Advanced

Arbetsmetodik för dimensionering av brandskydd i Br0-byggnader

Levin, Sebastian LU (2015) In LUTVDG/TVBB VBRM10 20142
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
Within the field of fire protection engineering, there are different buildings classes depending on their safety needs. Building class 0 includes buildings which are considered to have the highest protection need and the prescriptive regulations are not applicable in these kinds of buildings. The building class was introduced 2012 and there are still not a consensus of how it should be handled. Based on interviews and literature about the building class, a proposal on a method for handling building class 0 buildings was developed. The method includes the required steps in analytical dimensioning according to the Swedish building board. The method is divided into 4 steps which all consists of different matrixes to help the user through all... (More)
Within the field of fire protection engineering, there are different buildings classes depending on their safety needs. Building class 0 includes buildings which are considered to have the highest protection need and the prescriptive regulations are not applicable in these kinds of buildings. The building class was introduced 2012 and there are still not a consensus of how it should be handled. Based on interviews and literature about the building class, a proposal on a method for handling building class 0 buildings was developed. The method includes the required steps in analytical dimensioning according to the Swedish building board. The method is divided into 4 steps which all consists of different matrixes to help the user through all necessary aspects. The aim of the method was to clarify the important issues and to bring up what questions that should be asked. The proposed method is helping the user to identify problem areas within the building, to examine what prescriptive regulations that are affected by the problem areas, to obtain a sufficient acceptance criterion and to analyze the risk scenario from a holistic perspective. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Avsaknad av vedertagna metoder för utformningen av brandskyddet i komplexa byggnader
I de mest komplexa byggnaderna, i de absolut största husen eller i de byggnader med en väldigt komplicerad verksamhet, är utformningen av brandskyddet en utmaning. Går det att garantera att de färdigskrivna brandskyddslösningarna är tillräckliga? Enligt Boverket är så inte fallet. De svåraste byggnaderna måste analyseras från fall till fall. Men hur ska detta göras och vad är viktigt att tänka på? Detta arbete har sammanställt de viktigaste frågeställningar till en metod.
Det finns fyra stycken steg i denna metod som behövs för att utforma brandskyddet i väldigt komplexa byggnader. Dessa steg är att göra en situationsanalys, identifiera berörda... (More)
Avsaknad av vedertagna metoder för utformningen av brandskyddet i komplexa byggnader
I de mest komplexa byggnaderna, i de absolut största husen eller i de byggnader med en väldigt komplicerad verksamhet, är utformningen av brandskyddet en utmaning. Går det att garantera att de färdigskrivna brandskyddslösningarna är tillräckliga? Enligt Boverket är så inte fallet. De svåraste byggnaderna måste analyseras från fall till fall. Men hur ska detta göras och vad är viktigt att tänka på? Detta arbete har sammanställt de viktigaste frågeställningar till en metod.
Det finns fyra stycken steg i denna metod som behövs för att utforma brandskyddet i väldigt komplexa byggnader. Dessa steg är att göra en situationsanalys, identifiera berörda föreskrifter från BBR, fastställa tillräckliga krav samt att göra en helhetsanalys på byggnaden. Utifrån dessa steg har de utvecklas ett antal frågeställningar samt tillvägagångssätt på hur det ska gå till att bestämma brandskyddet. Metoden är till för att användas i utformningen av brandskyddet i stora komplexa byggnader för att kunna säkerställa att ett tillräckligt skydd har uppnåtts.
Det finns säkert flera företag som har liknande metoder för dessa typer av byggnader men problemet ligger i att det inte finns någon gemensam vedertagen metod. Alltså finns det ett svängrum för olika tolkningar mellan företag. Ett företag kan ha kommit fram till en väldigt utförlig lösning medan ett annat nystartat företag utan större erfarenheter kanske bedömer en simplare lösning som tillräcklig. En vanlig Svensson har med stor sannolikhet ingen uppfattning om brandskyddet i en byggnaden men ska dennes personsäkerhet bero på vilket företag som anlitades vid projekteringen av byggnaden? En person ska väl inte behöva utsätta sig för onödiga risker bara för att det saknas enighet i brandskyddsbranschen? Nej, så ska det inte behöva vara och därför behövs det konsensus mellan alla företagen.
Det finns i Boverkets byggregler färdiga lösningar på hur brandskyddet kan utformas för att uppfylla de ställda funktionskraven som finns på byggnader i Sverige. Dessa lösningar har bedömts att ge ett tillräckligt skydd och genom att använda dessa behöver projektörer inte ta hjälp av experter för utformningen av brandskyddet. Dock har det även fastställts att de mest komplexa byggnaderna inte kan utformas med hjälp av de färdiga lösningarna utan att dessa måste utformas av experter där varje fall behandlas som unikt. För att dimensionera brandskyddet i dessa komplexa byggnader saknas det dock vedertagna metoder och det är upp till brandkonsultföretagen att tolka Boverkets byggregler om hur det utföras.
I de flesta typer av byggnader finns det alltså färdiga lösningar och tydliga kriterier för vad som är tillräcklig, men i de allra svåraste byggnaderna finns det knappt någon vägledning alls. Det säger sig själv att detta måste utvecklas och att folk ska kunna ta för givet att brandskyddet i exempelvis väldigt höga hus och stora sjukhus är fullgott.
Med hjälp av intervjuer med olika företag samt Boverket har det i detta arbete utvecklats fram ett tillvägagångssätt som ger förslag på viktiga relevanta frågeställningar. Tillvägagångssättet tar med de viktiga faktorerna för att kunna ta fram ett tillfredställande brandskydd i svåra och komplicerade byggnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Levin, Sebastian LU
supervisor
organization
course
VBRM10 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
verifieringsbehov, byggnadstekniskt brandskydd, vägledning, tillvägagångssätt, skyddsbehov, analytisk dimensionering, byggnadsklass, Br0, high safety needs, fire safety, prescriptive regulations, analytical dimensioning, building class, Building class 0, method
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5485
ISSN
1402-3504
language
Swedish
id
5240074
date added to LUP
2015-03-31 10:31:53
date last changed
2015-03-31 10:31:53
@misc{5240074,
 abstract   = {Within the field of fire protection engineering, there are different buildings classes depending on their safety needs. Building class 0 includes buildings which are considered to have the highest protection need and the prescriptive regulations are not applicable in these kinds of buildings. The building class was introduced 2012 and there are still not a consensus of how it should be handled. Based on interviews and literature about the building class, a proposal on a method for handling building class 0 buildings was developed. The method includes the required steps in analytical dimensioning according to the Swedish building board. The method is divided into 4 steps which all consists of different matrixes to help the user through all necessary aspects. The aim of the method was to clarify the important issues and to bring up what questions that should be asked. The proposed method is helping the user to identify problem areas within the building, to examine what prescriptive regulations that are affected by the problem areas, to obtain a sufficient acceptance criterion and to analyze the risk scenario from a holistic perspective.},
 author    = {Levin, Sebastian},
 issn     = {1402-3504},
 keyword   = {verifieringsbehov,byggnadstekniskt brandskydd,vägledning,tillvägagångssätt,skyddsbehov,analytisk dimensionering,byggnadsklass,Br0,high safety needs,fire safety,prescriptive regulations,analytical dimensioning,building class,Building class 0,method},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {Arbetsmetodik för dimensionering av brandskydd i Br0-byggnader},
 year     = {2015},
}