Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anknytning hos barn i mellanbarndomen som lever med växelvis boende - En pilotstudie

Blomgren, Ulla-Mari LU and Fartouzy, Panthea LU (2015) PSPT02 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna pilotstudie var att undersöka anknytning hos en grupp barn i mellanbarndo- men som lever växelvis, och vad de berättar om sina relationer till viktiga andra. Studien base- rades på transkriberade intervjuer (Friends and Family Interview, FFI) och berättelser (Secure Base Script Test, SBST) från två tidigare studier, där barn som levde växelvis (n = 20) valdes ut. Materialet kodades och analyserades kvantitativt med avseende trygg bas, idealisering, roll- byte och ilska. Därutöver gjordes en tematisk analys av det som barnen sagt i FFI. Resultatet visade att 60 % av barnen hade trygg anknytning vilket inte skiljer sig från normdata baserat på befolkningen generellt. Resultatet visade också att barnen hade sin trygga bas hos... (More)
Syftet med denna pilotstudie var att undersöka anknytning hos en grupp barn i mellanbarndo- men som lever växelvis, och vad de berättar om sina relationer till viktiga andra. Studien base- rades på transkriberade intervjuer (Friends and Family Interview, FFI) och berättelser (Secure Base Script Test, SBST) från två tidigare studier, där barn som levde växelvis (n = 20) valdes ut. Materialet kodades och analyserades kvantitativt med avseende trygg bas, idealisering, roll- byte och ilska. Därutöver gjordes en tematisk analys av det som barnen sagt i FFI. Resultatet visade att 60 % av barnen hade trygg anknytning vilket inte skiljer sig från normdata baserat på befolkningen generellt. Resultatet visade också att barnen hade sin trygga bas hos modern. Detta främst hos de trygga barnen. Fastän barnen inte bodde tillsammans med båda föräldrar sades ofta “dom”, vilket indikerar på att barnets erfarenheter av anknytning till respektive för- älder integrerats till en inre arbetsmodell. Vidare framkom att modern idealiserades, särskilt av de otrygga barnen. Rollbyte förekom sällan och i samband med föräldrars bråk. Inte heller vi- sade barnen mycket ilska. Bästa kompisen och mormor utgjorde en trygghet för några barn. Viktigt för framtida studier är att ta hänsyn till styvföräldrar och deras betydelse för barnets anknytning. (Less)
Abstract
This pilot study examined attachment of a group children in middle childhood living with joint custody, also what they say about their relationships with significant others. The study was based on the transcribed interviews (Friends and Family Interview, FFI) and stories (Secure Base Script Test, SBST) from two previous studies. Children living with joint custody (n = 20) were selected. Material was coded and analyzed quantitatively for safe base, idealization, role reversal and anger. Also, a thematic analysis was implemented of the FFI. 60 % of the chil- dren showed a secure attachment, which doesn’t differ from normative data based on popula- tion in general. The mother was the secure base, mainly for the secure children. Although the... (More)
This pilot study examined attachment of a group children in middle childhood living with joint custody, also what they say about their relationships with significant others. The study was based on the transcribed interviews (Friends and Family Interview, FFI) and stories (Secure Base Script Test, SBST) from two previous studies. Children living with joint custody (n = 20) were selected. Material was coded and analyzed quantitatively for safe base, idealization, role reversal and anger. Also, a thematic analysis was implemented of the FFI. 60 % of the chil- dren showed a secure attachment, which doesn’t differ from normative data based on popula- tion in general. The mother was the secure base, mainly for the secure children. Although the children were not living with both parents they often said "them", which indicate that the child’s experiences of attachment to each parent was integrated into one internal working mod- el. It was also found that the mother was idealized, especially by the insecure children. Role reversal occurred rarely and in connection with parents' fights, nor did the children show much anger. Best friend and grandmother constituted security for some children. Important for future studies is to take into account stepparents and their significance for the child's attachment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomgren, Ulla-Mari LU and Fartouzy, Panthea LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
växelvis boende, anknytning, mellanbarndom, FFI, SBST, trygg bas, idealisering, rollbyte, ilska, inre arbetsmodell, skript, joint custody, attachment, middle childhood, secure base, idealization, role reversal, anger, internal working model, script
language
Swedish
id
5051613
date added to LUP
2015-02-20 08:43:12
date last changed
2015-02-20 08:43:12
@misc{5051613,
 abstract   = {This pilot study examined attachment of a group children in middle childhood living with joint custody, also what they say about their relationships with significant others. The study was based on the transcribed interviews (Friends and Family Interview, FFI) and stories (Secure Base Script Test, SBST) from two previous studies. Children living with joint custody (n = 20) were selected. Material was coded and analyzed quantitatively for safe base, idealization, role reversal and anger. Also, a thematic analysis was implemented of the FFI. 60 % of the chil- dren showed a secure attachment, which doesn’t differ from normative data based on popula- tion in general. The mother was the secure base, mainly for the secure children. Although the children were not living with both parents they often said "them", which indicate that the child’s experiences of attachment to each parent was integrated into one internal working mod- el. It was also found that the mother was idealized, especially by the insecure children. Role reversal occurred rarely and in connection with parents' fights, nor did the children show much anger. Best friend and grandmother constituted security for some children. Important for future studies is to take into account stepparents and their significance for the child's attachment.},
 author    = {Blomgren, Ulla-Mari and Fartouzy, Panthea},
 keyword   = {växelvis boende,anknytning,mellanbarndom,FFI,SBST,trygg bas,idealisering,rollbyte,ilska,inre arbetsmodell,skript,joint custody,attachment,middle childhood,secure base,idealization,role reversal,anger,internal working model,script},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anknytning hos barn i mellanbarndomen som lever med växelvis boende - En pilotstudie},
 year     = {2015},
}