Advanced

Gläntan - ledutveckling ur ett fenomenologiskt perspektiv

Hellryd, Martin LU (2015) TKAM02 20141
Division of Ethnology
Abstract (Swedish)
Friluftsliv är en växande sektor som innefattar vandringsturism. Varje region med självkänsla utvecklar vandringsleder för att locka vandrare från när och fjärran. I sin strävan att utveckla de mest intressanta och mest tillgängliga lederna anpassas lederna efter besökarens fysiska och psykiska förutsättningar. I förbindelse till detta har informationsteknik blivit en naturlig följeslagare längs leden, en hjälpande hand såväl som en informationskanal. Vad händer egentligen med en plats, som en vandringsled, när informationsteknologin och informationssamhället följer vandraren ut i naturen? Vad vinner man och vilka värden går förlorade? 

Studien belyser balansen mellan att göra en vandringsled tillgänglig för allmänheten samtidigt som man... (More)
Friluftsliv är en växande sektor som innefattar vandringsturism. Varje region med självkänsla utvecklar vandringsleder för att locka vandrare från när och fjärran. I sin strävan att utveckla de mest intressanta och mest tillgängliga lederna anpassas lederna efter besökarens fysiska och psykiska förutsättningar. I förbindelse till detta har informationsteknik blivit en naturlig följeslagare längs leden, en hjälpande hand såväl som en informationskanal. Vad händer egentligen med en plats, som en vandringsled, när informationsteknologin och informationssamhället följer vandraren ut i naturen? Vad vinner man och vilka värden går förlorade? 

Studien belyser balansen mellan att göra en vandringsled tillgänglig för allmänheten samtidigt som man begränsar påverkan och åverkan på de värden som naturen skänker besökaren. Uppsatsen är särskilt inriktad på den fenomenologiska teorin i relation till upplevelser och dess värde. Genom intervjuer och möten med ledutvecklare såväl som vandrare adresserar författaren det faktum att vandringsleder och naturen håller på att förändras, dels i sin fysiska utformning och dels i hur besökaren tillgodogör sig naturens värde. Vandringsleder som under årtionden varit rastplatser för kropp som sinne är successivt på väg att omvandlas till virtuella världar – vilket paradoxalt nog gör naturen både mer tillgänglig som otillgänglig - och i dess förlängning människan mindre mänsklig. (Less)
Popular Abstract
Outdoor life is a growing sector which includes the trekking tourism. Each region with self- esteem develops trekking trails in order to attract trekkers from far and wide. In their quest to develop the most interesting and most accessible routes the trails are adapted to the visitor ́s physical and mental conditions. In doing so information systems as information technology has become a natural companion along the trail, a helping hand as well as a channel of information. What happens to a trail — a place — when the urban information society accompanies the hiker out into the nature? What values are gained and what are lost? 

This essay specifically focuses on phenomenological experiences and its values for man. The study also... (More)
Outdoor life is a growing sector which includes the trekking tourism. Each region with self- esteem develops trekking trails in order to attract trekkers from far and wide. In their quest to develop the most interesting and most accessible routes the trails are adapted to the visitor ́s physical and mental conditions. In doing so information systems as information technology has become a natural companion along the trail, a helping hand as well as a channel of information. What happens to a trail — a place — when the urban information society accompanies the hiker out into the nature? What values are gained and what are lost? 

This essay specifically focuses on phenomenological experiences and its values for man. The study also highlights the balance between making a place — a trail — accessible for the public while at the same time limiting the affects that these changes have upon the values that nature bestows visitors. By interviewing persons, who ́s profession lies within trial-development, the author addresses the issue of how trails, and in its extension nature, is being changed both in a physical way, but of even more importance in a mentally way due to information technology. The author states that natural trails, trails that during decades have been resting places for the body as mind, are about to be transformed into virtual worlds — making nature paradoxically more accessible as inaccessible — and in it's prolonging man less human. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellryd, Martin LU
supervisor
organization
course
TKAM02 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Culture analysis, Phenomenology, Social Space, Trail development, Trekking, Skåne, Kulturanalys, Etnografi, Fenomenologi, Plats, Vandring, Ledutveckling, Ethnography, Southern Sweden, MACA
language
Swedish
id
5048300
date added to LUP
2015-02-17 12:32:35
date last changed
2015-02-17 12:32:35
@misc{5048300,
 abstract   = {Friluftsliv är en växande sektor som innefattar vandringsturism. Varje region med självkänsla utvecklar vandringsleder för att locka vandrare från när och fjärran. I sin strävan att utveckla de mest intressanta och mest tillgängliga lederna anpassas lederna efter besökarens fysiska och psykiska förutsättningar. I förbindelse till detta har informationsteknik blivit en naturlig följeslagare längs leden, en hjälpande hand såväl som en informationskanal. Vad händer egentligen med en plats, som en vandringsled, när informationsteknologin och informationssamhället följer vandraren ut i naturen? Vad vinner man och vilka värden går förlorade? 

Studien belyser balansen mellan att göra en vandringsled tillgänglig för allmänheten samtidigt som man begränsar påverkan och åverkan på de värden som naturen skänker besökaren. Uppsatsen är särskilt inriktad på den fenomenologiska teorin i relation till upplevelser och dess värde. Genom intervjuer och möten med ledutvecklare såväl som vandrare adresserar författaren det faktum att vandringsleder och naturen håller på att förändras, dels i sin fysiska utformning och dels i hur besökaren tillgodogör sig naturens värde. Vandringsleder som under årtionden varit rastplatser för kropp som sinne är successivt på väg att omvandlas till virtuella världar – vilket paradoxalt nog gör naturen både mer tillgänglig som otillgänglig - och i dess förlängning människan mindre mänsklig.},
 author    = {Hellryd, Martin},
 keyword   = {Culture analysis,Phenomenology,Social Space,Trail development,Trekking,Skåne,Kulturanalys,Etnografi,Fenomenologi,Plats,Vandring,Ledutveckling,Ethnography,Southern Sweden,MACA},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gläntan - ledutveckling ur ett fenomenologiskt perspektiv},
 year     = {2015},
}