Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Ja men bara hitta på något"

Pedersen, Ellen LU (2015) LMMS90 20142
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur sångpedagoger i olika genrer beskriver sin undervisning med elever som är hämmade inför att improvisera. Den metod som används består av intervjuer i två led: först har en fokusgrupp med sångstudenter intervjuats som själva anser att de känner sig hämmade inför att improvisera. Utifrån en analys av fokusgruppens uttalanden har därefter fyra olika sångpedagoger som arbetar med improvisation intervjuats enskilt.
Resultatet visar att sångpedagogerna, för att hjälpa studenterna att lösa upp sina hämningar, använder sig av metoder som lek, ramar och struktur samt att de själva musicerar tillsammans med eleverna.
Popular Abstract
The purpose of this study is to explore how singing teachers of different musical genres describe their teaching of students who consider themselves inhibited in the field of improvisation. The method used is based on interviews in two consecutive rounds: firstly, a focus group with singing students who considered themselves inhibited when confronted with the task to improvise, were interviewed. Based on an analysis of the answers of the focus group, four different singing teachers, who all work with improvisation, were interviewed individually.
The results show that singing teachers, to help the students overcome their inhibitions, use methods such as play, frames and structure, and practical music making together with their students.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pedersen, Ellen LU
supervisor
organization
alternative title
Hur beskriver sångpedagoger sitt arbete med elever som känner sig hämmade inför att improvisera?
course
LMMS90 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
singing tuition, playing, self-expression, inhibition, improvisation, singing, Music Education, Educational sciences, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, sång, hämning, personligt uttryck, lek, sångundervisning
language
Swedish
id
5050722
date added to LUP
2015-02-23 13:46:25
date last changed
2015-02-23 13:46:25
@misc{5050722,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka hur sångpedagoger i olika genrer beskriver sin undervisning med elever som är hämmade inför att improvisera. Den metod som används består av intervjuer i två led: först har en fokusgrupp med sångstudenter intervjuats som själva anser att de känner sig hämmade inför att improvisera. Utifrån en analys av fokusgruppens uttalanden har därefter fyra olika sångpedagoger som arbetar med improvisation intervjuats enskilt. 
Resultatet visar att sångpedagogerna, för att hjälpa studenterna att lösa upp sina hämningar, använder sig av metoder som lek, ramar och struktur samt att de själva musicerar tillsammans med eleverna.},
 author    = {Pedersen, Ellen},
 keyword   = {singing tuition,playing,self-expression,inhibition,improvisation,singing,Music Education,Educational sciences,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,sång,hämning,personligt uttryck,lek,sångundervisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Ja men bara hitta på något"},
 year     = {2015},
}