Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Korruption och tillväxt i utvecklingsländer: En empirisk studie av överföringskanaler

Lindblom, Christel LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Studien undersöker empiriskt sambandet mellan korruption och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer. Utöver det direkta sambandet mellan korruption och BNP-tillväxt, studeras även indirekta samband genom estimeringar av korruptionens påverkan på etablerade kontrollvariabler för tillväxt. Kontrollvariablerna, vilka även utgör potentiella överföringskanaler för korruption, utgörs av: investeringar, utbildning, öppenhet för handel, politisk stabilitet och den statliga sektorns storlek. Den empiriska undersökningen är gjord med både tvärsnittsdata och paneldata för perioden 1996-2011 och omfattar 62 länder. Analysen visar att korruption signifikant minskar BNP per capita-tillväxten. En minskning av korruptionen med en standard avvikelse... (More)
Studien undersöker empiriskt sambandet mellan korruption och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer. Utöver det direkta sambandet mellan korruption och BNP-tillväxt, studeras även indirekta samband genom estimeringar av korruptionens påverkan på etablerade kontrollvariabler för tillväxt. Kontrollvariablerna, vilka även utgör potentiella överföringskanaler för korruption, utgörs av: investeringar, utbildning, öppenhet för handel, politisk stabilitet och den statliga sektorns storlek. Den empiriska undersökningen är gjord med både tvärsnittsdata och paneldata för perioden 1996-2011 och omfattar 62 länder. Analysen visar att korruption signifikant minskar BNP per capita-tillväxten. En minskning av korruptionen med en standard avvikelse skulle, enligt både tvärsnitts- och paneldatastudien, öka tillväxten med drygt 0,5 procentenheter. Både tvärsnitts- och paneldataanalysen kan även belägga en positiv indirekt effekt av korruption på tillväxten via statens storlek (statlig konsumtion). Korruptionen minskar storleken på de statliga utgifterna vilket gynnar ländernas ekonomiska tillväxt. En positiv effekt av korruption har inte uppmätts i tidigare studier som använt samma ekonometriska tillvägagångssätt som tillämpas i denna studie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblom, Christel LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Korruption, Ekonomisk tillväxt, Överföringskanaler, Paneldata, Utvecklingsländer
language
Swedish
id
5276633
date added to LUP
2015-04-29 10:43:10
date last changed
2015-04-29 10:43:10
@misc{5276633,
 abstract   = {{Studien undersöker empiriskt sambandet mellan korruption och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer. Utöver det direkta sambandet mellan korruption och BNP-tillväxt, studeras även indirekta samband genom estimeringar av korruptionens påverkan på etablerade kontrollvariabler för tillväxt. Kontrollvariablerna, vilka även utgör potentiella överföringskanaler för korruption, utgörs av: investeringar, utbildning, öppenhet för handel, politisk stabilitet och den statliga sektorns storlek. Den empiriska undersökningen är gjord med både tvärsnittsdata och paneldata för perioden 1996-2011 och omfattar 62 länder. Analysen visar att korruption signifikant minskar BNP per capita-tillväxten. En minskning av korruptionen med en standard avvikelse skulle, enligt både tvärsnitts- och paneldatastudien, öka tillväxten med drygt 0,5 procentenheter. Både tvärsnitts- och paneldataanalysen kan även belägga en positiv indirekt effekt av korruption på tillväxten via statens storlek (statlig konsumtion). Korruptionen minskar storleken på de statliga utgifterna vilket gynnar ländernas ekonomiska tillväxt. En positiv effekt av korruption har inte uppmätts i tidigare studier som använt samma ekonometriska tillvägagångssätt som tillämpas i denna studie.}},
 author    = {{Lindblom, Christel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Korruption och tillväxt i utvecklingsländer: En empirisk studie av överföringskanaler}},
 year     = {{2015}},
}