Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

[Reklam] = du blir vad du inte är - en kvalitativ studie av konsumenters uppfattning av varumärken ur ett genusperspektiv

Bergåker, Lena LU and Cetinkaya, Dilan LU (2015) FEKH29 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: [Reklam] = du blir vad du inte är – en kvalitativ studie av konsumenters uppfattning av varumärken ur ett genusperspektiv

Seminariedatum: 15 januari 2015
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15hp

Författare: Lena Bergåker, Dilan Cetinkaya
Handledare: Clara Gustafsson

Fem nyckelord: Varumärke, reklam, könsstereotyper, identitet, attityd

Syfte: Syftet med vår studie är att utveckla en förståelse för hur framställningen av stereotypa könsroller i reklam influerar konsumenternas uppfattning om varumärken i relation till deras identitetsskapande och genusattityd.

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod baserat på semistrukturerade djupintervjuer med reklambilder.... (More)
Examensarbetets titel: [Reklam] = du blir vad du inte är – en kvalitativ studie av konsumenters uppfattning av varumärken ur ett genusperspektiv

Seminariedatum: 15 januari 2015
Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15hp

Författare: Lena Bergåker, Dilan Cetinkaya
Handledare: Clara Gustafsson

Fem nyckelord: Varumärke, reklam, könsstereotyper, identitet, attityd

Syfte: Syftet med vår studie är att utveckla en förståelse för hur framställningen av stereotypa könsroller i reklam influerar konsumenternas uppfattning om varumärken i relation till deras identitetsskapande och genusattityd.

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod baserat på semistrukturerade djupintervjuer med reklambilder. Förhållningssättet har varit hermeneutiskt och interpretativistiskt kunskapssyn med en abduktiv ansats.

Teoretiska perspektiv: De teoretiska områden som ligger som bas för vår uppsats är Consumer culture theory och genus.

Empiri: Empirin består av 10 stycken intervjuer med konsumenter, vilket låg till grund för studiens analys.

Resultat: Reklam påverkar konsumenternas identitetsbyggande samt deras attityd mot reklam och varumärken. Konsumenterna önskar se en förändring i den reklamkultur som bygger på stereotypiska könsroller och skapar orealistiska kroppsideal. (Less)
Abstract
Title: [advertisement] = you become what you ain´t - a qualitative study of consumers perception of brands with gender perspective

Seminar date: 15th January 2015
Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS‐cr)

Authors: Lena Bergåker, Dilan Cetinkaya
Advisor/s: Clara Gustafsson

Key words: Brand, advertising, gender stereotypes, identity, attitude

Purpose: The purpose with our study is to develop an understanding for how the use of gender stereotypes in advertising influences consumers’ view of brands in relation to their creation of identities and gender attitudes.

Methodology: For our study we have used a qualitative method... (More)
Title: [advertisement] = you become what you ain´t - a qualitative study of consumers perception of brands with gender perspective

Seminar date: 15th January 2015
Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS‐cr)

Authors: Lena Bergåker, Dilan Cetinkaya
Advisor/s: Clara Gustafsson

Key words: Brand, advertising, gender stereotypes, identity, attitude

Purpose: The purpose with our study is to develop an understanding for how the use of gender stereotypes in advertising influences consumers’ view of brands in relation to their creation of identities and gender attitudes.

Methodology: For our study we have used a qualitative method through deep interviews together with photos of advertisements. Our epistemological approach is hermeneutic and interpretativistic with an abductive orientation.

Theoretical perspectives: The theoretical areas that have been used for this study is consumer culture theory and gender.

Empirical foundation: The empirical material consists of 10 semi-structured deep interviews with consumers, which became the foundation for our analysis.

Conclusions: Advertising affects consumers’ identity building and their attitude towards advertising and brands. Consumers wish to see a change in the adverting culture that builds on gender stereotypes which creates an unrealistic ideal body. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergåker, Lena LU and Cetinkaya, Dilan LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärke, reklam, könsstereotyper, identitet, attityd
language
Swedish
id
5113933
date added to LUP
2015-06-25 14:57:42
date last changed
2015-06-25 14:57:42
@misc{5113933,
 abstract   = {Title: [advertisement] = you become what you ain´t - a qualitative study of consumers perception of brands with gender perspective 

Seminar date: 15th January 2015
Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS‐cr)

Authors: Lena Bergåker, Dilan Cetinkaya
Advisor/s: Clara Gustafsson

Key words: Brand, advertising, gender stereotypes, identity, attitude

Purpose: The purpose with our study is to develop an understanding for how the use of gender stereotypes in advertising influences consumers’ view of brands in relation to their creation of identities and gender attitudes.

Methodology: For our study we have used a qualitative method through deep interviews together with photos of advertisements. Our epistemological approach is hermeneutic and interpretativistic with an abductive orientation. 

Theoretical perspectives: The theoretical areas that have been used for this study is consumer culture theory and gender. 

Empirical foundation: The empirical material consists of 10 semi-structured deep interviews with consumers, which became the foundation for our analysis. 

Conclusions: Advertising affects consumers’ identity building and their attitude towards advertising and brands. Consumers wish to see a change in the adverting culture that builds on gender stereotypes which creates an unrealistic ideal body.},
 author    = {Bergåker, Lena and Cetinkaya, Dilan},
 keyword   = {Varumärke,reklam,könsstereotyper,identitet,attityd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {[Reklam] = du blir vad du inte är - en kvalitativ studie av konsumenters uppfattning av varumärken ur ett genusperspektiv},
 year     = {2015},
}