Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När vårdgivaren och vårdtagaren inte förstår varandra. En kvalitativ studie om vårdpersonalens upplevelser av arbetet med äldre med annan etnisk bakgrund på kommunala äldreboenden.

Abbas, Ruaa LU (2015) SOPA63 20142
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Syftet med den här studien var att undersöka hur vårdpersonalen på äldreboenden upplever arbetet med äldre med annan kulturell och/eller språklig bakgrund utifrån kommunikation, förståelse och möjlighet att tillgodose behov. Syftet var även att lyfta fram rådande svårigheter inom omsorgsgivandet till äldre invandrare över 65 år. Metoden som användes var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som genomfördes med fyra vårdpersonal i ett äldreboende. Resultatet visade att respondenterna fann språket som ett hinder i arbetet med äldre invandrare. De äldre som talade svenska hade respondenterna inte problem med, i jämförelse med äldre som inte talade svenska. Språket påverkade kommunikationen och därmed förståelsen mellan... (More)
Sammanfattning
Syftet med den här studien var att undersöka hur vårdpersonalen på äldreboenden upplever arbetet med äldre med annan kulturell och/eller språklig bakgrund utifrån kommunikation, förståelse och möjlighet att tillgodose behov. Syftet var även att lyfta fram rådande svårigheter inom omsorgsgivandet till äldre invandrare över 65 år. Metoden som användes var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som genomfördes med fyra vårdpersonal i ett äldreboende. Resultatet visade att respondenterna fann språket som ett hinder i arbetet med äldre invandrare. De äldre som talade svenska hade respondenterna inte problem med, i jämförelse med äldre som inte talade svenska. Språket påverkade kommunikationen och därmed förståelsen mellan dessa två parter. Respondenterna hittade alltid på lösningar och metoder för att lättare kunna kommunicera med de icke svensktalande, detta såsom kroppsspråk, listor på ord den äldre brukar säga på sitt modersmål etc. Språksvårigheten och bristen på kommunikationen påverkade trots det tillgodoseendet av äldre invandrares behov. Enligt respondenterna kunde den icke svensktalande äldre känna sig isolerad då de flesta aktiviteter på boendet styrdes av kommunikation. Respondenterna ansåg att det var viktigt att utveckla arbetet med äldre invandrare. Utbildning och mångkulturell vårdpersonal önskades. Liksom mer forskning kring vårdpersonalens upplevelser i arbetet med äldre invandrare.

Nyckelord: Äldre invandrare, etnicitet, kommunikation, intersektionalitet, vårdpersonals upplevelser. (Less)
Popular Abstract
Abstract
Author: Ruaa Abbas
Title: When health care givers and residents do not understand each other – a qualitative study about employees’ experiences of working with elderly immigrants in municipal geriatric care.
Supervisor: Anders Östnäs

The aim with this study was to investigate and describe the employees´ in geriatric care experiences of working with elderly people with different cultural and/or linguistic backgrounds based on communication, understanding and satisfaction of needs. The purpose was also to highlight the current difficulties of elderly immigrants over 65 years in elderly caring. The used method was qualitative, semi-structured interviews conducted with four health workers in geriatric care. The results showed... (More)
Abstract
Author: Ruaa Abbas
Title: When health care givers and residents do not understand each other – a qualitative study about employees’ experiences of working with elderly immigrants in municipal geriatric care.
Supervisor: Anders Östnäs

The aim with this study was to investigate and describe the employees´ in geriatric care experiences of working with elderly people with different cultural and/or linguistic backgrounds based on communication, understanding and satisfaction of needs. The purpose was also to highlight the current difficulties of elderly immigrants over 65 years in elderly caring. The used method was qualitative, semi-structured interviews conducted with four health workers in geriatric care. The results showed that the respondents might find the language as the biggest obstacle in the work with older immigrants. The respondents had no communicative problems with older who spoke Swedish, compared to older immigrants who did not speak Swedish. The language effected communication and it also consequently effected the understanding between the two parts. The respondents always found solutions and ways to be able to communicate with the non-Swedish-speaking seniors; like using of kinesics, lists of words the elderly often said in their native language, etc. However, difficulty in language and lack of communication affected the meeting of the older migrants' needs. According to respondents the non-Swedish speaking older people could feel isolated since most activities were mastered by communication. The respondents believed that it was important to develop the work with older immigrants. Education and multicultural health care staff were required. Similarly, they also desired more research on nursing staff experiences in working with elderly immigrants.

Keywords: Elderly immigrants, ethnicity, communication, intersectionality, health care givers experience. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abbas, Ruaa LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vårdpersonals upplevelser., etnicitet, Äldre invandrare, health care givers experience, intersectionality, communication, Elderly immigrants, ethnicity, kommunikation, intersektionalitet
language
Swedish
id
5159867
date added to LUP
2015-03-25 16:07:59
date last changed
2015-03-25 16:07:59
@misc{5159867,
 abstract   = {Sammanfattning
Syftet med den här studien var att undersöka hur vårdpersonalen på äldreboenden upplever arbetet med äldre med annan kulturell och/eller språklig bakgrund utifrån kommunikation, förståelse och möjlighet att tillgodose behov. Syftet var även att lyfta fram rådande svårigheter inom omsorgsgivandet till äldre invandrare över 65 år. Metoden som användes var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som genomfördes med fyra vårdpersonal i ett äldreboende. Resultatet visade att respondenterna fann språket som ett hinder i arbetet med äldre invandrare. De äldre som talade svenska hade respondenterna inte problem med, i jämförelse med äldre som inte talade svenska. Språket påverkade kommunikationen och därmed förståelsen mellan dessa två parter. Respondenterna hittade alltid på lösningar och metoder för att lättare kunna kommunicera med de icke svensktalande, detta såsom kroppsspråk, listor på ord den äldre brukar säga på sitt modersmål etc. Språksvårigheten och bristen på kommunikationen påverkade trots det tillgodoseendet av äldre invandrares behov. Enligt respondenterna kunde den icke svensktalande äldre känna sig isolerad då de flesta aktiviteter på boendet styrdes av kommunikation. Respondenterna ansåg att det var viktigt att utveckla arbetet med äldre invandrare. Utbildning och mångkulturell vårdpersonal önskades. Liksom mer forskning kring vårdpersonalens upplevelser i arbetet med äldre invandrare.

Nyckelord: Äldre invandrare, etnicitet, kommunikation, intersektionalitet, vårdpersonals upplevelser.},
 author    = {Abbas, Ruaa},
 keyword   = {vårdpersonals upplevelser.,etnicitet,Äldre invandrare,health care givers experience,intersectionality,communication,Elderly immigrants,ethnicity,kommunikation,intersektionalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När vårdgivaren och vårdtagaren inte förstår varandra. En kvalitativ studie om vårdpersonalens upplevelser av arbetet med äldre med annan etnisk bakgrund på kommunala äldreboenden.},
 year     = {2015},
}