Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Musik är ett språk som tillåter mig att kommunicera med själen och hjärtat” - En studie om hur sång kan användas som ett verktyg i SFI-undervisning

Bryhagen, Ingela LU and Claesson, Cecilia LU (2015) LMMN94 20142
Malmö Academy of Music
Abstract
This study examines how singing can be used as a language development method in second language acquisition for immigrants in Sweden. The aim is to investigate whether there are advantages of using singing when teaching pronunciation to second language students, and how students experience education where music is integrated. Our research questions are: What effect has singing on students’ pronunciation? How do the students experience education where singing is included?

Our study is based on an educational project, which lasted one week with a class studying 'Swedish for immigrants', and where singing was used as a tool in the second language studies. The educational project ended with a concert. The documentation of our study... (More)
This study examines how singing can be used as a language development method in second language acquisition for immigrants in Sweden. The aim is to investigate whether there are advantages of using singing when teaching pronunciation to second language students, and how students experience education where music is integrated. Our research questions are: What effect has singing on students’ pronunciation? How do the students experience education where singing is included?

Our study is based on an educational project, which lasted one week with a class studying 'Swedish for immigrants', and where singing was used as a tool in the second language studies. The educational project ended with a concert. The documentation of our study consists of transcriptions from two focus group interviews, one, which was performed at the beginning of the study, and one after the concert. We also did an interview with one of the student’s regular teachers, and with Eva Bornemark, a music teacher in Sweden who uses singing as a tool to teach immigrants Swedish. Our own experiences and reflections during the educational project were documented with the help of the portfolio method.

The results of our study include excerpts from the interview transcripts that were conducted with the students, their regular Swedish teacher and with Eva Bornemark. The result also includes our own experiences and reflections.

In the end of this study we answer our research questions. First we discuss the student's pronunciation development during the teaching project. Then we reflect on how the students experienced teaching with singing, and what other effects the teaching provided. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen handlar om hur sång kan användas som en språkutvecklande metod i SFI-undervisning. Syftet är att undersöka om det finns fördelar med att använda sång i uttalsundervisning för SFI-studenter samt hur studenterna upplever språkundervisning där musik integreras. Forskningsfrågorna som vi arbetat efter lyder: Vilken effekt har sång i SFI-undervisning på studenternas uttal? Hur upplever studenterna undervisning med sång?

Vår undersökning utgår från ett undervisningsprojekt som pågick i en vecka med en klass som studerade SFI, svenska för invandrare, där sång användes som ett redskap i undervisningen. Undervisningsprojektet avslutades med en konsert. Dokumentationen från vår undersökning består av transkriptioner från fyra... (More)
Den här uppsatsen handlar om hur sång kan användas som en språkutvecklande metod i SFI-undervisning. Syftet är att undersöka om det finns fördelar med att använda sång i uttalsundervisning för SFI-studenter samt hur studenterna upplever språkundervisning där musik integreras. Forskningsfrågorna som vi arbetat efter lyder: Vilken effekt har sång i SFI-undervisning på studenternas uttal? Hur upplever studenterna undervisning med sång?

Vår undersökning utgår från ett undervisningsprojekt som pågick i en vecka med en klass som studerade SFI, svenska för invandrare, där sång användes som ett redskap i undervisningen. Undervisningsprojektet avslutades med en konsert. Dokumentationen från vår undersökning består av transkriptioner från fyra fokusgruppsintervjuer, varav två utfördes i början av undersökningen och två efter den avslutande konserten. Som underlag finns också en intervju som gjordes med en av studenternas ordinarie SFI-lärare, samt en intervju med Eva Bornemark, som arbetar med körundervisning för studenter som studerar SFI. Våra egna upplevelser och reflektioner under undervisningsprojektet dokumenterade vi med hjälp av portföljmetoden.

I resultatdelen redovisas utdrag ur transkriptioner från de intervjuer som genomfördes med SFI-studenterna, deras ordinarie lärare samt Eva Bornemark. Genom transkriptionerna från fokusgruppsintervjuerna, framgår studenternas tankar om svårigheter i det svenska uttalet, samt hur studenterna upplevde SFI-undervisning med sång. I resultatet redovisar vi även våra egna reflektioner genom utdrag ur portföljanteckningarna.

I resultatdiskussionen besvarar vi våra forskningsfrågor. Först diskuterar vi den uttalsutveckling som skedde hos studenterna under undervisningsprojektets gång. Därefter reflekterar vi över hur studenterna upplevde undervisning med sång och vilka övriga effekter undervisningsmetoden hade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bryhagen, Ingela LU and Claesson, Cecilia LU
supervisor
organization
alternative title
"Music is a language that allows me to communicate with my heart and soul" - A study that examines how singing can be used as a language development method for immigrants studying Swedish as second language
course
LMMN94 20142
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
utbildningsvetenskap, musikpedagogik, SFI-undervisning, svenska som andraspråk, sång, educational sciences, music education, Swedish for immigrants, Swedish as a second language, singing
language
Swedish
id
5240134
date added to LUP
2015-04-30 09:25:23
date last changed
2015-04-30 09:25:23
@misc{5240134,
 abstract   = {This study examines how singing can be used as a language development method in second language acquisition for immigrants in Sweden. The aim is to investigate whether there are advantages of using singing when teaching pronunciation to second language students, and how students experience education where music is integrated. Our research questions are: What effect has singing on students’ pronunciation? How do the students experience education where singing is included? 

Our study is based on an educational project, which lasted one week with a class studying 'Swedish for immigrants', and where singing was used as a tool in the second language studies. The educational project ended with a concert. The documentation of our study consists of transcriptions from two focus group interviews, one, which was performed at the beginning of the study, and one after the concert. We also did an interview with one of the student’s regular teachers, and with Eva Bornemark, a music teacher in Sweden who uses singing as a tool to teach immigrants Swedish. Our own experiences and reflections during the educational project were documented with the help of the portfolio method.

The results of our study include excerpts from the interview transcripts that were conducted with the students, their regular Swedish teacher and with Eva Bornemark. The result also includes our own experiences and reflections. 

In the end of this study we answer our research questions. First we discuss the student's pronunciation development during the teaching project. Then we reflect on how the students experienced teaching with singing, and what other effects the teaching provided.},
 author    = {Bryhagen, Ingela and Claesson, Cecilia},
 keyword   = {utbildningsvetenskap,musikpedagogik,SFI-undervisning,svenska som andraspråk,sång,educational sciences,music education,Swedish for immigrants,Swedish as a second language,singing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Musik är ett språk som tillåter mig att kommunicera med själen och hjärtat” - En studie om hur sång kan användas som ett verktyg i SFI-undervisning},
 year     = {2015},
}