Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medarbetarenkäter som verktyg för att utveckla verksamheten. En studie av Malmö stads arbete med sin medarbetarenkät.

Norén, Marie LU and Paulstrup, Augusta LU (2015) PEDK21 20142
Education
Abstract (Swedish)
Studien berör hur Malmö stads medarbetarenkät bidrar till att utveckla organisationens verksamheter. Detta är ett aktuellt område som har en nutida relevans då både forskare och Sveriges storkommuner börjat reflektera kring och följa upp arbetet med just medarbetarenkäter.

Syftet med studien är att belysa hur cheferna upplever att arbetet med och resultatet av Malmö stads medarbetarenkät uppfyller sitt syfte att utveckla verksamheten internt samt att diskutera om medarbetarenkäten är ett passande verktyg för detta. Studien grundas på en kvalitativ forskningsansats där ett induktivt förhållningssätt samt semistrukturerade intervjuer har använts. Resultatet visar att cheferna tycker det är svårt att veta om medarbetarenkäten utvecklar... (More)
Studien berör hur Malmö stads medarbetarenkät bidrar till att utveckla organisationens verksamheter. Detta är ett aktuellt område som har en nutida relevans då både forskare och Sveriges storkommuner börjat reflektera kring och följa upp arbetet med just medarbetarenkäter.

Syftet med studien är att belysa hur cheferna upplever att arbetet med och resultatet av Malmö stads medarbetarenkät uppfyller sitt syfte att utveckla verksamheten internt samt att diskutera om medarbetarenkäten är ett passande verktyg för detta. Studien grundas på en kvalitativ forskningsansats där ett induktivt förhållningssätt samt semistrukturerade intervjuer har använts. Resultatet visar att cheferna tycker det är svårt att veta om medarbetarenkäten utvecklar deras verksamheter. De är överens om att enkäten är för omfattande vilket gör det svårt att arbeta kontinuerligt med den. Deras tillvägagångssätt att ta fram handlingsplaner skiljer sig något beroende på verksamhet och ledarskap. Cheferna menar också att arbetet med att gemensamt ta fram handlingsplaner är en del i förändringsarbetet som följer av medarbetarenkäten. Slutsatsen är att medarbetarenkäten i sig inte konkret utvecklar verksamheten, utan att det behövs vissa förändringar och komplement.

Studien har ett ledarperspektiv men i framtida forskning vore det intressant att istället applicera ett medarbetarperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norén, Marie LU and Paulstrup, Augusta LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ledarperspektiv, verksamhetsutveckling, förändringsarbete, medarbetarenkät, förändring, ledarskap, chef
language
Swedish
id
4939922
date added to LUP
2015-02-12 16:40:13
date last changed
2015-02-12 16:40:13
@misc{4939922,
 abstract   = {Studien berör hur Malmö stads medarbetarenkät bidrar till att utveckla organisationens verksamheter. Detta är ett aktuellt område som har en nutida relevans då både forskare och Sveriges storkommuner börjat reflektera kring och följa upp arbetet med just medarbetarenkäter. 

Syftet med studien är att belysa hur cheferna upplever att arbetet med och resultatet av Malmö stads medarbetarenkät uppfyller sitt syfte att utveckla verksamheten internt samt att diskutera om medarbetarenkäten är ett passande verktyg för detta. Studien grundas på en kvalitativ forskningsansats där ett induktivt förhållningssätt samt semistrukturerade intervjuer har använts. Resultatet visar att cheferna tycker det är svårt att veta om medarbetarenkäten utvecklar deras verksamheter. De är överens om att enkäten är för omfattande vilket gör det svårt att arbeta kontinuerligt med den. Deras tillvägagångssätt att ta fram handlingsplaner skiljer sig något beroende på verksamhet och ledarskap. Cheferna menar också att arbetet med att gemensamt ta fram handlingsplaner är en del i förändringsarbetet som följer av medarbetarenkäten. Slutsatsen är att medarbetarenkäten i sig inte konkret utvecklar verksamheten, utan att det behövs vissa förändringar och komplement. 

Studien har ett ledarperspektiv men i framtida forskning vore det intressant att istället applicera ett medarbetarperspektiv.},
 author    = {Norén, Marie and Paulstrup, Augusta},
 keyword   = {ledarperspektiv,verksamhetsutveckling,förändringsarbete,medarbetarenkät,förändring,ledarskap,chef},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Medarbetarenkäter som verktyg för att utveckla verksamheten. En studie av Malmö stads arbete med sin medarbetarenkät.},
 year     = {2015},
}