Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mentaliseringskapacitet, stress och arbetsklimat bland grundskolelärare i Sverige

Deshayes, Linda LU and Wadenhorn, Annie LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan mentaliserings¬kapacitet och upplevd stress, samt studera om och hur socialt respektive innovativt arbetsklimat medierar eller modererar detta samband i en urvalsgrupp av grundskolelärare (n=113) i Sverige. Data samlades in med ett självskattningsformulär vilket innehöll sociodemografiska frågor samt tre instrument som mäter upplevd stress, mentaliseringskapacitet i form av sex delskalor samt socialt och innovativt arbetsklimat. Data analyserades med SPSS och Hays tillägg Process genom Pearsons korrelation, t-test och multipel regressionsanalys. Resultatet visade ett signifikant negativt samband mellan upplevd stress och socialt respektive innovativt arbetsklimat. Sambanden mellan... (More)
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan mentaliserings¬kapacitet och upplevd stress, samt studera om och hur socialt respektive innovativt arbetsklimat medierar eller modererar detta samband i en urvalsgrupp av grundskolelärare (n=113) i Sverige. Data samlades in med ett självskattningsformulär vilket innehöll sociodemografiska frågor samt tre instrument som mäter upplevd stress, mentaliseringskapacitet i form av sex delskalor samt socialt och innovativt arbetsklimat. Data analyserades med SPSS och Hays tillägg Process genom Pearsons korrelation, t-test och multipel regressionsanalys. Resultatet visade ett signifikant negativt samband mellan upplevd stress och socialt respektive innovativt arbetsklimat. Sambanden mellan mentaliseringskapacitet och upplevd stress var signifikanta för kvinnor på fem av sex delskalor, med starkast positivt samband mellan delskalan låg försvarsnivå och upplevd stress. Dataanalysen visar skilda riktningar i sambandet mellan mentaliseringskapacitet och upplevd stress för kvinnor och män. Socialt och innovativt arbetsklimat medierar relationen mellan delskalan låg försvarsnivå och upplevd stress. Socialt respektive innovativt arbetsklimat modererar relationen mellan delskalan konkret tänkande och upplevd stress i motsatta riktningar. Studien är den första som undersöker sambanden mellan mentaliseringskapacitet, upplevd stress och socialt samt innovativt arbetsklimat. Resultatet indikerar att det finns komplexa samband och belyser vikten av ytterligare forskning inom området. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to explore the relationship between mentalizing capacity, stress, social and innovative workplace environment for primary school teachers in Sweden. In addition, the moderating and mediating effect of social and innovative workplace environment on the relationship between mentalizing capacity and perceived stress was also explored. Sample group (n=113) data was collected through a self-assessment questionnaire, which contained sociodemographic questions and three instruments. The instruments measured perceived stress, mentalizing capacity, social and innovative workplace environment. Data was analysed with SPSS and Hayes PROCESS; Pearson correlation, t-test and multiple regression analysis. The results... (More)
The purpose of this study was to explore the relationship between mentalizing capacity, stress, social and innovative workplace environment for primary school teachers in Sweden. In addition, the moderating and mediating effect of social and innovative workplace environment on the relationship between mentalizing capacity and perceived stress was also explored. Sample group (n=113) data was collected through a self-assessment questionnaire, which contained sociodemographic questions and three instruments. The instruments measured perceived stress, mentalizing capacity, social and innovative workplace environment. Data was analysed with SPSS and Hayes PROCESS; Pearson correlation, t-test and multiple regression analysis. The results indicate a significant negative relationship between perceived stress and social and innovative workplace environment. Mentalizing capacity and perceived stress had a significant correlation for women in five of six subscales with strongest positive correlation between the subscale low defense level and perceived stress. The data analysis showed opposite directions in the relationship between mentalizing capacity and perceived stress for women and men. Social and innovative workplace environment mediates the relationship between the subscale low defense level and perceived stress. Social and innovative workplace climate moderates the relationship between the subscale concrete thinking and perceived stress in opposite directions. This study is the first to examine the relationship between mentalizing capacity, perceived stress, and social and innovative workplace environment. The results indicate association and hence the importance of further research within this area. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Deshayes, Linda LU and Wadenhorn, Annie LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
social workplace environment, mentalizing capacity, innovative workplace environment, socialkognitiv förmåga, stress, socialt klimat, PSS-10, Mental State Task, mentalisering, lärare, arbetsklimat, innovativt klimat, teachers
language
Swedish
id
4991870
date added to LUP
2015-01-28 08:40:12
date last changed
2015-01-28 08:40:12
@misc{4991870,
 abstract   = {The purpose of this study was to explore the relationship between mentalizing capacity, stress, social and innovative workplace environment for primary school teachers in Sweden. In addition, the moderating and mediating effect of social and innovative workplace environment on the relationship between mentalizing capacity and perceived stress was also explored. Sample group (n=113) data was collected through a self-assessment questionnaire, which contained sociodemographic questions and three instruments. The instruments measured perceived stress, mentalizing capacity, social and innovative workplace environment. Data was analysed with SPSS and Hayes PROCESS; Pearson correlation, t-test and multiple regression analysis. The results indicate a significant negative relationship between perceived stress and social and innovative workplace environment. Mentalizing capacity and perceived stress had a significant correlation for women in five of six subscales with strongest positive correlation between the subscale low defense level and perceived stress. The data analysis showed opposite directions in the relationship between mentalizing capacity and perceived stress for women and men. Social and innovative workplace environment mediates the relationship between the subscale low defense level and perceived stress. Social and innovative workplace climate moderates the relationship between the subscale concrete thinking and perceived stress in opposite directions. This study is the first to examine the relationship between mentalizing capacity, perceived stress, and social and innovative workplace environment. The results indicate association and hence the importance of further research within this area.},
 author    = {Deshayes, Linda and Wadenhorn, Annie},
 keyword   = {social workplace environment,mentalizing capacity,innovative workplace environment,socialkognitiv förmåga,stress,socialt klimat,PSS-10,Mental State Task,mentalisering,lärare,arbetsklimat,innovativt klimat,teachers},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mentaliseringskapacitet, stress och arbetsklimat bland grundskolelärare i Sverige},
 year     = {2015},
}