Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skolledares uppfattning om ledaruppdrag och ledarskap

Sköld, Shahrooz LU (2015) PEDK21 20142
Education
Abstract (Swedish)
I dagens samhälle är intresset för rektorns ledaruppdrag och ledarskap stort i och med den kritik som under de senaste åren har riktats mot den svenska skolan. Då granskningar, gjorda av bland annat Skolinspektionen, visar att rektorns yrkesroll har en stor betydelse för skolans framgång blir det ännu viktigare att undersöka vare sig rektorns uppdrag är möjligt eller inte.
Forskning visar att det finns en mängd faktorer som påverkar rektorers ledaruppdrag. Komplexitet i uppdraget, att tiden inte räcker till, dubbelstyrningen av den svenska sko-lan och ett stort behov av stöd är faktorer som begränsar rektorer i deras yrkesroll och bidrar till känslan att uppdraget är omöjligt.
Samtidigt visar forskningen på att ett lyckat ledarskap... (More)
I dagens samhälle är intresset för rektorns ledaruppdrag och ledarskap stort i och med den kritik som under de senaste åren har riktats mot den svenska skolan. Då granskningar, gjorda av bland annat Skolinspektionen, visar att rektorns yrkesroll har en stor betydelse för skolans framgång blir det ännu viktigare att undersöka vare sig rektorns uppdrag är möjligt eller inte.
Forskning visar att det finns en mängd faktorer som påverkar rektorers ledaruppdrag. Komplexitet i uppdraget, att tiden inte räcker till, dubbelstyrningen av den svenska sko-lan och ett stort behov av stöd är faktorer som begränsar rektorer i deras yrkesroll och bidrar till känslan att uppdraget är omöjligt.
Samtidigt visar forskningen på att ett lyckat ledarskap motverkar ledaruppdragets nega-tiva sidor och bidrar till en positiv känsla kring uppdraget. Kvaliteter som då leder till ett lyckat ledarskap i skolan är att som rektor kunna vara en visionär, kunnig, kommunikativ och modig.
På så vis har syftet med mitt arbete lett mig till att titta närmare på vilka uppfattningar som är kopplade till rektorns ledaruppdrag och ledarskap. Detta har jag gjort genom att intervjua fem rektorer och en huvudman inom en och samma kommun.
Arbetet visar på att det finns en enighet bland deltagarna i studien kring vikten av ett välfungerande pedagogiskt ledarskap. Däremot anses det att ledaruppdraget i vissa fall kan begränsa det pedagogiska ledarskapet vilket gör att uppdraget blir mer komplext, dock inte omöjligt. Vidare visade resultaten, i samsyn med tidigare forskning, att vissa kvaliteter är viktiga för att bedriva ett lyckat ledarskap i skolan.
Förhoppningsvis kan detta arbete leda till en förändring av rektorers yrkesroll genom att rektorns ledaruppdrag blir tydligare, att fokus hamnar på rätt saker inom rektorsutbildningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sköld, Shahrooz LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rektor, skolledare, huvudman, yrkesroll, ledaruppdrag, ledarskap
language
Swedish
id
5268454
date added to LUP
2015-04-28 15:57:13
date last changed
2015-04-28 15:57:13
@misc{5268454,
 abstract   = {I dagens samhälle är intresset för rektorns ledaruppdrag och ledarskap stort i och med den kritik som under de senaste åren har riktats mot den svenska skolan. Då granskningar, gjorda av bland annat Skolinspektionen, visar att rektorns yrkesroll har en stor betydelse för skolans framgång blir det ännu viktigare att undersöka vare sig rektorns uppdrag är möjligt eller inte. 
Forskning visar att det finns en mängd faktorer som påverkar rektorers ledaruppdrag. Komplexitet i uppdraget, att tiden inte räcker till, dubbelstyrningen av den svenska sko-lan och ett stort behov av stöd är faktorer som begränsar rektorer i deras yrkesroll och bidrar till känslan att uppdraget är omöjligt. 
Samtidigt visar forskningen på att ett lyckat ledarskap motverkar ledaruppdragets nega-tiva sidor och bidrar till en positiv känsla kring uppdraget. Kvaliteter som då leder till ett lyckat ledarskap i skolan är att som rektor kunna vara en visionär, kunnig, kommunikativ och modig. 
På så vis har syftet med mitt arbete lett mig till att titta närmare på vilka uppfattningar som är kopplade till rektorns ledaruppdrag och ledarskap. Detta har jag gjort genom att intervjua fem rektorer och en huvudman inom en och samma kommun. 
Arbetet visar på att det finns en enighet bland deltagarna i studien kring vikten av ett välfungerande pedagogiskt ledarskap. Däremot anses det att ledaruppdraget i vissa fall kan begränsa det pedagogiska ledarskapet vilket gör att uppdraget blir mer komplext, dock inte omöjligt. Vidare visade resultaten, i samsyn med tidigare forskning, att vissa kvaliteter är viktiga för att bedriva ett lyckat ledarskap i skolan. 
Förhoppningsvis kan detta arbete leda till en förändring av rektorers yrkesroll genom att rektorns ledaruppdrag blir tydligare, att fokus hamnar på rätt saker inom rektorsutbildningen.},
 author    = {Sköld, Shahrooz},
 keyword   = {rektor,skolledare,huvudman,yrkesroll,ledaruppdrag,ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skolledares uppfattning om ledaruppdrag och ledarskap},
 year     = {2015},
}