Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kapitalisering av operationell leasing

Wojtkowiak, Klaudia LU ; Holmdahl, Joel and Preteni, Mergime (2015) FEKH69 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Kapitalisering av operationell leasing - hur påverkar den föreslagna förändringen av IAS 17 små och medelstora företag på Stockholmsbörsen?
Seminariedatum: 2015-01-15.
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Joel Holmdahl, Klaudia Wojtkowiak och Mergime Preteni.
Handledare: Niklas Sandell.
Nyckelord: IAS 17, kapitalisering, Mid/Small Cap, operationell leasing, skuldsättningsgrad.
Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vad den föreslagna standardförändringen av IAS 17 Leases kan komma att ha för inverkan på publika små och medelstora företag enligt Stockholmsbörsens klassificering. Detta uppnås genom att kapitalisera företagens operationella leasing för... (More)
Examensarbetets titel: Kapitalisering av operationell leasing - hur påverkar den föreslagna förändringen av IAS 17 små och medelstora företag på Stockholmsbörsen?
Seminariedatum: 2015-01-15.
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Joel Holmdahl, Klaudia Wojtkowiak och Mergime Preteni.
Handledare: Niklas Sandell.
Nyckelord: IAS 17, kapitalisering, Mid/Small Cap, operationell leasing, skuldsättningsgrad.
Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vad den föreslagna standardförändringen av IAS 17 Leases kan komma att ha för inverkan på publika små och medelstora företag enligt Stockholmsbörsens klassificering. Detta uppnås genom att kapitalisera företagens operationella leasing för att se effekten av detta på nyckeltalet skuldsättningsgrad.
Metod: Studiens forskningsmetod är kvantitativ med en deduktiv ansats. Insamlingen av data är genomförd enligt tvärsnittsdesign och är inhämtad från årsredovisningar utgivna år 2013 av företagen i urvalet. Kapitaliseringen genomfördes enligt den så kallade konstruktiva metoden, med vissa modifikationer gällande antagandet om räntenivå och återstående livslängd på leasingavtal. Skuldsättningsgraden jämfördes sedan före och efter genomförd kapitalisering.
Teoretiska perspektiv: Tidigare studier som har genomfört kapitalisering av operationell leasing på ett likartat sätt, främst Bennett och Bradbury (2003), Beattie et al. (1998), Fülbier et al. (2008) och Imhoff et al. (1991), har använts som utgångspunkt i denna studie.
Empiri: Årsredovisningar från 149 företag listade på Stockholmsbörsen Small Cap och Mid Cap har använts som underlag för empirin. Förändringarna i skuldsättningsgrad illustreras med hjälp av tabeller och diagram. Resultaten presenteras både övergripande för Small Cap och Mid Cap, och även uppdelade på branscher. Slutligen genomförs en känslighetsanalys av antagandet om räntenivå.
Resultat: Beräkningarna visar en medianökning av skuldsättningsgraden på 15,4 % och en genomsnittsökning på 27,2 % för de företag som ingick i urvalet. Branschanalyserna visar att Consumer Services är den sektor som påverkas mest av kapitaliseringen, vilket överensstämmer med resultaten från tidigare studier. Sett över hela urvalet bedöms kapitaliseringens effekter vara begränsade, eftersom företagens inbördes rangordning, vad det gäller skuldsättningsgrad, inte förändrades signifikant efter genomförd kapitalisering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wojtkowiak, Klaudia LU ; Holmdahl, Joel and Preteni, Mergime
supervisor
organization
alternative title
Hur påverkar en förändring av IAS 17 små och medelstora företag på Stockholmsbörsen?
course
FEKH69 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IAS 17, kapitalisering, Mid/Small Cap, operationell leasing, skuldsättningsgrad
language
Swedish
id
5051428
date added to LUP
2015-04-27 15:42:42
date last changed
2015-04-27 15:42:42
@misc{5051428,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Kapitalisering av operationell leasing - hur påverkar den föreslagna förändringen av IAS 17 små och medelstora företag på Stockholmsbörsen?
Seminariedatum: 2015-01-15.
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.
Författare: Joel Holmdahl, Klaudia Wojtkowiak och Mergime Preteni.
Handledare: Niklas Sandell.
Nyckelord: IAS 17, kapitalisering, Mid/Small Cap, operationell leasing, skuldsättningsgrad.
Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vad den föreslagna standardförändringen av IAS 17 Leases kan komma att ha för inverkan på publika små och medelstora företag enligt Stockholmsbörsens klassificering. Detta uppnås genom att kapitalisera företagens operationella leasing för att se effekten av detta på nyckeltalet skuldsättningsgrad.
Metod: Studiens forskningsmetod är kvantitativ med en deduktiv ansats. Insamlingen av data är genomförd enligt tvärsnittsdesign och är inhämtad från årsredovisningar utgivna år 2013 av företagen i urvalet. Kapitaliseringen genomfördes enligt den så kallade konstruktiva metoden, med vissa modifikationer gällande antagandet om räntenivå och återstående livslängd på leasingavtal. Skuldsättningsgraden jämfördes sedan före och efter genomförd kapitalisering.
Teoretiska perspektiv: Tidigare studier som har genomfört kapitalisering av operationell leasing på ett likartat sätt, främst Bennett och Bradbury (2003), Beattie et al. (1998), Fülbier et al. (2008) och Imhoff et al. (1991), har använts som utgångspunkt i denna studie.
Empiri: Årsredovisningar från 149 företag listade på Stockholmsbörsen Small Cap och Mid Cap har använts som underlag för empirin. Förändringarna i skuldsättningsgrad illustreras med hjälp av tabeller och diagram. Resultaten presenteras både övergripande för Small Cap och Mid Cap, och även uppdelade på branscher. Slutligen genomförs en känslighetsanalys av antagandet om räntenivå.
Resultat: Beräkningarna visar en medianökning av skuldsättningsgraden på 15,4 % och en genomsnittsökning på 27,2 % för de företag som ingick i urvalet. Branschanalyserna visar att Consumer Services är den sektor som påverkas mest av kapitaliseringen, vilket överensstämmer med resultaten från tidigare studier. Sett över hela urvalet bedöms kapitaliseringens effekter vara begränsade, eftersom företagens inbördes rangordning, vad det gäller skuldsättningsgrad, inte förändrades signifikant efter genomförd kapitalisering.},
 author    = {Wojtkowiak, Klaudia and Holmdahl, Joel and Preteni, Mergime},
 keyword   = {IAS 17,kapitalisering,Mid/Small Cap,operationell leasing,skuldsättningsgrad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapitalisering av operationell leasing},
 year     = {2015},
}