939325,
 abstract   = {Det finns en viss osäkerhet vad gäller styrelseledamots ansvar vid in- och utträde i styrelse. Ansvaret regleras inte i lagtext, emellertid kan man från förarbete utläsa att bedömning ska ske från fall till fall av anledning att lagstiftaren ansett att en mer specifik reglering vore allt för stelbent. En vag reglering av detta slag medför osäkerhet kring vad som är gällande rätt då styrelseledamot in- och utträder i styrelse. Följande uppsats har därmed som syfte att undersöka vad som kan anses gällande rätt under sådan situation. När ansvaret inträder samt upphör för styrelseledamot. Paralleller har även dragits till situationen gällande skadeståndsansvar och hur detta ansvar förhåller sig under samma omständigheter.},
 author    = {Karlsson, Josefine},
 keyword   = {Styrelseledamotsansvar,styrelse,ansvar,tillträdande,utträdande,avgående,inträdande,styrelseledamot,skadeståndsansvar,personligt betalningsansvar,bolagsstyrelse,styrelseväxling,styrelseledamotsväxling,ledamot,styrelseansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {In- och utträdande styrelseledamots ansvar enligt aktiebolagslagen - I samband med betalningsansvaret enligt 25 kap. ABL och skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL},
 year     = {2015},
}