Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reporäntans påverkan på svenska branschindex

Klarin, Martin LU ; Eek, Richard LU and Karlsson, Christofer LU (2015) FEKH89 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Reporäntans påverkan på svenska branschindex
Seminariedatum: 2015-01-15
Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Richard Eek, Martin Klarin, Christofer Karlsson
Handledare: Erling Green
Fem nyckelord: Reporänta, onormal avkastning, händelsestudie, branschindex, ränteförändring.
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att utreda marknadseffektiviteten samt vilken inverkan en justering av reporäntan har på olika branschindex på den svenska aktiemarknaden.
Metod: Vi har genomfört en kvantitativ studie och genom en händelsestudie undersökt den onormala avkastningen för 8 olika branschindex på Nasdaq Stockholm.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från tidigare forskning... (More)
Examensarbetets titel: Reporäntans påverkan på svenska branschindex
Seminariedatum: 2015-01-15
Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Richard Eek, Martin Klarin, Christofer Karlsson
Handledare: Erling Green
Fem nyckelord: Reporänta, onormal avkastning, händelsestudie, branschindex, ränteförändring.
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att utreda marknadseffektiviteten samt vilken inverkan en justering av reporäntan har på olika branschindex på den svenska aktiemarknaden.
Metod: Vi har genomfört en kvantitativ studie och genom en händelsestudie undersökt den onormala avkastningen för 8 olika branschindex på Nasdaq Stockholm.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från tidigare forskning om hur en ränteförändring påverkar aktiemarknaden. Vi har utgått från studier som har gjorts på den svenska och amerikanska aktiemarknaden.
Empiri: Vi har valt ut 8 olika branschindex på Nasdaq Stockholm. De indexen vi har valt ger ett bra urval av olika delar av aktiemarknaden. Indexen är Oil & gas, Basic materials, Industrials, Consumer goods, Consumer service, Health care, Technology och Financials.
Resultat: Våra resultat visar att marknaden är inte är effektiv. Marknaden prisar inte in en ränteförändring direkt, utan det finns tecken både på att det sker en fördröjd reaktion från marknaden och att marknaden prisar in ränteförändringen redan innan den har skett. Vi har även sett att det förekommer skillnader i den kumulativa avkastningen mellan olika branschindex. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klarin, Martin LU ; Eek, Richard LU and Karlsson, Christofer LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ränteförändring, branschindex, händelsestudie, onormal avkastning, Reporänta
language
Swedish
id
5048075
date added to LUP
2015-02-25 13:23:58
date last changed
2015-02-25 13:23:58
@misc{5048075,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Reporäntans påverkan på svenska branschindex
Seminariedatum: 2015-01-15
Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Richard Eek, Martin Klarin, Christofer Karlsson
Handledare: Erling Green
Fem nyckelord: Reporänta, onormal avkastning, händelsestudie, branschindex, ränteförändring.
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att utreda marknadseffektiviteten samt vilken inverkan en justering av reporäntan har på olika branschindex på den svenska aktiemarknaden.
Metod: Vi har genomfört en kvantitativ studie och genom en händelsestudie undersökt den onormala avkastningen för 8 olika branschindex på Nasdaq Stockholm.
Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från tidigare forskning om hur en ränteförändring påverkar aktiemarknaden. Vi har utgått från studier som har gjorts på den svenska och amerikanska aktiemarknaden.
Empiri: Vi har valt ut 8 olika branschindex på Nasdaq Stockholm. De indexen vi har valt ger ett bra urval av olika delar av aktiemarknaden. Indexen är Oil & gas, Basic materials, Industrials, Consumer goods, Consumer service, Health care, Technology och Financials.
Resultat: Våra resultat visar att marknaden är inte är effektiv. Marknaden prisar inte in en ränteförändring direkt, utan det finns tecken både på att det sker en fördröjd reaktion från marknaden och att marknaden prisar in ränteförändringen redan innan den har skett. Vi har även sett att det förekommer skillnader i den kumulativa avkastningen mellan olika branschindex.},
 author    = {Klarin, Martin and Eek, Richard and Karlsson, Christofer},
 keyword   = {ränteförändring,branschindex,händelsestudie,onormal avkastning,Reporänta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reporäntans påverkan på svenska branschindex},
 year     = {2015},
}