Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Snygg eller säker? - Naturlig utveckling av attraktivitet med självsäkerhet

Jernsäter Olsson, Teodor LU (2015) PSYK01 20142
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Attraktion till en potentiell partner har demonstrerats bero på signaler för evolutionära fördelar. Studier på sexuella signaler hos en individ som visar på fördelaktiga egenskaper för potentiell avkommas överlevnad, har ofta fokuserat på fysiska egenskaper. I denna uppsats utforskades aspekter av personlighet som funktion för sexuella signaler och en undersökning tittade på hur självsäkerhet fungerar som signal, genom att påverka uppfattad attraktivitet av personen. En 2x2x2 repeated measure undersökning med variablerna, kön, fysisk attraktivitet, och självsäkerhet genomfördes för att se om uppfattad attraktivitet påverkades av självsäkerhet. Deltagarna rekryterades, och undersökningen genomfördes, via sociala forum på Internet. En... (More)
Attraktion till en potentiell partner har demonstrerats bero på signaler för evolutionära fördelar. Studier på sexuella signaler hos en individ som visar på fördelaktiga egenskaper för potentiell avkommas överlevnad, har ofta fokuserat på fysiska egenskaper. I denna uppsats utforskades aspekter av personlighet som funktion för sexuella signaler och en undersökning tittade på hur självsäkerhet fungerar som signal, genom att påverka uppfattad attraktivitet av personen. En 2x2x2 repeated measure undersökning med variablerna, kön, fysisk attraktivitet, och självsäkerhet genomfördes för att se om uppfattad attraktivitet påverkades av självsäkerhet. Deltagarna rekryterades, och undersökningen genomfördes, via sociala forum på Internet. En interaktion mellan nivåerna av fysisk attraktivitet, och nivåerna av självsäkerhet hittades, och stöd för att självsäkerhet har positiv påverkan på uppfattad attraktivitet för lågt attraktiva personer av båda könen. (Less)
Abstract
Attraction toward a potential sexual partner has been shown to be the cause of signals of evolutionary value. Studies on sexual signals that display that an individual possess abilities that is beneficial to a potential offsprings survival, have often been about physical cues. In this thesis, the aspect of personality as a sexual signal is explored and a study were done, investigating if displaying self-confidence works as a signal by influencing the perceived attractiveness. A 2x2x2 repeated measure design were used with the variables gender, physical attraction, and self-confidence to see if perceived attraction were influenced by self-confidence. The participants were recruited through social forums on the internet and the experiment... (More)
Attraction toward a potential sexual partner has been shown to be the cause of signals of evolutionary value. Studies on sexual signals that display that an individual possess abilities that is beneficial to a potential offsprings survival, have often been about physical cues. In this thesis, the aspect of personality as a sexual signal is explored and a study were done, investigating if displaying self-confidence works as a signal by influencing the perceived attractiveness. A 2x2x2 repeated measure design were used with the variables gender, physical attraction, and self-confidence to see if perceived attraction were influenced by self-confidence. The participants were recruited through social forums on the internet and the experiment were done online. An interaction was found between level of physical attractiveness and level of displayed self-confidence, supporting that selfconfidence has a positive effect on attractiveness for low physically attractive individuals of both sexes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jernsäter Olsson, Teodor LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fysisk attraktivitet, partner val, evolutionspsykologi, sexuell signal, attraktion, självsäkerhet, evolutionary psychology, sexual signal, mate choice, physical attraction, beauty, selfconfidence
language
Swedish
id
5265859
date added to LUP
2015-04-10 10:29:14
date last changed
2015-04-10 10:30:45
@misc{5265859,
 abstract   = {Attraction toward a potential sexual partner has been shown to be the cause of signals of evolutionary value. Studies on sexual signals that display that an individual possess abilities that is beneficial to a potential offsprings survival, have often been about physical cues. In this thesis, the aspect of personality as a sexual signal is explored and a study were done, investigating if displaying self-confidence works as a signal by influencing the perceived attractiveness. A 2x2x2 repeated measure design were used with the variables gender, physical attraction, and self-confidence to see if perceived attraction were influenced by self-confidence. The participants were recruited through social forums on the internet and the experiment were done online. An interaction was found between level of physical attractiveness and level of displayed self-confidence, supporting that selfconfidence has a positive effect on attractiveness for low physically attractive individuals of both sexes.},
 author    = {Jernsäter Olsson, Teodor},
 keyword   = {fysisk attraktivitet,partner val,evolutionspsykologi,sexuell signal,attraktion,självsäkerhet,evolutionary psychology,sexual signal,mate choice,physical attraction,beauty,selfconfidence},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Snygg eller säker? - Naturlig utveckling av attraktivitet med självsäkerhet},
 year     = {2015},
}