Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

#kämpamalmö : en kvalitativ fallstudie om den antirasistiska rörelsen Kämpa Malmö

Wennerstål, Tilda LU and Waldenström, Josefin LU (2015) MKVK04 20142
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Uppsatsen undersöker den antirasistiska rörelsen Kämpa Malmös mobiliseringsprocess, utifrån användningen av parollen Kämpa Malmö och hashtaggen #kämpamalmö. Avsikten är att, med särskild hänsyn till den medieteknologiska utvecklingen och det samtida politiska läget i Sverige, kartlägga hur och på vilket sätt det sociala och politiska engagemanget inom Kämpa Malmö tar sig uttryck för att kunna svara på hur och varför mobilisering sker, och hur vi kan förstå de individuella och kollektiva uttryck som manifesteras inom Kämpa Malmö. Studien är utförd med en fallstudiemetodik som innefattar en innehållsanalys. Vårt empiriska material består av offentliga medietexter som är kopplade till Kämpa Malmö, och har analyserats utifrån... (More)
Sammanfattning
Uppsatsen undersöker den antirasistiska rörelsen Kämpa Malmös mobiliseringsprocess, utifrån användningen av parollen Kämpa Malmö och hashtaggen #kämpamalmö. Avsikten är att, med särskild hänsyn till den medieteknologiska utvecklingen och det samtida politiska läget i Sverige, kartlägga hur och på vilket sätt det sociala och politiska engagemanget inom Kämpa Malmö tar sig uttryck för att kunna svara på hur och varför mobilisering sker, och hur vi kan förstå de individuella och kollektiva uttryck som manifesteras inom Kämpa Malmö. Studien är utförd med en fallstudiemetodik som innefattar en innehållsanalys. Vårt empiriska material består av offentliga medietexter som är kopplade till Kämpa Malmö, och har analyserats utifrån tre övergripande teman: mobilisering, reaktivitet och gemenskap. För att belysa och undersöka våra teman har vi tagit stöd i Pierre Rosanvallons teorier om motdemokratin, Peter Dahlgrens teorier om hur förutsättningarna för politiskt deltagande har förändrats i och med medieutvecklingen och W. Lance Bennett och Alexandra Segerbergs ”logic of connective action”. Sammanfattningsvis har vi kunnat konstatera att mobiliseringen inom Kämpa Malmö bygger på konnektivitet, snarare än kollektivitet och sker på reaktiva grunder. De digitala medierna är och har varit direkt avgörande för hur mobiliseringen inom Kämpa Malmö struktureras. Organiseringen av det politiska engagemanget följer ett nätverksliknande mönster, i det virtuella rummet såväl som i det materiella. I undersökningen av konstruktionen av ett ”vi” under mobiliseringsprocessen, fann vi att ”vi:et” inte kunde förstås utifrån existerande teoribildning. Vårt viktigaste fynd i studien är begreppet konnektiva identiteter, vilket bygger vidare på Bennett och Segerbergs teorier kring konnektiv handling. Den konnektiva identiteten bygger på ett ramverk av överlappande likheter, och möjliggör för aktörer att delta i Kämpa Malmö med helt olika bevekelsegrund. Begreppet belyser de processer som kännetecknar Kämpa Malmö – rörelsen konstitueras av de sammanlänkade aktörernas sammanlagda kommunikativa handlingar, och de kommunikativa handlingarna utgör rörelsens organisationsstruktur.

Studien är författad av Josefin Waldenström och Tilda Wennerstål under handledning av Fredrik Miegel vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet under höstterminen 2014. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennerstål, Tilda LU and Waldenström, Josefin LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konnektiva identiteter, Demokrati, Antirasism, Alternativt politiskt engagemang, Sociala medier
language
Swedish
id
5045628
date added to LUP
2015-05-28 15:06:08
date last changed
2015-05-28 15:06:08
@misc{5045628,
 abstract   = {Sammanfattning
Uppsatsen undersöker den antirasistiska rörelsen Kämpa Malmös mobiliseringsprocess, utifrån användningen av parollen Kämpa Malmö och hashtaggen #kämpamalmö. Avsikten är att, med särskild hänsyn till den medieteknologiska utvecklingen och det samtida politiska läget i Sverige, kartlägga hur och på vilket sätt det sociala och politiska engagemanget inom Kämpa Malmö tar sig uttryck för att kunna svara på hur och varför mobilisering sker, och hur vi kan förstå de individuella och kollektiva uttryck som manifesteras inom Kämpa Malmö. Studien är utförd med en fallstudiemetodik som innefattar en innehållsanalys. Vårt empiriska material består av offentliga medietexter som är kopplade till Kämpa Malmö, och har analyserats utifrån tre övergripande teman: mobilisering, reaktivitet och gemenskap. För att belysa och undersöka våra teman har vi tagit stöd i Pierre Rosanvallons teorier om motdemokratin, Peter Dahlgrens teorier om hur förutsättningarna för politiskt deltagande har förändrats i och med medieutvecklingen och W. Lance Bennett och Alexandra Segerbergs ”logic of connective action”. Sammanfattningsvis har vi kunnat konstatera att mobiliseringen inom Kämpa Malmö bygger på konnektivitet, snarare än kollektivitet och sker på reaktiva grunder. De digitala medierna är och har varit direkt avgörande för hur mobiliseringen inom Kämpa Malmö struktureras. Organiseringen av det politiska engagemanget följer ett nätverksliknande mönster, i det virtuella rummet såväl som i det materiella. I undersökningen av konstruktionen av ett ”vi” under mobiliseringsprocessen, fann vi att ”vi:et” inte kunde förstås utifrån existerande teoribildning. Vårt viktigaste fynd i studien är begreppet konnektiva identiteter, vilket bygger vidare på Bennett och Segerbergs teorier kring konnektiv handling. Den konnektiva identiteten bygger på ett ramverk av överlappande likheter, och möjliggör för aktörer att delta i Kämpa Malmö med helt olika bevekelsegrund. Begreppet belyser de processer som kännetecknar Kämpa Malmö – rörelsen konstitueras av de sammanlänkade aktörernas sammanlagda kommunikativa handlingar, och de kommunikativa handlingarna utgör rörelsens organisationsstruktur. 

Studien är författad av Josefin Waldenström och Tilda Wennerstål under handledning av Fredrik Miegel vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet under höstterminen 2014.},
 author    = {Wennerstål, Tilda and Waldenström, Josefin},
 keyword   = {Konnektiva identiteter,Demokrati,Antirasism,Alternativt politiskt engagemang,Sociala medier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {#kämpamalmö : en kvalitativ fallstudie om den antirasistiska rörelsen Kämpa Malmö},
 year     = {2015},
}