Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tolkningar av komponentredovisning - En studie av kommunala bostadsbolag

Adersjö, Patrik LU ; Edman, Hanna and Wiström, Elin (2015) FEKH69 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Tolkningar av komponentredovisning enligt K3 - En studie av kommunala bostadsbolag
Kurs: FEKH69 HT 2014, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Författare: Patrik Adersjö, Hanna Edman och Elin Wiström
Handledare: Peter Jönsson
Nyckelord: Komponentredovisning, K3, institutionell teori, kommunala bostadsbolag
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur bostadsbolag resonerat kring de val som de ställs inför vid tolkningen av reglerna om komponentredovisning samt att lyfta fram skillnader och likheter i det konkreta tillvägagångssättet.
Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi och är utformad som en komparativ fallstudie. Data har samlats in under semistrukturerade intervjuer.
... (More)
Uppsatsens titel: Tolkningar av komponentredovisning enligt K3 - En studie av kommunala bostadsbolag
Kurs: FEKH69 HT 2014, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Författare: Patrik Adersjö, Hanna Edman och Elin Wiström
Handledare: Peter Jönsson
Nyckelord: Komponentredovisning, K3, institutionell teori, kommunala bostadsbolag
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur bostadsbolag resonerat kring de val som de ställs inför vid tolkningen av reglerna om komponentredovisning samt att lyfta fram skillnader och likheter i det konkreta tillvägagångssättet.
Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi och är utformad som en komparativ fallstudie. Data har samlats in under semistrukturerade intervjuer.
Teoretisk referensram: Teorin utgörs av Bokföringsnämndens redovisningsstandard K3 och branschorganisationers riktlinjer. Institutionell teori och en förklarningsmodell för spridningseffekter relaterade till ny teknik ligger till grund för analysmodellen.
Empiri: Uppsatsens empiriska data består av samlad information från intervjuerna med de fyra kommunala bostadsbolagen; ABK, Helsingborgshem, LKF och MKB.
Resultat: Studien visar att bolagens tillvägagångssätt och resonemang har varit tämligen lika, även om bedömningar i sakfrågor många gånger skiljer sig åt. Samtliga bolag har använt sig mycket av SABOs vägledning, men avvikit från den i grundläggande frågor, till exempel vad gäller nyttjandeperioder och antalet komponenter. Bolagens val hamnar ofta inom flera perspektiv samtidigt och det är främst paradoxlösningar, det vill säga skräddarsydda lösningar för en viss situation, som kan användas för att förklara vad som ligger bakom valen. Det perspektiv som dominerar är ”efficient-choice”. Att bolagen tagit del av riktlinjer samt medverkat i diskussioner med andra bostadsbolag och revisorer har haft inverkan på deras val, vilket tyder på att övriga tre perspektiv, ”forced-selection”-, ”fashion”- och ”fad”-perspektivet, finns representerade i beslutsprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adersjö, Patrik LU ; Edman, Hanna and Wiström, Elin
supervisor
organization
course
FEKH69 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Komponentredovisning, K3, institutionell teori, kommunala bostadsbolag
language
Swedish
id
5050992
date added to LUP
2015-10-05 14:10:07
date last changed
2015-10-05 14:10:07
@misc{5050992,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Tolkningar av komponentredovisning enligt K3 - En studie av kommunala bostadsbolag
Kurs: FEKH69 HT 2014, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Författare: Patrik Adersjö, Hanna Edman och Elin Wiström
Handledare: Peter Jönsson				
Nyckelord: Komponentredovisning, K3, institutionell teori, kommunala bostadsbolag
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur bostadsbolag resonerat kring de val som de ställs inför vid tolkningen av reglerna om komponentredovisning samt att lyfta fram skillnader och likheter i det konkreta tillvägagångssättet.
Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi och är utformad som en komparativ fallstudie. Data har samlats in under semistrukturerade intervjuer.
Teoretisk referensram: Teorin utgörs av Bokföringsnämndens redovisningsstandard K3 och branschorganisationers riktlinjer. Institutionell teori och en förklarningsmodell för spridningseffekter relaterade till ny teknik ligger till grund för analysmodellen.
Empiri: Uppsatsens empiriska data består av samlad information från intervjuerna med de fyra kommunala bostadsbolagen; ABK, Helsingborgshem, LKF och MKB.
Resultat: Studien visar att bolagens tillvägagångssätt och resonemang har varit tämligen lika, även om bedömningar i sakfrågor många gånger skiljer sig åt. Samtliga bolag har använt sig mycket av SABOs vägledning, men avvikit från den i grundläggande frågor, till exempel vad gäller nyttjandeperioder och antalet komponenter. Bolagens val hamnar ofta inom flera perspektiv samtidigt och det är främst paradoxlösningar, det vill säga skräddarsydda lösningar för en viss situation, som kan användas för att förklara vad som ligger bakom valen. Det perspektiv som dominerar är ”efficient-choice”. Att bolagen tagit del av riktlinjer samt medverkat i diskussioner med andra bostadsbolag och revisorer har haft inverkan på deras val, vilket tyder på att övriga tre perspektiv, ”forced-selection”-, ”fashion”- och ”fad”-perspektivet, finns representerade i beslutsprocessen.},
 author    = {Adersjö, Patrik and Edman, Hanna and Wiström, Elin},
 keyword   = {Komponentredovisning,K3,institutionell teori,kommunala bostadsbolag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tolkningar av komponentredovisning - En studie av kommunala bostadsbolag},
 year     = {2015},
}