Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The European corn borer in Sweden : a future perspective based on a phenological model approach

Forsmoo, Joel LU (2015) In Student thesis series INES NGEM01 20141
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
The European Corn Borer (ECB) has the potential to markedly reduce the yield from corn plants and in turn affect the economy of farmers. The human world population is increasing and there is consequently an increased number of mouths to feed on a limited area, the Earth, and this makes this an important topic to study. It is thus important to find out whether the ECB likely will be an important pest for farmers in Sweden throughout the 21st century, and, further on, whether the temperature requirements for a permanent population will be met. This was studied using a phenological ECB model driven with climate model data based on RCP scenarios 2.6, 4.5 and 8.5, together with gridded observational data. This study found that the temperature... (More)
The European Corn Borer (ECB) has the potential to markedly reduce the yield from corn plants and in turn affect the economy of farmers. The human world population is increasing and there is consequently an increased number of mouths to feed on a limited area, the Earth, and this makes this an important topic to study. It is thus important to find out whether the ECB likely will be an important pest for farmers in Sweden throughout the 21st century, and, further on, whether the temperature requirements for a permanent population will be met. This was studied using a phenological ECB model driven with climate model data based on RCP scenarios 2.6, 4.5 and 8.5, together with gridded observational data. This study found that the temperature conditions will support a semi-permanent to permanent population of the ECB in large parts of southern Sweden by the end of the 21st century, given RCP 4.5 and RCP 8.5. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Klimatet och klimatförändringen är för många abstrakt. Något man förstår vikten av men har svårt att intuitivt greppa. Kort och gott så är klimatet en generell bild av vädret över en längre period, vanligtvis sett över 30 år. Ett klimatscenario målar den globala klimatbilden, och observationer tyder på att vi globalt är i linje med det mest pessimistiska framtida klimatscenario, där kännbara förändringar i det lokala klimatet är att förvänta på flertalet platser. Dessa förändringar har till stor del uppkommit till följd av mänsklig påverkan, så som ökade utsläpp av växthusgaser, och följande naturliga gensvar, och där skillnaden mellan de torrare och blötare regionerna, globalt sett, förväntas öka. Den här studien handlar om majsmotten; en... (More)
Klimatet och klimatförändringen är för många abstrakt. Något man förstår vikten av men har svårt att intuitivt greppa. Kort och gott så är klimatet en generell bild av vädret över en längre period, vanligtvis sett över 30 år. Ett klimatscenario målar den globala klimatbilden, och observationer tyder på att vi globalt är i linje med det mest pessimistiska framtida klimatscenario, där kännbara förändringar i det lokala klimatet är att förvänta på flertalet platser. Dessa förändringar har till stor del uppkommit till följd av mänsklig påverkan, så som ökade utsläpp av växthusgaser, och följande naturliga gensvar, och där skillnaden mellan de torrare och blötare regionerna, globalt sett, förväntas öka. Den här studien handlar om majsmotten; en insekt som står för mångmiljonförluster varje år i USA såväl som Europa, en insekt som riskerar att emigrera till Sverige givet olika klimatscenarior.
Frågan är om temperaturen i Sverige, där det historiskt sett varit för kallt för majsmotten, kommer öka tillräckligt mycket för att den ska trivas här. Detta är vad studien går ut på; att ta reda på om klimatet sannolikt förändras i tillräckligt stor utsträckning för att majsmotten ska kunna överleva vintern i Sverige. Utöver klimatet så påverkar också bekämpningsåtgärder och majsmottens förmåga att flytta på sig deras utbredning och om den blir en permanent del av den lokala naturen, dvs. bildar ett permanent bestånd.
För att kunna uppskatta hur majsmottens utbredning förändras i framtiden används data från olika klimatscenarion för att representera det framtida klimatet. Oavsett klimatscenario som använts i studien; oavsett om det är en måttlig, medel eller kraftig ökning av växthusgasutsläppen så är risken att majsmotten kommer att etablera sig uppenbar i södra Sverige.
Den här studien är ett viktigt underlag i den framtida planeringen av Sveriges jordbruk, och den gör det möjligt för intressenter och beslutsfattare att upprätta förebyggande åtgärder för att minimera den ekonomiska skadan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsmoo, Joel LU
supervisor
organization
alternative title
Majsmotten som en potentiell skadegörare för svensk majs
course
NGEM01 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Bt corn, diapause, life-stage, degree days, Ostrinia nubilalis (Hubner), European corn borer, pest management, Physical Geography and Ecosystem Analysis
publication/series
Student thesis series INES
report number
330
language
English
id
5031579
date added to LUP
2015-01-29 10:27:32
date last changed
2015-01-29 10:27:32
@misc{5031579,
 abstract   = {The European Corn Borer (ECB) has the potential to markedly reduce the yield from corn plants and in turn affect the economy of farmers. The human world population is increasing and there is consequently an increased number of mouths to feed on a limited area, the Earth, and this makes this an important topic to study. It is thus important to find out whether the ECB likely will be an important pest for farmers in Sweden throughout the 21st century, and, further on, whether the temperature requirements for a permanent population will be met. This was studied using a phenological ECB model driven with climate model data based on RCP scenarios 2.6, 4.5 and 8.5, together with gridded observational data. This study found that the temperature conditions will support a semi-permanent to permanent population of the ECB in large parts of southern Sweden by the end of the 21st century, given RCP 4.5 and RCP 8.5.},
 author    = {Forsmoo, Joel},
 keyword   = {Bt corn,diapause,life-stage,degree days,Ostrinia nubilalis (Hubner),European corn borer,pest management,Physical Geography and Ecosystem Analysis},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Student thesis series INES},
 title    = {The European corn borer in Sweden : a future perspective based on a phenological model approach},
 year     = {2015},
}