Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vinstandelsstiftelsers påverkan på motivation, prestation och lojalitet

Ehdin, Daniel ; Engström, Carl LU ; Kjaergaard, Kasper and Knutsson, Kristoffer (2015) FEKH19 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Vinstandelsstiftelsers påverkan på motivation, prestation och lojalitet

Seminariedatum: 2015-01-16

Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete i Strategic Management, 15 HP

Författare: Daniel Ehdin, Carl Engström, Kasper Kjaergaard & Kristoffer Knutsson

Handledare: Matts Kärreman

Sex nyckelord: Vinstandelsstiftelse, Motivation, Prestation, Lojalitet, Ålder, Anställningstid

Syfte: Undersöka hur ett gemensamt vinstdelningssystem i form av en vinstandelsstiftelse påverkar de anställda i termer av motivation, prestation och lojalitet samt se om utfallen skiljer sig mellan åldersgrupper och anställningstid.

Metod: Via en deduktiv ansats gjordes en tvärsnittlig studie genom en web-baserad... (More)
Examensarbetets titel: Vinstandelsstiftelsers påverkan på motivation, prestation och lojalitet

Seminariedatum: 2015-01-16

Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete i Strategic Management, 15 HP

Författare: Daniel Ehdin, Carl Engström, Kasper Kjaergaard & Kristoffer Knutsson

Handledare: Matts Kärreman

Sex nyckelord: Vinstandelsstiftelse, Motivation, Prestation, Lojalitet, Ålder, Anställningstid

Syfte: Undersöka hur ett gemensamt vinstdelningssystem i form av en vinstandelsstiftelse påverkar de anställda i termer av motivation, prestation och lojalitet samt se om utfallen skiljer sig mellan åldersgrupper och anställningstid.

Metod: Via en deduktiv ansats gjordes en tvärsnittlig studie genom en web-baserad enkätundersökning innehållande 15 frågor. För att urskilja samband mellan våra oberoende och beroende variabler användes statistiska tester för att pröva våra hypoteser.

Teoretiska perspektiv: Vi har tagit del av en rad teorier rörande motivation, prestation och lojalitet. Motivationsteorierna vi har använt är förstärkningsteorin, balansteorin och Herzbergs tvåfaktorsteori. Prestationsteorier som används är Social loafing och Köhlereffekten. För att undersöka lojalitet använde vi en facklig undersökning utfärdad av Unionen. Dessa teorier och undersökningar har används som utgångpunkt för att kunna förklara de resultat och samband vi funnit i vår undersökning.

Empiri: Vi ville undersöka vinstandelsstiftelser, och fann Handelsbanken som en bra kandidat. Vår urvalsram består av alla Handelsbankens anställda inom kontorsrörelsen i Sverige, där ett systematiskt urval genomfördes och genererade ett stickprov om 23 Handelsbankens kontor med 196 respondenter.

Resultat: Vårt resultat visade att respondenterna som hade varit anställda i tio år eller längre hade blivit mer positivt påverkade av vinstdelningssystemet än de som varit anställda i nio år eller mindre i termer av motivation och lojalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ehdin, Daniel ; Engström, Carl LU ; Kjaergaard, Kasper and Knutsson, Kristoffer
supervisor
organization
course
FEKH19 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
5049257
date added to LUP
2015-02-12 12:06:02
date last changed
2015-02-12 12:06:02
@misc{5049257,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Vinstandelsstiftelsers påverkan på motivation, prestation och lojalitet

Seminariedatum: 2015-01-16

Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete i Strategic Management, 15 HP

Författare: Daniel Ehdin, Carl Engström, Kasper Kjaergaard & Kristoffer Knutsson

Handledare: Matts Kärreman 

Sex nyckelord: Vinstandelsstiftelse, Motivation, Prestation, Lojalitet, Ålder, Anställningstid

Syfte: Undersöka hur ett gemensamt vinstdelningssystem i form av en vinstandelsstiftelse påverkar de anställda i termer av motivation, prestation och lojalitet samt se om utfallen skiljer sig mellan åldersgrupper och anställningstid. 

Metod: Via en deduktiv ansats gjordes en tvärsnittlig studie genom en web-baserad enkätundersökning innehållande 15 frågor. För att urskilja samband mellan våra oberoende och beroende variabler användes statistiska tester för att pröva våra hypoteser.

Teoretiska perspektiv: Vi har tagit del av en rad teorier rörande motivation, prestation och lojalitet. Motivationsteorierna vi har använt är förstärkningsteorin, balansteorin och Herzbergs tvåfaktorsteori. Prestationsteorier som används är Social loafing och Köhlereffekten. För att undersöka lojalitet använde vi en facklig undersökning utfärdad av Unionen. Dessa teorier och undersökningar har används som utgångpunkt för att kunna förklara de resultat och samband vi funnit i vår undersökning. 

Empiri: Vi ville undersöka vinstandelsstiftelser, och fann Handelsbanken som en bra kandidat. Vår urvalsram består av alla Handelsbankens anställda inom kontorsrörelsen i Sverige, där ett systematiskt urval genomfördes och genererade ett stickprov om 23 Handelsbankens kontor med 196 respondenter. 

Resultat: Vårt resultat visade att respondenterna som hade varit anställda i tio år eller längre hade blivit mer positivt påverkade av vinstdelningssystemet än de som varit anställda i nio år eller mindre i termer av motivation och lojalitet.},
 author    = {Ehdin, Daniel and Engström, Carl and Kjaergaard, Kasper and Knutsson, Kristoffer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vinstandelsstiftelsers påverkan på motivation, prestation och lojalitet},
 year     = {2015},
}