Advanced

Inverkan av översvämningar och förväntade höjda havsnivåer på enfamiljshus i kustnära områden i Malmö

El-Haj, Tamer LU (2015) In TVBK-5239 VBK920 20142
Division of Structural Engingeering
Abstract (Swedish)
Klimatförändringarna med stigande havsnivåer och översvämningar som följd kan utgöra ett hot mot befintlig och planerad bebyggelse (IPCC, 2014). Syftet med examensarbetet är att undersöka hur befintliga enfamiljshus kan skadas av översvämningar, samt hitta lösningsförslag på nybyggnationer som kan klara av översvämningar och stormar. Syftet med detta är även att väcka nya tankar hos företag och kommuner om att börja bygga på ett hållbart sätt med hänsyn till översvämningar.
Malmö kommer med 100-års återkomsttid översvämmas med en havsnivåstigning på närmare tre meter som leder till konsekvenser i olika former, bland annat omfattande skador på enfamiljshus.
En undersökning på två olika villor i Malmö gjordes, den ena villan är en... (More)
Klimatförändringarna med stigande havsnivåer och översvämningar som följd kan utgöra ett hot mot befintlig och planerad bebyggelse (IPCC, 2014). Syftet med examensarbetet är att undersöka hur befintliga enfamiljshus kan skadas av översvämningar, samt hitta lösningsförslag på nybyggnationer som kan klara av översvämningar och stormar. Syftet med detta är även att väcka nya tankar hos företag och kommuner om att börja bygga på ett hållbart sätt med hänsyn till översvämningar.
Malmö kommer med 100-års återkomsttid översvämmas med en havsnivåstigning på närmare tre meter som leder till konsekvenser i olika former, bland annat omfattande skador på enfamiljshus.
En undersökning på två olika villor i Malmö gjordes, den ena villan är en 1,5-plansvilla utan källare från 1980-talet som är byggd med en trästomme. Den andra är en 2-plansvilla med källare från 1930-talet som är byggd med murverk. Dessa villor undersöktes för följande tre fall:
Fall 1 – Hur påverkas huset om det inte är vattentätt?
Fall 2 – Hur påverkas sättningar och lyftkrafter på huset om det är vattentätt?
Fall 3 – Hur påverkar vattentryck huset om det är vattentätt?
Dessa fall undersöks med hänsyn till bärförmåga, stabilitet och fuktskador.
Undersökningen visar att 1,5-plansvillan som är byggd med trästomme får omfattande skador av översvämningar. Översvämningen medför bland annat att huset lyfts och kan bli snedställt, träets hållfasthet minskar och medför att huset kollapsar, väggarna fuktskadas och leder till att stommen får ett mögelangrepp. 2-plansvillan med murad stomme klarar sig bättre, eftersom varken dess totala stabilitet eller stommens bärförmåga hotas. Källargolvet däremot utsätts för lyftkrafter som kan orsaka brott.
Även stora fuktskador i huset kan uppstå.
Ett förslag på en framtidslösning är flytande hus på marken. Det görs med hjälp av en källare av vattentät betong vilket innebär att den kan lyftas upp med hjälp av lyftkraften från vattnet.
Slutsatsen är att de befintliga husen inte är översvämningsanpassade. Därför måste nybyggnationer anpassas till att klara av översvämningar. Lösningsförslaget som beskrivits i examensarbetet kan forskas vidare på och i samarbete med VA-installatörer och geotekniker, med mera, kan en helhetslösning på flytande hus på mark utvecklas. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Översvämningar sker överallt i världen vilket är känt. Men som man också redan känner till kommer växthuseffekten bland annat att leda till att haven stiger. En konsekvens av det innebär kraftigare översvämningar som kan förstöra all bebyggelse. I examensarbetet studeras det om befintliga kustnära enfamiljshus i Malmö klarar av översvämningarna som kommer att uppstå i framtiden, samt vad det kan finnas för lösning som klarar av översvämningar.
Malmö kommer med 100-års återkomsttid översvämmas med en havsnivåstigning på närmare tre meter som leder till konsekvenser i olika former, bland annat omfattande skador på enfamiljshus. En undersökning på två olika villor i Malmö gjordes, den ena villan är en 1,5-plansvilla utan källare från... (More)
Översvämningar sker överallt i världen vilket är känt. Men som man också redan känner till kommer växthuseffekten bland annat att leda till att haven stiger. En konsekvens av det innebär kraftigare översvämningar som kan förstöra all bebyggelse. I examensarbetet studeras det om befintliga kustnära enfamiljshus i Malmö klarar av översvämningarna som kommer att uppstå i framtiden, samt vad det kan finnas för lösning som klarar av översvämningar.
