Advanced

Dekontextualisering av Toyota Production System

Lagerberg, Fredrik LU ; Hadziosmanovic, Adi LU and Magnusson, Peter (2015) FEKH49 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker, utifrån en fallstudie,
dekontextualisering av TPS i syfte att titta på kulturella
och sociala förändringar efter implementering av TPS på
en organisation utifrån ett medarbetarperspektiv.

Uppsatsen bygger på en kvalitativ och
socialkonstruktionistisk fallstudie av ett företag baserad
på semi-strukturerade intervjuer. Data har sedan
analyserats efter teoretiskt avgränsning.

Det övergripande forskningsområdet för uppsatsen
innefattar dekontextualisering av organisationsmodeller.
Som exempelteori för forskningsområdet har modellen
Toyota Production System använts. Denna teori har
sedan begränsats till att innefatta främst sociala och
kulturella aspekter.

Vårt empiriska material är... (More)
Denna uppsats undersöker, utifrån en fallstudie,
dekontextualisering av TPS i syfte att titta på kulturella
och sociala förändringar efter implementering av TPS på
en organisation utifrån ett medarbetarperspektiv.

Uppsatsen bygger på en kvalitativ och
socialkonstruktionistisk fallstudie av ett företag baserad
på semi-strukturerade intervjuer. Data har sedan
analyserats efter teoretiskt avgränsning.

Det övergripande forskningsområdet för uppsatsen
innefattar dekontextualisering av organisationsmodeller.
Som exempelteori för forskningsområdet har modellen
Toyota Production System använts. Denna teori har
sedan begränsats till att innefatta främst sociala och
kulturella aspekter.

Vårt empiriska material är transkriberade
semi-strukturerade intervjuer med medarbetare
verksamma inom ett anonymt
tillverkningsindustriföretag beläget i Skåne.

Vi har funnit tendenser till att Toyota Production System
inte dekontextualiserats eller implementerats i sin helhet
vid den analyserade organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lagerberg, Fredrik LU ; Hadziosmanovic, Adi LU and Magnusson, Peter
supervisor
organization
course
FEKH49 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dekontextualisering, Kontextualisering, Toyota Production System, Implementeringssvårigheter, Medarbetarperspektiv
language
Swedish
id
5038311
date added to LUP
2015-02-04 12:20:42
date last changed
2015-02-04 12:20:42
@misc{5038311,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker, utifrån en fallstudie,
dekontextualisering av TPS i syfte att titta på kulturella
och sociala förändringar efter implementering av TPS på
en organisation utifrån ett medarbetarperspektiv.

Uppsatsen bygger på en kvalitativ och
socialkonstruktionistisk fallstudie av ett företag baserad
på semi-strukturerade intervjuer. Data har sedan
analyserats efter teoretiskt avgränsning.

Det övergripande forskningsområdet för uppsatsen 
innefattar dekontextualisering av organisationsmodeller. 
Som exempelteori för forskningsområdet har modellen 
Toyota Production System använts. Denna teori har 
sedan begränsats till att innefatta främst sociala och 
kulturella aspekter. 

Vårt empiriska material är transkriberade 
semi-strukturerade intervjuer med medarbetare 
verksamma inom ett anonymt 
tillverkningsindustriföretag beläget i Skåne.

Vi har funnit tendenser till att Toyota Production System 
inte dekontextualiserats eller implementerats i sin helhet 
vid den analyserade organisationen.},
 author    = {Lagerberg, Fredrik and Hadziosmanovic, Adi and Magnusson, Peter},
 keyword   = {Dekontextualisering,Kontextualisering,Toyota Production System,Implementeringssvårigheter,Medarbetarperspektiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dekontextualisering av Toyota Production System},
 year     = {2015},
}