Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att skapa och upprätthålla lärande på Räddningstjänsten Syd

Backlund, Clara LU and Pettersson, Maria LU (2015) PEDK21 20142
Education
Abstract (Swedish)
Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund i Skåne vars vision är att skapa ett olycksfritt samhälle. Arbetet utförs efter tydligt utformade processer där en av förbundets huvudprocesser har som syfte att utvärdera och lära av tidigare olyckor och insatser. Enligt uppdragsgivaren för studien bidrar inte processen till det önskade lärandet. Studien syftar därför till att ur ett lednings-perspektiv kartlägga vilka faktorer som förbättrar lärandet.
Fenomenet som studien undersöker är lärande och den syftar till att kartlägga vilka faktorer som påverkar lärandet i organisationen. Den fenomenografiska ansatsen genomsyrar studien och det empiriska materialet har inhämtats via kvalitativa semi- strukturerade intervjuer med fem medarbetare på... (More)
Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund i Skåne vars vision är att skapa ett olycksfritt samhälle. Arbetet utförs efter tydligt utformade processer där en av förbundets huvudprocesser har som syfte att utvärdera och lära av tidigare olyckor och insatser. Enligt uppdragsgivaren för studien bidrar inte processen till det önskade lärandet. Studien syftar därför till att ur ett lednings-perspektiv kartlägga vilka faktorer som förbättrar lärandet.
Fenomenet som studien undersöker är lärande och den syftar till att kartlägga vilka faktorer som påverkar lärandet i organisationen. Den fenomenografiska ansatsen genomsyrar studien och det empiriska materialet har inhämtats via kvalitativa semi- strukturerade intervjuer med fem medarbetare på ledningsnivå i organisationen.
Empirin sammanställs i fyra kategorier som identifieras utifrån respondenternas uppfattningar. Kategorierna är lärande, mål, uppföljning och kommunikation, varav de tre sistnämnda anses behöva fungera för att skapa förutsättningar för lärande. Det som framkommer i studien är att de viktigaste faktorerna för att skapa lärande i organisationen är gemensamma, tydligt kommunicerade mål samt uppföljning i form av feedback, reflektion och utvärdering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Backlund, Clara LU and Pettersson, Maria LU
supervisor
organization
alternative title
En kartläggning av vilka faktorer som ur ett ledningsperspektiv påverkar lärandeprocessen
course
PEDK21 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lärande, mål, informationsspridning, ledningsperspektiv, kommunikation, uppföljning, organisationspedagogik, räddningstjänsten
language
Swedish
id
5268325
date added to LUP
2015-04-22 15:52:39
date last changed
2015-04-22 15:52:39
@misc{5268325,
 abstract   = {Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund i Skåne vars vision är att skapa ett olycksfritt samhälle. Arbetet utförs efter tydligt utformade processer där en av förbundets huvudprocesser har som syfte att utvärdera och lära av tidigare olyckor och insatser. Enligt uppdragsgivaren för studien bidrar inte processen till det önskade lärandet. Studien syftar därför till att ur ett lednings-perspektiv kartlägga vilka faktorer som förbättrar lärandet.
Fenomenet som studien undersöker är lärande och den syftar till att kartlägga vilka faktorer som påverkar lärandet i organisationen. Den fenomenografiska ansatsen genomsyrar studien och det empiriska materialet har inhämtats via kvalitativa semi- strukturerade intervjuer med fem medarbetare på ledningsnivå i organisationen.
Empirin sammanställs i fyra kategorier som identifieras utifrån respondenternas uppfattningar. Kategorierna är lärande, mål, uppföljning och kommunikation, varav de tre sistnämnda anses behöva fungera för att skapa förutsättningar för lärande. Det som framkommer i studien är att de viktigaste faktorerna för att skapa lärande i organisationen är gemensamma, tydligt kommunicerade mål samt uppföljning i form av feedback, reflektion och utvärdering.},
 author    = {Backlund, Clara and Pettersson, Maria},
 keyword   = {lärande,mål,informationsspridning,ledningsperspektiv,kommunikation,uppföljning,organisationspedagogik,räddningstjänsten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa och upprätthålla lärande på Räddningstjänsten Syd},
 year     = {2015},
}