Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Det är de som brinner mest som brinner först” En fenomenografisk studie kring personalvetares uppfattningar av utmattningsdepression

Listrup, Ida LU (2015) PEDM23 20141
Education
Abstract (Swedish)
Samhällsutvecklingen är en ständigt pågående process som påverkar och formar allt i vår omvärld, inklusive oss själva. Organisationer påverkas av den ökade konkurrensen genom nedskärningar och krav på ökad effektivitet. Det ges större frihet och större ansvar. Den andra sidan av myntet är ökade krav på kompetens och förmåga att dra gränser kring sin roll och prestation. Antalet personer, främst unga kvinnor, som drabbas av utmattningsdepression fortsätter att öka.
Studien granskar utmattningsdepression utifrån personalve-tares uppfattningar av fenomenet. Detta är särskilt intres-sant eftersom jag håller på att avsluta min utbildning inom personal och arbetsliv. Personalvetaren har en central roll i eftersom arbetslivet ofta belyses som... (More)
Samhällsutvecklingen är en ständigt pågående process som påverkar och formar allt i vår omvärld, inklusive oss själva. Organisationer påverkas av den ökade konkurrensen genom nedskärningar och krav på ökad effektivitet. Det ges större frihet och större ansvar. Den andra sidan av myntet är ökade krav på kompetens och förmåga att dra gränser kring sin roll och prestation. Antalet personer, främst unga kvinnor, som drabbas av utmattningsdepression fortsätter att öka.
Studien granskar utmattningsdepression utifrån personalve-tares uppfattningar av fenomenet. Detta är särskilt intres-sant eftersom jag håller på att avsluta min utbildning inom personal och arbetsliv. Personalvetaren har en central roll i eftersom arbetslivet ofta belyses som den främsta orsaken till utmattningsdepression. Därför har studien ett naturligt arbetslivspedagogiskt perspektiv och intresse. Syftet med studien är beskriva och tolka variationen av personalvetares uppfattningar och tankar om utmattningsdepression utifrån arbetslivet.
Studien har en fenomenografisk ansatts och utgå ifrån ett miljöpedagogiskt perspektiv. Det empiriska materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer med personalvetare inom den offentliga sektorn.
Resultatet och analysen belyser komplexiteten av olika på-verkansfaktorer som kan leda till uppkomsten av utmatt-ningsdepression. Studien ger förslag på relationsorienterat ledarskap och empowerment av medarbetare för att mot-verka uppkomsten av utmattningsdepression. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Listrup, Ida LU
supervisor
organization
course
PEDM23 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
empowerment, gränsdragning, handlingsutrymme, kompetens, miljöpedagogik, utmattningsdepression, fenomenografi, relationsorienterat ledarskap
language
Swedish
id
5010969
date added to LUP
2015-02-12 16:42:41
date last changed
2015-02-12 16:42:41
@misc{5010969,
 abstract   = {Samhällsutvecklingen är en ständigt pågående process som påverkar och formar allt i vår omvärld, inklusive oss själva. Organisationer påverkas av den ökade konkurrensen genom nedskärningar och krav på ökad effektivitet. Det ges större frihet och större ansvar. Den andra sidan av myntet är ökade krav på kompetens och förmåga att dra gränser kring sin roll och prestation. Antalet personer, främst unga kvinnor, som drabbas av utmattningsdepression fortsätter att öka. 
Studien granskar utmattningsdepression utifrån personalve-tares uppfattningar av fenomenet. Detta är särskilt intres-sant eftersom jag håller på att avsluta min utbildning inom personal och arbetsliv. Personalvetaren har en central roll i eftersom arbetslivet ofta belyses som den främsta orsaken till utmattningsdepression. Därför har studien ett naturligt arbetslivspedagogiskt perspektiv och intresse. Syftet med studien är beskriva och tolka variationen av personalvetares uppfattningar och tankar om utmattningsdepression utifrån arbetslivet. 
Studien har en fenomenografisk ansatts och utgå ifrån ett miljöpedagogiskt perspektiv. Det empiriska materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer med personalvetare inom den offentliga sektorn. 
Resultatet och analysen belyser komplexiteten av olika på-verkansfaktorer som kan leda till uppkomsten av utmatt-ningsdepression. Studien ger förslag på relationsorienterat ledarskap och empowerment av medarbetare för att mot-verka uppkomsten av utmattningsdepression.},
 author    = {Listrup, Ida},
 keyword   = {empowerment,gränsdragning,handlingsutrymme,kompetens,miljöpedagogik,utmattningsdepression,fenomenografi,relationsorienterat ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det är de som brinner mest som brinner först” En fenomenografisk studie kring personalvetares uppfattningar av utmattningsdepression},
 year     = {2015},
}