Advanced

Organiserad brottslighet - eller brottslighet i organisation

Kruse, Louise LU (2015) LAGF03 20142
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
This thesis describes the legal system of joint perpetratorship. The prosecution of organized crime raises serious procedural questions. Organized crime is a wide term; it is not possible to state in general terms.

In order to understand the involvement in crime over time there is a definition of criminal organizations and gang violence. The gang crime and the organized crime groups overlap and some complement one another. The organizational structures of the criminal groups include hierarchies, networks, and cells with many evolving and over time changing circumstances.

Few court cases are mentioned to exemplify crimes with joint perpetratorship and how the court reasoned in these cases. I provide a descriptive analysis of partners... (More)
This thesis describes the legal system of joint perpetratorship. The prosecution of organized crime raises serious procedural questions. Organized crime is a wide term; it is not possible to state in general terms.

In order to understand the involvement in crime over time there is a definition of criminal organizations and gang violence. The gang crime and the organized crime groups overlap and some complement one another. The organizational structures of the criminal groups include hierarchies, networks, and cells with many evolving and over time changing circumstances.

Few court cases are mentioned to exemplify crimes with joint perpetratorship and how the court reasoned in these cases. I provide a descriptive analysis of partners in crime according to the Swedish law system. The main question is about how evidence is valuated in the court. Collective punishment is not allowed but there are some exceptions. Swedish law is specifically designed to give the prosecutor a chance to indict several perpetrators without any detailed specification for a crime which are committed in collectively and in consensus.

It is the duty of the prosecution to prove each individual’s guilt. It is also a question about legal safety that not to be sentenced for a crime which the defendant not participated in.
Ultimately it is a question about resources and the effectiveness of the law system. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om brott som sker i organisation och hur bevisningen när ett brott begåtts gemensamt och i samförstånd hanteras i den svenska rätten. Organiserad brottslighet är problematisk att generalisera och behovet av flexibilitet vägs mot behovet av rättssäkerhet. Medverkansläran har fått en betydande roll för senaste årens rättstillämpning.

Några rättsfall där brotten skett gemensamt och i samförstånd beskrivs kortfattat för att markera aktualiteten av ämnet och illustrera exempel.

Organiserad brottslighet och brott i organisation är inte synonymt. En begreppsdefinition är därför relevant. Organiserade brott bygger ofta på en hierarki och en maktstruktur medan andra brott med flera medverkande uppstår spontant.

... (More)
Uppsatsen handlar om brott som sker i organisation och hur bevisningen när ett brott begåtts gemensamt och i samförstånd hanteras i den svenska rätten. Organiserad brottslighet är problematisk att generalisera och behovet av flexibilitet vägs mot behovet av rättssäkerhet. Medverkansläran har fått en betydande roll för senaste årens rättstillämpning.

Några rättsfall där brotten skett gemensamt och i samförstånd beskrivs kortfattat för att markera aktualiteten av ämnet och illustrera exempel.

Organiserad brottslighet och brott i organisation är inte synonymt. En begreppsdefinition är därför relevant. Organiserade brott bygger ofta på en hierarki och en maktstruktur medan andra brott med flera medverkande uppstår spontant.

Kollektiv bestraffning är inte acceptabelt i svensk rätt, det finns dock några undantag.
Av princip är det viktigt att det trots bristande bevisning mot en medverkande går att döma hen för delaktighet där det är bevisat att hen har främjat eller varit medhjälpare vid brottet.

Gängkriminalitet och organiserad brottslighet är olika per definition men de överlappar varandra i många avseenden. Den svenska lagstiftningen lämnar det öppet för åklagaren att åtala flera gärningsmän som agerat i samförstånd utan att behöva definiera var och ens skuld. Kritiska argument som riktats mot systemet är framförallt att rättssäkerheten sätts ur spel, grundläggande i ett fungerade rättsystem är rätten till en rättvis rättegång och att en individ inte får dömas för brott som någon annan begått. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kruse, Louise LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tillsammans och i samförstånd, Straffrätt, medgärningsmannaskap
language
Swedish
id
5275738
date added to LUP
2015-05-08 13:06:42
date last changed
2015-05-08 13:06:42
@misc{5275738,
 abstract   = {This thesis describes the legal system of joint perpetratorship. The prosecution of organized crime raises serious procedural questions. Organized crime is a wide term; it is not possible to state in general terms. 

In order to understand the involvement in crime over time there is a definition of criminal organizations and gang violence. The gang crime and the organized crime groups overlap and some complement one another. The organizational structures of the criminal groups include hierarchies, networks, and cells with many evolving and over time changing circumstances.

Few court cases are mentioned to exemplify crimes with joint perpetratorship and how the court reasoned in these cases. I provide a descriptive analysis of partners in crime according to the Swedish law system. The main question is about how evidence is valuated in the court. Collective punishment is not allowed but there are some exceptions. Swedish law is specifically designed to give the prosecutor a chance to indict several perpetrators without any detailed specification for a crime which are committed in collectively and in consensus.

It is the duty of the prosecution to prove each individual’s guilt. It is also a question about legal safety that not to be sentenced for a crime which the defendant not participated in.
Ultimately it is a question about resources and the effectiveness of the law system.},
 author    = {Kruse, Louise},
 keyword   = {tillsammans och i samförstånd,Straffrätt,medgärningsmannaskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organiserad brottslighet - eller brottslighet i organisation},
 year     = {2015},
}