Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbarhet på Modet - En undersökning om gapet mellan konsumenters inställning till hållbar utveckling och agerande gällande klädkonsumtion

Elfström, Malin LU ; Schmiedel, Stina LU and Rydeborn Tapper, Catarina LU (2015) FEKH29 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för gapet mellan konsumenters inställning till hållbar utveckling och agerande inom klädkonsumtion.
Studien är en kvalitativ undersökning skriven med en abduktiv forskningsansats som utgångspunkt vilken leder till en analys där intervjudeltagarnas citat har en framträdande roll. Materialet har analyserats utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Vår empiriska data består av tio semistrukturerade djupintervjuer.
Den teoretiska referensramen redogör för grundläggande teorier gällande spridning av modetrender i samhället, hållbar konsumtion och inre förhandling med sig själv.
Empirin består av semistrukturerade djupintervjuer med tio personer i åldrarna 20 till 30 år med ett intresse för... (More)
Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för gapet mellan konsumenters inställning till hållbar utveckling och agerande inom klädkonsumtion.
Studien är en kvalitativ undersökning skriven med en abduktiv forskningsansats som utgångspunkt vilken leder till en analys där intervjudeltagarnas citat har en framträdande roll. Materialet har analyserats utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Vår empiriska data består av tio semistrukturerade djupintervjuer.
Den teoretiska referensramen redogör för grundläggande teorier gällande spridning av modetrender i samhället, hållbar konsumtion och inre förhandling med sig själv.
Empirin består av semistrukturerade djupintervjuer med tio personer i åldrarna 20 till 30 år med ett intresse för hållbarhet.
Resultat: Gapet mellan konsumenters inställning till hållbar utveckling och agerande inom klädkonsumtion existerar på grund av att de två koncepten motstrider varandra på både individuella och kollektiva plan. Gapet består av en motsägelse mellan mode och hållbarhet och därmed en inre förhandling för individen som påverkas av en rad svårgenomträngliga barriärer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elfström, Malin LU ; Schmiedel, Stina LU and Rydeborn Tapper, Catarina LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbarhet, Hållbar utveckling, Hållbart mode, Inre förhandling, Barriärer
language
Swedish
id
5050021
date added to LUP
2015-02-17 14:24:54
date last changed
2015-02-17 14:24:54
@misc{5050021,
 abstract   = {Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för gapet mellan konsumenters inställning till hållbar utveckling och agerande inom klädkonsumtion.
Studien är en kvalitativ undersökning skriven med en abduktiv forskningsansats som utgångspunkt vilken leder till en analys där intervjudeltagarnas citat har en framträdande roll. Materialet har analyserats utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Vår empiriska data består av tio semistrukturerade djupintervjuer.
Den teoretiska referensramen redogör för grundläggande teorier gällande spridning av modetrender i samhället, hållbar konsumtion och inre förhandling med sig själv.
Empirin består av semistrukturerade djupintervjuer med tio personer i åldrarna 20 till 30 år med ett intresse för hållbarhet.
Resultat: Gapet mellan konsumenters inställning till hållbar utveckling och agerande inom klädkonsumtion existerar på grund av att de två koncepten motstrider varandra på både individuella och kollektiva plan. Gapet består av en motsägelse mellan mode och hållbarhet och därmed en inre förhandling för individen som påverkas av en rad svårgenomträngliga barriärer.},
 author    = {Elfström, Malin and Schmiedel, Stina and Rydeborn Tapper, Catarina},
 keyword   = {Hållbarhet,Hållbar utveckling,Hållbart mode,Inre förhandling,Barriärer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhet på Modet - En undersökning om gapet mellan konsumenters inställning till hållbar utveckling och agerande gällande klädkonsumtion},
 year     = {2015},
}