Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fungerar Hållbar Samhällsutveckling? En teoretisk fallstudie över Frederiksbergs brist på parkeringsplatser för att undersöka validiteten hos teorin om hållbar samhällsutveckling

Christensen, Hjalmar LU (2015) SGEL36 20142
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker validiteten hos teorin om hållbar samhällsutveckling, vars syfte är att lösa hållbarhetsproblem inom lokalsamhällen. Teorin är utarbetad av Mark Roseland, professor i utvecklingsstudier på Simon Fraser University i Burnaby, Kanada. Roseland förläser runt om i världen för att inspirera politiker och ämbetsmän som arbetar inom ett lokalsamhälle, för att dessa lokalsamhällen ska bli mer hållbara. Teorin anser Roseland vara universellt applicerbar på alla hållbarhetsproblem inom alla lokalsamhällen.

Genom att applicera teorin på Frederiksberg, en dansk kommun i Köpenhamnsstad, testas teorins förmåga att åtgärda ett hållbarhetsproblem, den brist på parkeringsplatser som existerar i Frederiksberg som har orsakat... (More)
Uppsatsen undersöker validiteten hos teorin om hållbar samhällsutveckling, vars syfte är att lösa hållbarhetsproblem inom lokalsamhällen. Teorin är utarbetad av Mark Roseland, professor i utvecklingsstudier på Simon Fraser University i Burnaby, Kanada. Roseland förläser runt om i världen för att inspirera politiker och ämbetsmän som arbetar inom ett lokalsamhälle, för att dessa lokalsamhällen ska bli mer hållbara. Teorin anser Roseland vara universellt applicerbar på alla hållbarhetsproblem inom alla lokalsamhällen.

Genom att applicera teorin på Frederiksberg, en dansk kommun i Köpenhamnsstad, testas teorins förmåga att åtgärda ett hållbarhetsproblem, den brist på parkeringsplatser som existerar i Frederiksberg som har orsakat komplikationer för lokalsamhället.

Bristen på parkeringsplatser i Frederiksberg beror på flera faktorer. Dels parkeringsnormer som är utformade på så viss att de uppmuntrar människor till att använda bilen, vilket givetvis leder till ett ökat behov av parkeringsplatser, och dels därför människor som inte bor i Frederiksberg väljer att parkera inom kommunen ändå. Detta medför flera negativa konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv, vad gäller såväl miljön och klimatet, men också de ekonomiska och sociala förutsättningarna i samhället.

Denna fallstudie visar på att det finns brister inom teorin om hållbar samhällsutveckling som gör att den inte kan bidra med en lösning som hade varit hållbar i längden. Eftersom bristen på parkeringsplatser inte enbart beror på inre faktorer inom lokalsamhället utan också på faktorer utanför, går det inte att enbart lösa problemet genom att utgå ifrån det lokala inom samhället. Eftersom Teorin om hållbar samhällsutveckling enbart utgår ifrån att bearbeta problemet med hjälp av de medel som finns inom lokalsamhället, belyses inte det faktum att det kan finnas utomstående som inte är en del av lokalsamhället, kan vara en bidragande orsak till att ett hållbarhetsproblem uppstår inom lokalsamhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensen, Hjalmar LU
supervisor
organization
course
SGEL36 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Samhällskapital, Frederiksberg, Hållbar samhällsutveckling, Hållbar utveckling, Lokalsamhälle, Parkeringsnormer, Parkeringsminimikrav
language
Swedish
id
5049952
date added to LUP
2015-02-24 13:23:02
date last changed
2015-02-24 13:23:02
@misc{5049952,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker validiteten hos teorin om hållbar samhällsutveckling, vars syfte är att lösa hållbarhetsproblem inom lokalsamhällen. Teorin är utarbetad av Mark Roseland, professor i utvecklingsstudier på Simon Fraser University i Burnaby, Kanada. Roseland förläser runt om i världen för att inspirera politiker och ämbetsmän som arbetar inom ett lokalsamhälle, för att dessa lokalsamhällen ska bli mer hållbara. Teorin anser Roseland vara universellt applicerbar på alla hållbarhetsproblem inom alla lokalsamhällen.

Genom att applicera teorin på Frederiksberg, en dansk kommun i Köpenhamnsstad, testas teorins förmåga att åtgärda ett hållbarhetsproblem, den brist på parkeringsplatser som existerar i Frederiksberg som har orsakat komplikationer för lokalsamhället.

Bristen på parkeringsplatser i Frederiksberg beror på flera faktorer. Dels parkeringsnormer som är utformade på så viss att de uppmuntrar människor till att använda bilen, vilket givetvis leder till ett ökat behov av parkeringsplatser, och dels därför människor som inte bor i Frederiksberg väljer att parkera inom kommunen ändå. Detta medför flera negativa konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv, vad gäller såväl miljön och klimatet, men också de ekonomiska och sociala förutsättningarna i samhället.

Denna fallstudie visar på att det finns brister inom teorin om hållbar samhällsutveckling som gör att den inte kan bidra med en lösning som hade varit hållbar i längden. Eftersom bristen på parkeringsplatser inte enbart beror på inre faktorer inom lokalsamhället utan också på faktorer utanför, går det inte att enbart lösa problemet genom att utgå ifrån det lokala inom samhället. Eftersom Teorin om hållbar samhällsutveckling enbart utgår ifrån att bearbeta problemet med hjälp av de medel som finns inom lokalsamhället, belyses inte det faktum att det kan finnas utomstående som inte är en del av lokalsamhället, kan vara en bidragande orsak till att ett hållbarhetsproblem uppstår inom lokalsamhället.},
 author    = {Christensen, Hjalmar},
 keyword   = {Samhällskapital,Frederiksberg,Hållbar samhällsutveckling,Hållbar utveckling,Lokalsamhälle,Parkeringsnormer,Parkeringsminimikrav},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fungerar Hållbar Samhällsutveckling? En teoretisk fallstudie över Frederiksbergs brist på parkeringsplatser för att undersöka validiteten hos teorin om hållbar samhällsutveckling},
 year     = {2015},
}