Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En avreglerad monopolmarknad – Vilka utmaningar möter nyetablerade aktörer på en marknad med homogena tjänster?

Josefsson, Malin LU ; Ye, Sihan LU and Lindell, Hanna LU (2015) FEKH19 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar som finns för nyetablerade aktörer att skapa konkurrensfördelar på en tidigare monopolistisk marknad. Den svenska marknaden för fordonsbesiktning avreglerades år 2010 och karaktäriseras av en homogen kärntjänst med begränsningar till horisontell och vertikal differentiering. Verksamheten är starkt regelstyrd med en oelastisk efterfråga, vilket skapar utmaningar för nya aktörer att inträda marknaden då även etableringsvillkoren är höga. En kvalitativ flerfallsstudie har gjorts utifrån en induktiv ansats med deduktiva inslag. Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i Porters generiska konkurrensstrategier. Branschanalysen beskrivs utifrån Porters Five Forces, vilket har kompletterats med... (More)
Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar som finns för nyetablerade aktörer att skapa konkurrensfördelar på en tidigare monopolistisk marknad. Den svenska marknaden för fordonsbesiktning avreglerades år 2010 och karaktäriseras av en homogen kärntjänst med begränsningar till horisontell och vertikal differentiering. Verksamheten är starkt regelstyrd med en oelastisk efterfråga, vilket skapar utmaningar för nya aktörer att inträda marknaden då även etableringsvillkoren är höga. En kvalitativ flerfallsstudie har gjorts utifrån en induktiv ansats med deduktiva inslag. Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i Porters generiska konkurrensstrategier. Branschanalysen beskrivs utifrån Porters Five Forces, vilket har kompletterats med Deans, Kroeger & Zeisels Consolidation Curve om en avreglerad marknads livscykel. Då marknaden befinner sig i en tidig fas av avreglering är det betydande för företagen att ta marknadsandelar och mycket tyder på att endast få aktörer förväntas överleva den hårda konkurrensen. Studiens resultat visar att statlig reglering är en avgörande faktor för marknadskonsolideringen. En yttre faktor som varken Five Forces eller Consolidation Curve tar hänsyn till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefsson, Malin LU ; Ye, Sihan LU and Lindell, Hanna LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Avreglering, Fordonsbesiktning, Konkurrensfördelar, Branschanalys, Konkurrensstrategier, Konsolideringskurvan
language
Swedish
id
5257254
date added to LUP
2015-04-15 15:10:24
date last changed
2015-04-15 15:10:24
@misc{5257254,
 abstract   = {Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar som finns för nyetablerade aktörer att skapa konkurrensfördelar på en tidigare monopolistisk marknad. Den svenska marknaden för fordonsbesiktning avreglerades år 2010 och karaktäriseras av en homogen kärntjänst med begränsningar till horisontell och vertikal differentiering. Verksamheten är starkt regelstyrd med en oelastisk efterfråga, vilket skapar utmaningar för nya aktörer att inträda marknaden då även etableringsvillkoren är höga. En kvalitativ flerfallsstudie har gjorts utifrån en induktiv ansats med deduktiva inslag. Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i Porters generiska konkurrensstrategier. Branschanalysen beskrivs utifrån Porters Five Forces, vilket har kompletterats med Deans, Kroeger & Zeisels Consolidation Curve om en avreglerad marknads livscykel. Då marknaden befinner sig i en tidig fas av avreglering är det betydande för företagen att ta marknadsandelar och mycket tyder på att endast få aktörer förväntas överleva den hårda konkurrensen. Studiens resultat visar att statlig reglering är en avgörande faktor för marknadskonsolideringen. En yttre faktor som varken Five Forces eller Consolidation Curve tar hänsyn till.},
 author    = {Josefsson, Malin and Ye, Sihan and Lindell, Hanna},
 keyword   = {Avreglering,Fordonsbesiktning,Konkurrensfördelar,Branschanalys,Konkurrensstrategier,Konsolideringskurvan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En avreglerad monopolmarknad – Vilka utmaningar möter nyetablerade aktörer på en marknad med homogena tjänster?},
 year     = {2015},
}