Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samma kunder, men olika grad av tystnadsplikt - Om skillnaden mellan revisorns och redovisningskonsultens sekretessregler

Wendemar, Caroline LU ; Ljungberg, Erika LU and Agbere, Alice LU (2015) FEKH69 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Hur påverkas informationsutbytet mellan revisorer och redovisningskonsulter av skillna-derna i tystnadsplikt?

Metod: Studien har gjorts med kvalitativa intervjuer. Ett romantiskt synsätt antogs vid intervju-erna för att skapa ett förtroende inför den intervjuade och på så sätt få fram ytterligare inform-ation om problematiken. För att strukturera den insamlade empirin använde vi oss av kodning.

Teoretiska perspektiv: Vi har i detta arbete använt begrepp från tidigare forskning som exem-pelvis insiders, outsiders, informell sekretess, formell sekretess, etiskt och icke etiskt försvarbar sekretess. Utöver detta så har vi diskuterat gränsöverskridande problematik.

Empiri: Vårt empiriska material består av totalt sju... (More)
Syfte: Hur påverkas informationsutbytet mellan revisorer och redovisningskonsulter av skillna-derna i tystnadsplikt?

Metod: Studien har gjorts med kvalitativa intervjuer. Ett romantiskt synsätt antogs vid intervju-erna för att skapa ett förtroende inför den intervjuade och på så sätt få fram ytterligare inform-ation om problematiken. För att strukturera den insamlade empirin använde vi oss av kodning.

Teoretiska perspektiv: Vi har i detta arbete använt begrepp från tidigare forskning som exem-pelvis insiders, outsiders, informell sekretess, formell sekretess, etiskt och icke etiskt försvarbar sekretess. Utöver detta så har vi diskuterat gränsöverskridande problematik.

Empiri: Vårt empiriska material består av totalt sju intervjuer med auktoriserade revisorer, auk-toriserade redovisningskonsulter och ej auktoriserade redovisningskonsulter.

Resultat: Resultatet av studien visade på att skillnaden i tystnadsplikt inte var något som de intervjuade var tydligt medvetna om. I de fall revisionsprocessen påverkas, resulterar det i en anpassning av den tillhörande rapporten. Inom företagen kunde information flöda relativt fritt, utom där klienten var ett börsnoterat bolag och vid kombiuppdrag där informationen var mer begränsad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wendemar, Caroline LU ; Ljungberg, Erika LU and Agbere, Alice LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tystnadsplikt, Redovisning, Revision, Hemligheter, Informationsutbyte
language
Swedish
id
5051100
date added to LUP
2015-06-24 10:48:49
date last changed
2015-06-24 10:48:49
@misc{5051100,
 abstract   = {Syfte: Hur påverkas informationsutbytet mellan revisorer och redovisningskonsulter av skillna-derna i tystnadsplikt?
	
Metod: Studien har gjorts med kvalitativa intervjuer. Ett romantiskt synsätt antogs vid intervju-erna för att skapa ett förtroende inför den intervjuade och på så sätt få fram ytterligare inform-ation om problematiken. För att strukturera den insamlade empirin använde vi oss av kodning.	

Teoretiska perspektiv: Vi har i detta arbete använt begrepp från tidigare forskning som exem-pelvis insiders, outsiders, informell sekretess, formell sekretess, etiskt och icke etiskt försvarbar sekretess. Utöver detta så har vi diskuterat gränsöverskridande problematik.

Empiri: Vårt empiriska material består av totalt sju intervjuer med auktoriserade revisorer, auk-toriserade redovisningskonsulter och ej auktoriserade redovisningskonsulter.

Resultat: Resultatet av studien visade på att skillnaden i tystnadsplikt inte var något som de intervjuade var tydligt medvetna om. I de fall revisionsprocessen påverkas, resulterar det i en anpassning av den tillhörande rapporten. Inom företagen kunde information flöda relativt fritt, utom där klienten var ett börsnoterat bolag och vid kombiuppdrag där informationen var mer begränsad.},
 author    = {Wendemar, Caroline and Ljungberg, Erika and Agbere, Alice},
 keyword   = {Tystnadsplikt,Redovisning,Revision,Hemligheter,Informationsutbyte},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samma kunder, men olika grad av tystnadsplikt - Om skillnaden mellan revisorns och redovisningskonsultens sekretessregler},
 year     = {2015},
}