Malmö kommer med 100-års återkomsttid översvämmas med en havsnivåstigning på närmare tre meter som leder till konsekvenser i olika former, bland annat omfattande skador på enfamiljshus. En undersökning på två olika villor i Malmö gjordes, den ena villan är en 1,5-plansvilla utan källare från 1980-talet som är byggd med en trästomme. Den andra är en 2-plansvilla med källare från 1930-talet som är byggd med murverk.
Undersökningen visar att 1,5-plansvillan som är byggd med trästomme får omfattande skador av översvämningar. Översvämningen medför bland annat att huset kan lyftas och bli snedställt, träets hållfasthet minskar och medför till att det finns risk för att huset kan kollapsa, väggarna kan fuktskadas och leder till att stommen får ett mögelangrepp. 2-plansvillan med murad stomme klarar sig bättre, eftersom varken dess totala stabilitet eller stommens bärförmåga hotas. Källargolvet däremot utsätts för lyftkrafter som kan orsaka brott. Även stora fuktskador i huset kan uppstå. Ett förslag på en framtidslösning är flytande hus på marken. Det görs med hjälp av en källare av vattentät betong vilket innebär att den kan lyftas upp med hjälp av lyftkraften från vattnet.
Målet med examensarbetet är att försöka väcka nya tankar hos företag och kommuner om att bygga på ett långsiktigt och hållbart sätt med hänsyn till översvämningar. Samt i en djupare förståelse beskriva hur befintliga enfamiljshus reagerar mot översvämningar.
Samt i en djupare förståelse beskriva hur befintliga enfamiljshus reagerar mot översvämningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
El-Haj, Tamer LU
supervisor
organization
course
VBK920 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Klimatförändring, Översvämning, Stigande havsnivåer, Enfamiljshus, Bärförmåga, Stabilitet, Fuktskador, 1, 5-plansvilla, 2-plansvilla
publication/series
TVBK-5239
report number
TVBK-5239
ISSN
0349-4969
language
Swedish
additional info
Examinator: Eva Frühwald Hansson
id
5156374
date added to LUP
2015-03-19 11:59:41
date last changed
2015-03-19 11:59:41
@misc{5156374,
 abstract   = {Klimatförändringarna med stigande havsnivåer och översvämningar som följd kan utgöra ett hot mot befintlig och planerad bebyggelse (IPCC, 2014). Syftet med examensarbetet är att undersöka hur befintliga enfamiljshus kan skadas av översvämningar, samt hitta lösningsförslag på nybyggnationer som kan klara av översvämningar och stormar. Syftet med detta är även att väcka nya tankar hos företag och kommuner om att börja bygga på ett hållbart sätt med hänsyn till översvämningar.
Malmö kommer med 100-års återkomsttid översvämmas med en havsnivåstigning på närmare tre meter som leder till konsekvenser i olika former, bland annat omfattande skador på enfamiljshus.
En undersökning på två olika villor i Malmö gjordes, den ena villan är en 1,5-plansvilla utan källare från 1980-talet som är byggd med en trästomme. Den andra är en 2-plansvilla med källare från 1930-talet som är byggd med murverk. Dessa villor undersöktes för följande tre fall:
Fall 1 – Hur påverkas huset om det inte är vattentätt?
Fall 2 – Hur påverkas sättningar och lyftkrafter på huset om det är vattentätt?
Fall 3 – Hur påverkar vattentryck huset om det är vattentätt?
Dessa fall undersöks med hänsyn till bärförmåga, stabilitet och fuktskador.
Undersökningen visar att 1,5-plansvillan som är byggd med trästomme får omfattande skador av översvämningar. Översvämningen medför bland annat att huset lyfts och kan bli snedställt, träets hållfasthet minskar och medför att huset kollapsar, väggarna fuktskadas och leder till att stommen får ett mögelangrepp. 2-plansvillan med murad stomme klarar sig bättre, eftersom varken dess totala stabilitet eller stommens bärförmåga hotas. Källargolvet däremot utsätts för lyftkrafter som kan orsaka brott.
Även stora fuktskador i huset kan uppstå. 
Ett förslag på en framtidslösning är flytande hus på marken. Det görs med hjälp av en källare av vattentät betong vilket innebär att den kan lyftas upp med hjälp av lyftkraften från vattnet.
Slutsatsen är att de befintliga husen inte är översvämningsanpassade. Därför måste nybyggnationer anpassas till att klara av översvämningar. Lösningsförslaget som beskrivits i examensarbetet kan forskas vidare på och i samarbete med VA-installatörer och geotekniker, med mera, kan en helhetslösning på flytande hus på mark utvecklas.},
 author    = {El-Haj, Tamer},
 issn     = {0349-4969},
 keyword   = {Klimatförändring,Översvämning,Stigande havsnivåer,Enfamiljshus,Bärförmåga,Stabilitet,Fuktskador,1,5-plansvilla,2-plansvilla},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBK-5239},
 title    = {Inverkan av översvämningar och förväntade höjda havsnivåer på enfamiljshus i kustnära områden i Malmö},
 year     = {2015},
}