Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Humankapital som en varaktig konkurrensfördel: - en fallstudie på EY

Macksey, Louise LU ; Pettersson, Mattias LU and Evjenth, Alexander LU (2015) FEKH19 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Humankapital som en varaktig konkurrensfördel -En fallstudie på EY
Seminariedatum: 16-01-2015
Ämne/kurs FEKH19 Examensarbete i Strategic Management
Författare: Alexander Evjenth, Louise Macksey, Mattias Pettersson
Handledare: Niklas Hallberg
Fem nyckelord: RBV, humankapital, konkurrensfördel, EY, PSF
Syfte: Studien syftar till att undersöka hur humankapital kan utgöra en källa för varaktiga konkurrensfördelar.
Metod: En kvalitativ enfallsstudie av det kritiska fallet EY har genomförts med hjälp av intervjuer. Dataanalysen skedde genom ”pattern-matching” där relevant forskning sammanställdes till ett teoretiskt ramverk som syftar till att besvara studiens frågeställning. Detta ramverk matchades... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Humankapital som en varaktig konkurrensfördel -En fallstudie på EY
Seminariedatum: 16-01-2015
Ämne/kurs FEKH19 Examensarbete i Strategic Management
Författare: Alexander Evjenth, Louise Macksey, Mattias Pettersson
Handledare: Niklas Hallberg
Fem nyckelord: RBV, humankapital, konkurrensfördel, EY, PSF
Syfte: Studien syftar till att undersöka hur humankapital kan utgöra en källa för varaktiga konkurrensfördelar.
Metod: En kvalitativ enfallsstudie av det kritiska fallet EY har genomförts med hjälp av intervjuer. Dataanalysen skedde genom ”pattern-matching” där relevant forskning sammanställdes till ett teoretiskt ramverk som syftar till att besvara studiens frågeställning. Detta ramverk matchades sedan med vår fallstudie för att slutligen konstruera ett reviderat och slutgiltigt ramverk.
Teoretiska perspektiv: Den resursbaserade teorin är en av de dominerande teorierna inom Strategic Management gällande resurser och hur de kan utgöra konkurrensfördelar. När det gäller teoretiseringar kring humankapitalbaserade konkurrensfördelar kan teorin dock beskrivas som bristfällig. Vi har därför valt att undersöka hur denna resurs kan ugöra en källa till varaktiga konkurrensfördelar.
Empiri: Karaktäriserande för Professional Service Firm (PSF) branschen är att företagen bygger sin verksamhet på humankapital. Branschen är därför intressant att undersöka gällande hur denna resurs kan utgöra en källa till konkurrensfördelar. EY, ett framgångsrikt Professional Service Firm, utgör därför fallföretag i studien.
Resultat: Studien resulterade i att vi kunde dra slutsatsen att mönstren från teori och empiri till stor del stämde överens. Samt att störningen Intern konkurrens som uppmärksammandets i fallstudies skulle adderas till ramverket. Vi lyckades således med att framställa ett ramverk som beskriver hur ett framgångsrikt PSF hanterar sitt humankapital. Attrahera, Behålla, Kunskapsspridning och Motivera förefaller utgöra de kritiska rutiner ett företag kan använda för att skapa en humankapitalbaserad konkurrensfördel. (Less)
Popular Abstract
Abstract
Title: Human capital as a sustainable competitive advantage
- A casestudy of EY
Seminar date: 16-01-2015
Course: FEKH19 Bachelor Strategic Management
Authors: Alexander Evjenth, Louise Macksey, Mattias Pettersson
Advisor: Niklas Hallberg
Key words: RBV, Human capital, competitive advantage, EY, PSF
Purpose: This study aims to examine in what way human capital can be a source of a sustainable competitive advantage.
Methodology: The study constitutes a qualitative single case study, of the critical case EY. In order to analyze the data we used the method “pattern-matching”. We matched our theoretical framework of routines that influence human capital-based competitive advantages with the findings from the case study. This... (More)
Abstract
Title: Human capital as a sustainable competitive advantage
- A casestudy of EY
Seminar date: 16-01-2015
Course: FEKH19 Bachelor Strategic Management
Authors: Alexander Evjenth, Louise Macksey, Mattias Pettersson
Advisor: Niklas Hallberg
Key words: RBV, Human capital, competitive advantage, EY, PSF
Purpose: This study aims to examine in what way human capital can be a source of a sustainable competitive advantage.
