Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvärdering av Trafikverkets projektriskhantering utifrån ett designperspektiv

Svedberg, Erik LU (2015) VBR920 20142
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att bidra till kunskapen kring hur man kan utvärdera riskhantering i allmänhet, och projektriskhantering i synnerhet. Uppsatsens undersökning avgränsades till verksamhetsområdet Investering på myndigheten Trafikverket och fokus låg på hur projektledarna arbetar med riskhantering i sitt dagliga arbete. Frågeställningen i uppsatsen har varit i vilken utsträckning riskhanteringen inom Trafikverkets projekteringar leder till att negativa konsekvenser undviks. För att tackla problemet utgick uppsatsen från ett designperspektiv för riskhantering. Genom analys av en deskriptiv undersökning försökte uppsatsen att identifiera ett antal konceptuella funktioner som bedömdes kritiska i ett riskhanteringsarbete.

Resultatet... (More)
Uppsatsen syftar till att bidra till kunskapen kring hur man kan utvärdera riskhantering i allmänhet, och projektriskhantering i synnerhet. Uppsatsens undersökning avgränsades till verksamhetsområdet Investering på myndigheten Trafikverket och fokus låg på hur projektledarna arbetar med riskhantering i sitt dagliga arbete. Frågeställningen i uppsatsen har varit i vilken utsträckning riskhanteringen inom Trafikverkets projekteringar leder till att negativa konsekvenser undviks. För att tackla problemet utgick uppsatsen från ett designperspektiv för riskhantering. Genom analys av en deskriptiv undersökning försökte uppsatsen att identifiera ett antal konceptuella funktioner som bedömdes kritiska i ett riskhanteringsarbete.

Resultatet visade på att samtliga kritiska funktioner kunde identifieras inom projektledarnas arbetssätt. Detta betyder att riskhanteringen troligtvis leder till att negativa konsekvenser inom investeringsprojekt undviks. Analysen av resultatet visade även på ett antal förbättringsområden för myndighetens riskhanteringsarbete. Den viktigaste förbättringspunkten inom myndigheten bedömdes vara att öppna upp för diskussion kring vilket fokus man bör ha för sin riskhantering samt hur man bör utforma arbetssättet. Andra centrala förbättringsområdena inkluderar: kompetensutbyte mellan anställda, återkoppling från tidigare riskanalyser, och träning i statistisk skattning.

Arbetet med uppsatsen har visat på att det är möjligt att utvärdera en organisations riskhantering utifrån ett designperspektiv. Designperspektivet möjliggör att man systematiskt kan analysera och identifiera olika förbättringsområden för riskhanteringen inom en organisation utan att för den skull tappa helhetsperspektivet med riskhanteringsprocessen. Den största svårigheten (eller risken om man nu så vill) med angreppssättet är att mycket av resultaten grundar sig i bedömningar av de som genomför undersökningen. Detta ställer stora krav på transparens i arbetet för att säkerställa ett vetenskapligt förhållningssätt. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det är få personer som ifrågasätter vikten av en fungerande riskhantering inom en organisation eller inom samhället som helhet. Kring begreppet har det vuxit fram ett antal olika riskhanteringsramverk så som IRGC:s Riskgovernance-modell, Enterprice risk management (ERM) och ISO 31000. I dagsläget finns det även lagkrav på att svenska företag och organisationer ska arbeta med riskhantering. Trots detta är det förvånansvärt lite forskning som genomförs i syfte att utvärdera hur effektiva dessa olika system är. Det finns alltså oklarheter kring huruvida arbetet med riskhantering har någon effekt på riskexponeringen inom samhället eller organisationerna.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svedberg, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Evaluation of the Swedish Transport Administration project risk management using a design perspective
course
VBR920 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Designperspektiv, Projektriskhantering, Utvärdering, Trafikverket, riskhantering
report number
TVRH-5002
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH-5002-SE
language
Swedish
id
5052374
date added to LUP
2015-02-27 14:25:09
date last changed
2020-12-03 14:26:10
@misc{5052374,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att bidra till kunskapen kring hur man kan utvärdera riskhantering i allmänhet, och projektriskhantering i synnerhet. Uppsatsens undersökning avgränsades till verksamhetsområdet Investering på myndigheten Trafikverket och fokus låg på hur projektledarna arbetar med riskhantering i sitt dagliga arbete. Frågeställningen i uppsatsen har varit i vilken utsträckning riskhanteringen inom Trafikverkets projekteringar leder till att negativa konsekvenser undviks. För att tackla problemet utgick uppsatsen från ett designperspektiv för riskhantering. Genom analys av en deskriptiv undersökning försökte uppsatsen att identifiera ett antal konceptuella funktioner som bedömdes kritiska i ett riskhanteringsarbete.

Resultatet visade på att samtliga kritiska funktioner kunde identifieras inom projektledarnas arbetssätt. Detta betyder att riskhanteringen troligtvis leder till att negativa konsekvenser inom investeringsprojekt undviks. Analysen av resultatet visade även på ett antal förbättringsområden för myndighetens riskhanteringsarbete. Den viktigaste förbättringspunkten inom myndigheten bedömdes vara att öppna upp för diskussion kring vilket fokus man bör ha för sin riskhantering samt hur man bör utforma arbetssättet. Andra centrala förbättringsområdena inkluderar: kompetensutbyte mellan anställda, återkoppling från tidigare riskanalyser, och träning i statistisk skattning.

Arbetet med uppsatsen har visat på att det är möjligt att utvärdera en organisations riskhantering utifrån ett designperspektiv. Designperspektivet möjliggör att man systematiskt kan analysera och identifiera olika förbättringsområden för riskhanteringen inom en organisation utan att för den skull tappa helhetsperspektivet med riskhanteringsprocessen. Den största svårigheten (eller risken om man nu så vill) med angreppssättet är att mycket av resultaten grundar sig i bedömningar av de som genomför undersökningen. Detta ställer stora krav på transparens i arbetet för att säkerställa ett vetenskapligt förhållningssätt.},
 author    = {Svedberg, Erik},
 keyword   = {Designperspektiv,Projektriskhantering,Utvärdering,Trafikverket,riskhantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av Trafikverkets projektriskhantering utifrån ett designperspektiv},
 year     = {2015},
}