Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Idealmannen : ett ohälsosamt ideal?

Boström, Jens LU (2015) MKVK04 20142
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
I denna uppsats analyseras 4 nummer av den brittiska utgåvan av magasinet Men’s Health med målsättningen att utreda hur deras porträttering av idealmannens fysik och kroppsliga egenskaper ser ut. Jag utreder även varför porträtteringen ser ut som den gör och ifall det finns aspekter av ett hälsosamt ideal hos idealmannen. Bakgrunden till frågeställningen om hälsa är bland annat den pågående debatten om hälsa i media och det faktum att tidningen heter Men’s Health och tidigare forskning har visat att den kanske inte har så mycket med hälsa att göra.
Tillvägagångssättet är en kvalitativ innehållsanalys där bilderna ges lika stort utrymme som den skrivna texten i analysen, då de båda är meningsbärande. Studien anlägger ett... (More)
I denna uppsats analyseras 4 nummer av den brittiska utgåvan av magasinet Men’s Health med målsättningen att utreda hur deras porträttering av idealmannens fysik och kroppsliga egenskaper ser ut. Jag utreder även varför porträtteringen ser ut som den gör och ifall det finns aspekter av ett hälsosamt ideal hos idealmannen. Bakgrunden till frågeställningen om hälsa är bland annat den pågående debatten om hälsa i media och det faktum att tidningen heter Men’s Health och tidigare forskning har visat att den kanske inte har så mycket med hälsa att göra.
Tillvägagångssättet är en kvalitativ innehållsanalys där bilderna ges lika stort utrymme som den skrivna texten i analysen, då de båda är meningsbärande. Studien anlägger ett tolkningsperspektiv, även kallat hermeneutiskt perspektiv. Vidare är det en abduktiv ansats som ligger till grund för studiens resonemang och slutledning, vilket tillåter forskaren att kombinera analysen med tidigare studier och teoretiska grunder. Den teori som studien tar sin utgångspunkt i, och även ger innehållsanalysen en begreppsapparat och ett perspektiv, är bland annat Zygmunt Baumans teori rörande konsumtion, Anthony Giddens teori rörande identitet och även teoribildning till begreppet hälsa. Vidare utgörs en del av studiens analytiska ramverk av tidigare studier på området som fördjupar analysen.
Resultatet i uppsatsen visar att den porträtterade idealmannen är muskulös, med väldefinierade muskler och låg andel kroppsfett. Vidare ska han se ung och frisk ut. Huruvida idealet är hälsosamt beror till stor del på hur idealet betraktas samt vilket perspektiv på hälsa som anläggs. Vidare är anledningen till den aktuella porträtteringen att samhället har utvecklats till ett konsumtionssamhälle där individen betraktas som en vara som konkurrerar med andra varor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boström, Jens LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälsa, Ideal, Idealmannen, Men's Health, Identitet
language
Swedish
id
5044675
date added to LUP
2015-03-06 16:51:06
date last changed
2015-03-06 16:51:06
@misc{5044675,
 abstract   = {I denna uppsats analyseras 4 nummer av den brittiska utgåvan av magasinet Men’s Health med målsättningen att utreda hur deras porträttering av idealmannens fysik och kroppsliga egenskaper ser ut. Jag utreder även varför porträtteringen ser ut som den gör och ifall det finns aspekter av ett hälsosamt ideal hos idealmannen. Bakgrunden till frågeställningen om hälsa är bland annat den pågående debatten om hälsa i media och det faktum att tidningen heter Men’s Health och tidigare forskning har visat att den kanske inte har så mycket med hälsa att göra.
Tillvägagångssättet är en kvalitativ innehållsanalys där bilderna ges lika stort utrymme som den skrivna texten i analysen, då de båda är meningsbärande. Studien anlägger ett tolkningsperspektiv, även kallat hermeneutiskt perspektiv. Vidare är det en abduktiv ansats som ligger till grund för studiens resonemang och slutledning, vilket tillåter forskaren att kombinera analysen med tidigare studier och teoretiska grunder. Den teori som studien tar sin utgångspunkt i, och även ger innehållsanalysen en begreppsapparat och ett perspektiv, är bland annat Zygmunt Baumans teori rörande konsumtion, Anthony Giddens teori rörande identitet och även teoribildning till begreppet hälsa. Vidare utgörs en del av studiens analytiska ramverk av tidigare studier på området som fördjupar analysen. 
Resultatet i uppsatsen visar att den porträtterade idealmannen är muskulös, med väldefinierade muskler och låg andel kroppsfett. Vidare ska han se ung och frisk ut. Huruvida idealet är hälsosamt beror till stor del på hur idealet betraktas samt vilket perspektiv på hälsa som anläggs. Vidare är anledningen till den aktuella porträtteringen att samhället har utvecklats till ett konsumtionssamhälle där individen betraktas som en vara som konkurrerar med andra varor.},
 author    = {Boström, Jens},
 keyword   = {Hälsa,Ideal,Idealmannen,Men's Health,Identitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Idealmannen : ett ohälsosamt ideal?},
 year     = {2015},
}