Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konsten att skräddarsy sitt ledarskap

Rydberg, Oliver LU (2015) PEDK21 20142
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att med en empirisk utgångspunkt ana-lysera och beskriva organisationens nuvarande ledarskap och det önskade ledarskapet utifrån ett teamledar-, medarbetar- och ledningsperspektiv. Datainsamling har baserats på ett kvalitativt angreppssätt med en fenomenografisk infalls-vinkel i form av semistrukturerade intervjuer, för att fånga respondenternas uppfattning om ledarskap. Teamledarna och nyckelpersonen har intervjuats enskilt medan medarbe-tarna från respektive team har intervjuats genom två stycken fokusgruppsintervjuer. Studiens resultat visar på en positiv uppfattning gällande organisationens ledarskap men även att uppfattningen skiljer sig något emellan teamen och respek-tive ledare. Efter att intervjuerna hade... (More)
Uppsatsen syftar till att med en empirisk utgångspunkt ana-lysera och beskriva organisationens nuvarande ledarskap och det önskade ledarskapet utifrån ett teamledar-, medarbetar- och ledningsperspektiv. Datainsamling har baserats på ett kvalitativt angreppssätt med en fenomenografisk infalls-vinkel i form av semistrukturerade intervjuer, för att fånga respondenternas uppfattning om ledarskap. Teamledarna och nyckelpersonen har intervjuats enskilt medan medarbe-tarna från respektive team har intervjuats genom två stycken fokusgruppsintervjuer. Studiens resultat visar på en positiv uppfattning gällande organisationens ledarskap men även att uppfattningen skiljer sig något emellan teamen och respek-tive ledare. Efter att intervjuerna hade transkriberats och resultatet hade bearbetats så har relevant teori tagits fram för att sedan behandlas gemensamt i en analys. Samtliga respondenter har en uppfattning om att det finns organisato-riska förutsättningar att utveckla ledarskapet och att detta främst sker genom feedback. I studiens diskussion redogörs det att det inte endast finns ett ledarskap som fungerar i samtliga sammanhang, utan att det mycket riktigt avgörs på kontexten för hur teamledaren anamma ett effektivt ledar-skap. Uppsatsen visar på en ökad användbarhet utav kvalitativ forskning för att besvara en fenomenografisk undersökning och att fokusgruppsintervjuer även visat sig vara effektiva. Det saknas även forskning inom svenska telekombranschens ledarskap, då det mesta idag är överre-presenterat inom internationella företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydberg, Oliver LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie av ledarskapsprocesser inom telekombranschens kundfront
course
PEDK21 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
feedback, coachande ledarskap, transformellt ledarskap, transaktionellt ledarskap och situationsanpassat ledarskap, organisatoriska förutsättningar, ledarskapsutveckling, Ledarskap
language
Swedish
id
5274605
date added to LUP
2015-04-28 15:59:35
date last changed
2015-04-28 15:59:35
@misc{5274605,
 abstract   = {{Uppsatsen syftar till att med en empirisk utgångspunkt ana-lysera och beskriva organisationens nuvarande ledarskap och det önskade ledarskapet utifrån ett teamledar-, medarbetar- och ledningsperspektiv. Datainsamling har baserats på ett kvalitativt angreppssätt med en fenomenografisk infalls-vinkel i form av semistrukturerade intervjuer, för att fånga respondenternas uppfattning om ledarskap. Teamledarna och nyckelpersonen har intervjuats enskilt medan medarbe-tarna från respektive team har intervjuats genom två stycken fokusgruppsintervjuer. Studiens resultat visar på en positiv uppfattning gällande organisationens ledarskap men även att uppfattningen skiljer sig något emellan teamen och respek-tive ledare. Efter att intervjuerna hade transkriberats och resultatet hade bearbetats så har relevant teori tagits fram för att sedan behandlas gemensamt i en analys. Samtliga respondenter har en uppfattning om att det finns organisato-riska förutsättningar att utveckla ledarskapet och att detta främst sker genom feedback. I studiens diskussion redogörs det att det inte endast finns ett ledarskap som fungerar i samtliga sammanhang, utan att det mycket riktigt avgörs på kontexten för hur teamledaren anamma ett effektivt ledar-skap. Uppsatsen visar på en ökad användbarhet utav kvalitativ forskning för att besvara en fenomenografisk undersökning och att fokusgruppsintervjuer även visat sig vara effektiva. Det saknas även forskning inom svenska telekombranschens ledarskap, då det mesta idag är överre-presenterat inom internationella företag.}},
 author    = {{Rydberg, Oliver}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Konsten att skräddarsy sitt ledarskap}},
 year     = {{2015}},
}