Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Empirisk analys av motionärers kontraktsval och träningsintensitet

Saillard, Joachim LU (2015) NEKH01 20142
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här studien handlar om 483 medlemmars träningsbeteende på ett svenskt träningscenter. Information samlades in om medlemmarnas köp av träningskontrakt mellan den 26 dec. år 2011 till och med den 30 nov. 2013. Deras dagliga träningsaktivitet följdes under ett års tid, från och med det första kontraktsköpet. Vilket gjorde det möjligt att i efter hand (ex post) analysera deras kontraktsval och träningsintensitet.

Resultaten av studien visar:

• 50-70 procent av medlemmarna gjorde kontraktsval som inte kan förklaras av klassisk, ekonomisk teori. De överskattade sin framtida träningsintensitet och gjorde på det sättet irrationella kontraktsval. Beteendeekonomiska förklaringar som såsom overconfidence och tidsinkonsistens kan förklara... (More)
Den här studien handlar om 483 medlemmars träningsbeteende på ett svenskt träningscenter. Information samlades in om medlemmarnas köp av träningskontrakt mellan den 26 dec. år 2011 till och med den 30 nov. 2013. Deras dagliga träningsaktivitet följdes under ett års tid, från och med det första kontraktsköpet. Vilket gjorde det möjligt att i efter hand (ex post) analysera deras kontraktsval och träningsintensitet.

Resultaten av studien visar:

• 50-70 procent av medlemmarna gjorde kontraktsval som inte kan förklaras av klassisk, ekonomisk teori. De överskattade sin framtida träningsintensitet och gjorde på det sättet irrationella kontraktsval. Beteendeekonomiska förklaringar som såsom overconfidence och tidsinkonsistens kan förklara en del av dessa resultat. Även de icke-ekonomiska faktorerna kontrakt och ålder kan förklara resultaten.

• Medlemmar med 12 mån. kontrakt tränar i genomsnitt lägre än medlemmar med 4- och 1 mån kontrakt. Medlemmar med 1 mån. kontrakt tränade drygt 8 gånger per månad vilket är mer än dubbelt så mycket som 12 mån. gruppen. Dessutom konstaterades en avtagande träningsintensitet för 12 mån. gruppen. Detsamma gällde inte för 4- och 1 mån. gruppen som upprätthöll sin träningsintensitet. Detta tyder på att det är svårt att upprätthålla ett visst träningsbeteende över tid.

Slutsatsen av studien är att medlemmarna på träningscentret överskattar sin framtida träningsintensitet. De tränar för lite, vilket leder till suboptimala kontraktsval. Dessutom har de överlag en låg, genomsnittlig träningsintensitet som är avtagande. Om detta träningsbeteende skulle kunna generaliseras till fler motionärer, kan tänkas att statlig subvention av träning inte skulle få en samhällsekonomisk effekt enligt förväntningarna. Problemet aktualiseras i och med den politiska debatten om fetma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Saillard, Joachim LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kontraktsval, träningsintensitet, standardmodellen, beteendeekonomi, overconfidence, säsongseffekt, träningsbeteende
language
Swedish
id
5045693
date added to LUP
2015-02-19 14:06:38
date last changed
2015-02-19 14:06:38
@misc{5045693,
 abstract   = {Den här studien handlar om 483 medlemmars träningsbeteende på ett svenskt träningscenter. Information samlades in om medlemmarnas köp av träningskontrakt mellan den 26 dec. år 2011 till och med den 30 nov. 2013. Deras dagliga träningsaktivitet följdes under ett års tid, från och med det första kontraktsköpet. Vilket gjorde det möjligt att i efter hand (ex post) analysera deras kontraktsval och träningsintensitet. 

Resultaten av studien visar: 

•	50-70 procent av medlemmarna gjorde kontraktsval som inte kan förklaras av klassisk, ekonomisk teori. De överskattade sin framtida träningsintensitet och gjorde på det sättet irrationella kontraktsval. Beteendeekonomiska förklaringar som såsom overconfidence och tidsinkonsistens kan förklara en del av dessa resultat. Även de icke-ekonomiska faktorerna kontrakt och ålder kan förklara resultaten. 

•	Medlemmar med 12 mån. kontrakt tränar i genomsnitt lägre än medlemmar med 4- och 1 mån kontrakt. Medlemmar med 1 mån. kontrakt tränade drygt 8 gånger per månad vilket är mer än dubbelt så mycket som 12 mån. gruppen. Dessutom konstaterades en avtagande träningsintensitet för 12 mån. gruppen. Detsamma gällde inte för 4- och 1 mån. gruppen som upprätthöll sin träningsintensitet. Detta tyder på att det är svårt att upprätthålla ett visst träningsbeteende över tid. 

Slutsatsen av studien är att medlemmarna på träningscentret överskattar sin framtida träningsintensitet. De tränar för lite, vilket leder till suboptimala kontraktsval. Dessutom har de överlag en låg, genomsnittlig träningsintensitet som är avtagande. Om detta träningsbeteende skulle kunna generaliseras till fler motionärer, kan tänkas att statlig subvention av träning inte skulle få en samhällsekonomisk effekt enligt förväntningarna. Problemet aktualiseras i och med den politiska debatten om fetma.},
 author    = {Saillard, Joachim},
 keyword   = {kontraktsval,träningsintensitet,standardmodellen,beteendeekonomi,overconfidence,säsongseffekt,träningsbeteende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Empirisk analys av motionärers kontraktsval och träningsintensitet},
 year     = {2015},
}