Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Korruption i vardagen En studie om vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina

Fazlagic, Eva LU (2015) SOCM13 20142
Sociology
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Författare: Eva Fazlagić
Titel: Korruption i vardagen
En studie om problematik i samband med vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina.
Magisteruppsats: SOCM13, 15 hp
Handledare: Katarina Sjöberg,
Sociologiska institutionen, VT 2014

Korruption är ett ämne som har blivit mycket omdiskuterat och uppmärksammat. Sedan 1990-talet har korruption fått en framträdande plats i de samhällsvetenskapliga disciplinerna. Studien behandlar korruption i Bosnien och Hercegovina. I undersökningen avtäcks den del av korruptionen som drabbar individen i sitt vardagliga liv. Mitt syfte är att undersöka hur korruptionen framträder i vardagen, dvs. på den nivån i samhället där individer kommer i kontakt med korruption i en... (More)
Abstrakt

Författare: Eva Fazlagić
Titel: Korruption i vardagen
En studie om problematik i samband med vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina.
Magisteruppsats: SOCM13, 15 hp
Handledare: Katarina Sjöberg,
Sociologiska institutionen, VT 2014

Korruption är ett ämne som har blivit mycket omdiskuterat och uppmärksammat. Sedan 1990-talet har korruption fått en framträdande plats i de samhällsvetenskapliga disciplinerna. Studien behandlar korruption i Bosnien och Hercegovina. I undersökningen avtäcks den del av korruptionen som drabbar individen i sitt vardagliga liv. Mitt syfte är att undersöka hur korruptionen framträder i vardagen, dvs. på den nivån i samhället där individer kommer i kontakt med korruption i en vardagssituation, och hur de individer som deltar i studien förhåller sig till korruption. Undersökningen är en fältstudie med kvalitativa metoder som samtalsintervjuer, deltagande observationer och informella samtal som huvudsakliga tekniker. Teoretiskt använder jag utgångspunkter av Bourdieu, Durkheim och Foucault och belyser empirin utifrån teorier som sociala fakta, habitus, fält och makt. Mitt empiriska material visar dels skilda exempel på korruption i vardagslivet dels hur korruption i vardagen blivit en integrerad del av vardagslivet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fazlagic, Eva LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
socialt kapital, korruption, samhälle, makt, fält, habitus
language
Swedish
id
5146833
date added to LUP
2015-03-12 11:11:50
date last changed
2015-03-12 11:11:50
@misc{5146833,
 abstract   = {Abstrakt

Författare: Eva Fazlagić
Titel: Korruption i vardagen
En studie om problematik i samband med vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina.
Magisteruppsats: SOCM13, 15 hp 
Handledare: Katarina Sjöberg, 
Sociologiska institutionen, VT 2014
 
Korruption är ett ämne som har blivit mycket omdiskuterat och uppmärksammat. Sedan 1990-talet har korruption fått en framträdande plats i de samhällsvetenskapliga disciplinerna. Studien behandlar korruption i Bosnien och Hercegovina. I undersökningen avtäcks den del av korruptionen som drabbar individen i sitt vardagliga liv. Mitt syfte är att undersöka hur korruptionen framträder i vardagen, dvs. på den nivån i samhället där individer kommer i kontakt med korruption i en vardagssituation, och hur de individer som deltar i studien förhåller sig till korruption. Undersökningen är en fältstudie med kvalitativa metoder som samtalsintervjuer, deltagande observationer och informella samtal som huvudsakliga tekniker. Teoretiskt använder jag utgångspunkter av Bourdieu, Durkheim och Foucault och belyser empirin utifrån teorier som sociala fakta, habitus, fält och makt. Mitt empiriska material visar dels skilda exempel på korruption i vardagslivet dels hur korruption i vardagen blivit en integrerad del av vardagslivet.},
 author    = {Fazlagic, Eva},
 keyword   = {socialt kapital,korruption,samhälle,makt,fält,habitus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Korruption i vardagen En studie om vardagskorruption i Bosnien och Hercegovina},
 year     = {2015},
}