Methodology: The study constitutes a qualitative single case study, of the critical case EY. In order to analyze the data we used the method “pattern-matching”. We matched our theoretical framework of routines that influence human capital-based competitive advantages with the findings from the case study. This resulted in the addition of “internal competition” as a disturbance to the four original routines.
Theoretical perspectives: According to the Resource Based View a resource needs to be non-mobile in order to be a source of a sustainable competitive advantage. The current researches within the resource-based view can be considered as inadequate in explaining human capital-based competitive advantages.
Empirical foundation: Typical for the Professional Service Firm (PSF) industry is that human capital is a key asset in their companies. The industry is therefore interesting to our case. EY, a successful PSF will therefore be the foundation for our case study.
Conclusions: At the end of the study we can confirm that we succeeded in producing a framework that describes how a successful PSF manage its human capital. Our choice of earlier research turned out to match well with our case study. We discovered the need for an additional factor; internal competition. The conclusions is that attract, retain, knowledge sharing and motivation is critical procedures a company can use to create a sustainable competitive advantage through human capital. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Macksey, Louise LU ; Pettersson, Mattias LU and Evjenth, Alexander LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
RBV, Human capital, competitive advantage, EY, PSF
language
Swedish
id
5051086
date added to LUP
2015-02-23 14:10:14
date last changed
2015-02-23 14:10:14
@misc{5051086,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Humankapital som en varaktig konkurrensfördel -En fallstudie på EY
Seminariedatum: 16-01-2015
Ämne/kurs FEKH19 Examensarbete i Strategic Management
Författare: Alexander Evjenth, Louise Macksey, Mattias Pettersson
Handledare: Niklas Hallberg
Fem nyckelord: RBV, humankapital, konkurrensfördel, EY, PSF
Syfte: Studien syftar till att undersöka hur humankapital kan utgöra en källa för varaktiga konkurrensfördelar.
Metod: En kvalitativ enfallsstudie av det kritiska fallet EY har genomförts med hjälp av intervjuer. Dataanalysen skedde genom ”pattern-matching” där relevant forskning sammanställdes till ett teoretiskt ramverk som syftar till att besvara studiens frågeställning. Detta ramverk matchades sedan med vår fallstudie för att slutligen konstruera ett reviderat och slutgiltigt ramverk.
Teoretiska perspektiv: Den resursbaserade teorin är en av de dominerande teorierna inom Strategic Management gällande resurser och hur de kan utgöra konkurrensfördelar. När det gäller teoretiseringar kring humankapitalbaserade konkurrensfördelar kan teorin dock beskrivas som bristfällig. Vi har därför valt att undersöka hur denna resurs kan ugöra en källa till varaktiga konkurrensfördelar.
Empiri: Karaktäriserande för Professional Service Firm (PSF) branschen är att företagen bygger sin verksamhet på humankapital. Branschen är därför intressant att undersöka gällande hur denna resurs kan utgöra en källa till konkurrensfördelar. EY, ett framgångsrikt Professional Service Firm, utgör därför fallföretag i studien.
Resultat: Studien resulterade i att vi kunde dra slutsatsen att mönstren från teori och empiri till stor del stämde överens. Samt att störningen Intern konkurrens som uppmärksammandets i fallstudies skulle adderas till ramverket. Vi lyckades således med att framställa ett ramverk som beskriver hur ett framgångsrikt PSF hanterar sitt humankapital. Attrahera, Behålla, Kunskapsspridning och Motivera förefaller utgöra de kritiska rutiner ett företag kan använda för att skapa en humankapitalbaserad konkurrensfördel.},
 author    = {Macksey, Louise and Pettersson, Mattias and Evjenth, Alexander},
 keyword   = {RBV,Human capital,competitive advantage,EY,PSF},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Humankapital som en varaktig konkurrensfördel: - en fallstudie på EY},
 year     = {2015},
}