Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pappa och olycklig: En intervjustudie om sju nyblivna fäder med depressiva symptom

Furenhed, Karin LU and Stacke, Sanna LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande studie är att ge en fördjupad förståelse för nyblivna pappors upplevelser av psykiskt lidande i samband med att bli förälder. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju nyblivna fäder som identifierade sig med att ha haft depressiva symptom i samband med föräldrablivandet. Intervjumaterialet analyserades med tematisk analys som resulterade i sex teman: Ett betungande arbete, Att inte räcka till, Livet går förbi utanför, Den enda pappan i världen, Ingen plats för sårbarheten och Att stå vid sidan av. Fäderna beskrev känslor av nedstämdhet, utmattning, stress, ilska, skuld, maktlöshet och otillräcklighet. De berättade om brist på återhämtning, hur detta leder till trötthet och känslor av att vara en dålig... (More)
Syftet med föreliggande studie är att ge en fördjupad förståelse för nyblivna pappors upplevelser av psykiskt lidande i samband med att bli förälder. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju nyblivna fäder som identifierade sig med att ha haft depressiva symptom i samband med föräldrablivandet. Intervjumaterialet analyserades med tematisk analys som resulterade i sex teman: Ett betungande arbete, Att inte räcka till, Livet går förbi utanför, Den enda pappan i världen, Ingen plats för sårbarheten och Att stå vid sidan av. Fäderna beskrev känslor av nedstämdhet, utmattning, stress, ilska, skuld, maktlöshet och otillräcklighet. De berättade om brist på återhämtning, hur detta leder till trötthet och känslor av att vara en dålig förälder. Vidare framkom upplevelser av att sakna ett sammanhang, såväl socialt som för sitt föräldraskap och sitt lidande, liksom att se att partnern ha andra möjligheter som förälder. Resultatet visar på ett psykiskt lidande som är mer mångfacetterat såväl gällande uttryck som gällande problemområden, än vad tidigare forskning som har försökt förstå fäders upplevelser utifrån symptom på postpartum depression har visat. (Less)
Abstract
The aim of this study was to gain a deeper understanding of new fathers’ experiences of psychological distress in connection with becoming a parent. Semi-structured interviews were conducted with seven new fathers who identified themselves as experiencing depressive symptoms. Thematic Analysis was used to analyse the data, and six themes were identified: The heavy workload, Not being good enough, The only dad in the world, Life passes by outside, No space for vulnerability, and Being on the outside. Fathers described feelings of sadness, exhaustion, stress, isolation, anger, guilt, powerlessness and inadequacy. They reported a lack of opportunities to rest and recover and how this leads to fatigue and feelings of inadequacy as a parent.... (More)
The aim of this study was to gain a deeper understanding of new fathers’ experiences of psychological distress in connection with becoming a parent. Semi-structured interviews were conducted with seven new fathers who identified themselves as experiencing depressive symptoms. Thematic Analysis was used to analyse the data, and six themes were identified: The heavy workload, Not being good enough, The only dad in the world, Life passes by outside, No space for vulnerability, and Being on the outside. Fathers described feelings of sadness, exhaustion, stress, isolation, anger, guilt, powerlessness and inadequacy. They reported a lack of opportunities to rest and recover and how this leads to fatigue and feelings of inadequacy as a parent. Furthermore, they described experiencing a lack of belonging, both socially and in their parenthood and their suffering, as well as experiencing that their partner has better opportunities as a parent. These results suggest that the fathers’ psychological suffering is more multifaceted and diverse than previously believed. The study contributes a broader perspective than previous research that has attempted to understand fathers’ experiences within the framework of symptoms of depression. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Furenhed, Karin LU and Stacke, Sanna LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
fäder, faderskap, depressiva symptom, postnatala perioden, postpartum depression, psykisk ohälsa, fathers, fatherhood, psychological distress, paternal depression, postnatal period
language
Swedish
id
5049567
date added to LUP
2015-02-16 08:55:17
date last changed
2015-02-16 08:55:17
@misc{5049567,
 abstract   = {The aim of this study was to gain a deeper understanding of new fathers’ experiences of psychological distress in connection with becoming a parent. Semi-structured interviews were conducted with seven new fathers who identified themselves as experiencing depressive symptoms. Thematic Analysis was used to analyse the data, and six themes were identified: The heavy workload, Not being good enough, The only dad in the world, Life passes by outside, No space for vulnerability, and Being on the outside. Fathers described feelings of sadness, exhaustion, stress, isolation, anger, guilt, powerlessness and inadequacy. They reported a lack of opportunities to rest and recover and how this leads to fatigue and feelings of inadequacy as a parent. Furthermore, they described experiencing a lack of belonging, both socially and in their parenthood and their suffering, as well as experiencing that their partner has better opportunities as a parent. These results suggest that the fathers’ psychological suffering is more multifaceted and diverse than previously believed. The study contributes a broader perspective than previous research that has attempted to understand fathers’ experiences within the framework of symptoms of depression.},
 author    = {Furenhed, Karin and Stacke, Sanna},
 keyword   = {fäder,faderskap,depressiva symptom,postnatala perioden,postpartum depression,psykisk ohälsa,fathers,fatherhood,psychological distress,paternal depression,postnatal period},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pappa och olycklig: En intervjustudie om sju nyblivna fäder med depressiva symptom},
 year     = {2015},
}