Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konsumenters engagemang gentemot varumärken på sociala medier

Ilazi, Enis LU ; Cavala Andelic, Katarina LU and Jassim Hashim, Arshed LU (2015) FEKH29 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka vilka drivkrafter som bidrar till att konsumenter följer varumärken på sociala medier samt undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor.
Uppsatsens forskningsstrategi är en kvantitativ metod med ett deduktivt angreppssätt. Uppsatsens primärdata består av ett frågeformulär där respondenter besvarade frågor associerade till teorierna på en sjugradig likertskala. Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån Enginkaya och Yilmaz (2014) fem dimensioner som vi valt att förklara genom teorierna; varumärkespersonlighet, individens självbild, eWom, interaktivitet, kampanjbenägenhet samt inneboende motivation. Empirin baseras på ett frågeformulär som besvarades av 213 respondenter. Utav 213 respondenter är... (More)
Syftet med studien är att undersöka vilka drivkrafter som bidrar till att konsumenter följer varumärken på sociala medier samt undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor.
Uppsatsens forskningsstrategi är en kvantitativ metod med ett deduktivt angreppssätt. Uppsatsens primärdata består av ett frågeformulär där respondenter besvarade frågor associerade till teorierna på en sjugradig likertskala. Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån Enginkaya och Yilmaz (2014) fem dimensioner som vi valt att förklara genom teorierna; varumärkespersonlighet, individens självbild, eWom, interaktivitet, kampanjbenägenhet samt inneboende motivation. Empirin baseras på ett frågeformulär som besvarades av 213 respondenter. Utav 213 respondenter är 112 män och 101 kvinnor i åldrarna 18-40 år.
I vår undersökning fann vi signifikanta skillnader mellan kvinnor och män inom varje dimension vi studerade. Kvinnor anses vara mer engagerade och mer positiva till varumärkens närvaro på sociala medier. Dimensionen som föredrogs mest av respondenterna var conversation som är det största motivet för konsumentengagemang på varumärkens sociala medier. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study is to examine the incentives that lead consumers to follow brands on social media.
The essay research strategy is a quantitative method with a deductive approach. The essays primary data consists of a questionnaire in which respondents answered the questions associated to the theories on a seven-point Likert scale. The theoretical framework is based on Enginkaya and Yilmaz (2014) five dimensions that we have chosen to explain through the theories; brand personality, the individual's self-image, eWom, interactivity, campaign propensity and intrinsic motivation. The empirical data is based on a questionnaire answered by 213 respondents. Out of 213 respondents, 112 are men and 101 are women within the ages of 18-40.... (More)
The purpose of the study is to examine the incentives that lead consumers to follow brands on social media.
The essay research strategy is a quantitative method with a deductive approach. The essays primary data consists of a questionnaire in which respondents answered the questions associated to the theories on a seven-point Likert scale. The theoretical framework is based on Enginkaya and Yilmaz (2014) five dimensions that we have chosen to explain through the theories; brand personality, the individual's self-image, eWom, interactivity, campaign propensity and intrinsic motivation. The empirical data is based on a questionnaire answered by 213 respondents. Out of 213 respondents, 112 are men and 101 are women within the ages of 18-40. In our study we found significant differences between men and women within each dimension we studied. Women are considered to be more dedicated and more positive to brand's presence on social media. The dimension that was preferred most from our respondents was conversation, which is the main motive for consumer involvement on brands social media. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ilazi, Enis LU ; Cavala Andelic, Katarina LU and Jassim Hashim, Arshed LU
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ studie som undersöker vilka drivkrafter som får konsumenter att engagera sig i olika varumärken på sociala medier
course
FEKH29 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marknadsföring på sociala medier, incitament, könsskillnader, interaktivitet, varumärken.
language
Swedish
id
5146988
date added to LUP
2015-06-25 14:56:48
date last changed
2016-02-04 15:03:03
@misc{5146988,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka vilka drivkrafter som bidrar till att konsumenter följer varumärken på sociala medier samt undersöka om det finns skillnader mellan män och kvinnor.
Uppsatsens forskningsstrategi är en kvantitativ metod med ett deduktivt angreppssätt. Uppsatsens primärdata består av ett frågeformulär där respondenter besvarade frågor associerade till teorierna på en sjugradig likertskala. Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån Enginkaya och Yilmaz (2014) fem dimensioner som vi valt att förklara genom teorierna; varumärkespersonlighet, individens självbild, eWom, interaktivitet, kampanjbenägenhet samt inneboende motivation. Empirin baseras på ett frågeformulär som besvarades av 213 respondenter. Utav 213 respondenter är 112 män och 101 kvinnor i åldrarna 18-40 år.
I vår undersökning fann vi signifikanta skillnader mellan kvinnor och män inom varje dimension vi studerade. Kvinnor anses vara mer engagerade och mer positiva till varumärkens närvaro på sociala medier. Dimensionen som föredrogs mest av respondenterna var conversation som är det största motivet för konsumentengagemang på varumärkens sociala medier.},
 author    = {Ilazi, Enis and Cavala Andelic, Katarina and Jassim Hashim, Arshed},
 keyword   = {Marknadsföring på sociala medier,incitament,könsskillnader,interaktivitet,varumärken.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumenters engagemang gentemot varumärken på sociala medier},
 year     = {2015},
}