Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från processbeskrivning till organisatoriskt lärande. En fallstudie av förutsättningar för lärande inom Räddningstjänsten Syd.

Haavisto, Emma LU and Allerstam, Maria LU (2015) PEDK21 20142
Education
Abstract (Swedish)
På uppdrag av Räddningstjänsten Syd har vi genomfört denna fallstudie med syfte att beskriva och analysera en av deras huvudprocesser, "att utvärdera och lära av olyckor och insatser". Bakgrunden till uppdraget är identifierade problem kopplade till denna process. Organisationens mål är att öka kopplingen mellan insamlat material och det interna lärandet och vi hoppas med denna uppsats kunna hjälpa dem att nå dit. Genom samtal, intervjuer, observation, dokumentstudier samt en surveyundersökning bland den operativa personalen har vi samlat in vårt empiriska material. Vi har kommit fram till att organisationens processer inte är tillräckligt implementerade eller utformade på rätt sätt för att gynna ett organisatoriskt lärande. I nuläget... (More)
På uppdrag av Räddningstjänsten Syd har vi genomfört denna fallstudie med syfte att beskriva och analysera en av deras huvudprocesser, "att utvärdera och lära av olyckor och insatser". Bakgrunden till uppdraget är identifierade problem kopplade till denna process. Organisationens mål är att öka kopplingen mellan insamlat material och det interna lärandet och vi hoppas med denna uppsats kunna hjälpa dem att nå dit. Genom samtal, intervjuer, observation, dokumentstudier samt en surveyundersökning bland den operativa personalen har vi samlat in vårt empiriska material. Vi har kommit fram till att organisationens processer inte är tillräckligt implementerade eller utformade på rätt sätt för att gynna ett organisatoriskt lärande. I nuläget finns inom organisationen inte rätt förutsättningar för den typen av lärande som önskas och vi kan se att detta har både strukturella och kulturella orsaker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haavisto, Emma LU and Allerstam, Maria LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förutsättningar för lärande, kunskapsdelning, skapande av kunskap, processorientering, processimplementering, organisatoriskt lärande
language
Swedish
id
4940186
date added to LUP
2015-02-12 16:36:27
date last changed
2015-02-12 16:36:27
@misc{4940186,
 abstract   = {På uppdrag av Räddningstjänsten Syd har vi genomfört denna fallstudie med syfte att beskriva och analysera en av deras huvudprocesser, "att utvärdera och lära av olyckor och insatser". Bakgrunden till uppdraget är identifierade problem kopplade till denna process. Organisationens mål är att öka kopplingen mellan insamlat material och det interna lärandet och vi hoppas med denna uppsats kunna hjälpa dem att nå dit. Genom samtal, intervjuer, observation, dokumentstudier samt en surveyundersökning bland den operativa personalen har vi samlat in vårt empiriska material. Vi har kommit fram till att organisationens processer inte är tillräckligt implementerade eller utformade på rätt sätt för att gynna ett organisatoriskt lärande. I nuläget finns inom organisationen inte rätt förutsättningar för den typen av lärande som önskas och vi kan se att detta har både strukturella och kulturella orsaker.},
 author    = {Haavisto, Emma and Allerstam, Maria},
 keyword   = {förutsättningar för lärande,kunskapsdelning,skapande av kunskap,processorientering,processimplementering,organisatoriskt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från processbeskrivning till organisatoriskt lärande. En fallstudie av förutsättningar för lärande inom Räddningstjänsten Syd.},
 year     = {2015},
}