Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Improving agricultural pollution abatement through result-oriented remuneration schemes

Sidemo Holm, William LU (2015) MVEM12 20151
Studies in Environmental Science
Popular Abstract (Swedish)
Som lantbrukare kan man söka miljöersättning för att utföra olika miljöåtgärder. Dessa erbjuder lantbrukare en garanterad inkomst som inte påverkas av jordbruket. Ersättningen beror vanligtvis på åtgärden och arealen, och är tänkt att kompensera lantbrukare för kostnader och inkomstbortfall. Lantbrukare som vill maximera sin vinst väljer därför att utföra åtgärder på platser som ger bättre betalt jämfört med om marken hade använts till jordbruk eller andra alternativa användningsområden. Samtidigt maximerar myndigheterna som betalar ut ersättningen sin nytta om lantbrukare väljer att utföra åtgärder på platser med störst positiv effekt givet budget och aktuella miljömål. Lantbrukarna har däremot inga ekonomiska incitament för att försöka... (More)
Som lantbrukare kan man söka miljöersättning för att utföra olika miljöåtgärder. Dessa erbjuder lantbrukare en garanterad inkomst som inte påverkas av jordbruket. Ersättningen beror vanligtvis på åtgärden och arealen, och är tänkt att kompensera lantbrukare för kostnader och inkomstbortfall. Lantbrukare som vill maximera sin vinst väljer därför att utföra åtgärder på platser som ger bättre betalt jämfört med om marken hade använts till jordbruk eller andra alternativa användningsområden. Samtidigt maximerar myndigheterna som betalar ut ersättningen sin nytta om lantbrukare väljer att utföra åtgärder på platser med störst positiv effekt givet budget och aktuella miljömål. Lantbrukarna har däremot inga ekonomiska incitament för att försöka uppfylla myndigheternas miljömål eftersom effekten av en åtgärd inte påverkar miljöersättningen. Jag genomförde en fallstudie för att besvara frågan om det inte vore mer kostnadseffektivt om ersättningarna vore utformade så att utbetalningarnas storlek berodde på deras miljöeffekt. Mina resultat bekräftade att det vore betydligt mer kostnadseffektivt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sidemo Holm, William LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
5152737
date added to LUP
2015-04-18 22:07:08
date last changed
2015-10-21 11:04:56
@misc{5152737,
 author    = {Sidemo Holm, William},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Improving agricultural pollution abatement through result-oriented remuneration schemes},
 year     = {2015},
}