Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sedimentology and carbon isotope stratigraphy of Lower–Middle Ordovician successions of Slemmestad (Oslo-Asker, Norway) and Brunflo (Jämtland, Sweden)

Peterffy, Olof LU (2015) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOR02 20151
Department of Geology
Abstract
Lower through Middle Ordovician strata are described with respect to sedimentology and carbon isotope stratigraphy from two areas, viz. two outcrops at Slemmestad in the Oslo-Asker district of southern Norway and a core section from the Brunflo area in Jämtland, central Sweden. The strata at these locations are compared and further correlation is done with the Tingskullen core section from Öland, south-eastern Sweden. Regionally important hardground complexes and beds such as ‘Blommiga bladet’ and ‘Blodläget’ and the ‘Volkhov-Kunda boundary bed’ are recognised in Jämtland and Slemmestad for the first time. The presented δ13Ccarb-values from Slemmestad indicate subsequent diagenetic alterations, which hampers regional correlation of the Huk... (More)
Lower through Middle Ordovician strata are described with respect to sedimentology and carbon isotope stratigraphy from two areas, viz. two outcrops at Slemmestad in the Oslo-Asker district of southern Norway and a core section from the Brunflo area in Jämtland, central Sweden. The strata at these locations are compared and further correlation is done with the Tingskullen core section from Öland, south-eastern Sweden. Regionally important hardground complexes and beds such as ‘Blommiga bladet’ and ‘Blodläget’ and the ‘Volkhov-Kunda boundary bed’ are recognised in Jämtland and Slemmestad for the first time. The presented δ13Ccarb-values from Slemmestad indicate subsequent diagenetic alterations, which hampers regional correlation of the Huk Formation. δ13Corg from the Tøyen Shale Formation at this locality gives a more reliable signal and the BFICE has been tentatively recognised as 3.5 ‰ positive excursion in the uppermost part of the Hagastrand Member, although a higher data resolution would be needed to confirm it. The δ13Ccarb datasets from Brunflo and Tingskullen are both reliable and of high resolution. Several of the minor excursions and trends that characterise the generally stable carbon isotope record of the Lower and Middle Ordovician have been recognised, starting with the LTNICE, the BFICE, the Floian-Darriwilian rise and the BDNICE. A fast shift in the carbon isotope data is correlated to the ‘Täljsten’ interval which resents a regional biotic crisis. A negative excursion precedes the rising limb of the MDICE, which is clearly expressed (1.4 ‰) in the upper member of the Holen and Segerstad limestones in Brunflo. The correlation shows that the sedimentation rate was considerably higher in Slemmestad than in coeval strata in Jämtland and Öland during the Tremadocian and Floian; the Tremadocian is e.g. represented by almost 13 m of strata in Oslo as compared to the 2.5 m of coeval strata in Jämtland. The difference in sedimentation rate levelled out during the Dapingian and Darriwilian stages as a response to higher sea level at the time of deposition. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Under- till mellanordoviciska avlagringar beskrivs med avseende på sedimentologi och koliso-topstratigrafi från två blottningar vid Slemmestad i Oslo-Askerdistriktet i södra Norge samt en borrkärnesektion från Brunfloområdet i Jämtland i Mittsverigeregionen. Avlagringarna från dessa platser jämfördes och korreleras med en borrkärnesektion från Tingskullen på Öland i sydöstra Sverige. Regionalt viktiga hårdbottenkomplex och bäddar, såsom Blommiga bladet, Blodläget och Volkhov-Kunda gränsbädden har påvisats i Jämtland och Slemme-stad för första gången. De erhållna δ13Ccarb-värdena från Slemmestad indikerar sentida påverkan av diagenetiska processer, något som inverkar negativt på Hukformationens regionala korrelationsmöjligheter.... (More)
Under- till mellanordoviciska avlagringar beskrivs med avseende på sedimentologi och koliso-topstratigrafi från två blottningar vid Slemmestad i Oslo-Askerdistriktet i södra Norge samt en borrkärnesektion från Brunfloområdet i Jämtland i Mittsverigeregionen. Avlagringarna från dessa platser jämfördes och korreleras med en borrkärnesektion från Tingskullen på Öland i sydöstra Sverige. Regionalt viktiga hårdbottenkomplex och bäddar, såsom Blommiga bladet, Blodläget och Volkhov-Kunda gränsbädden har påvisats i Jämtland och Slemme-stad för första gången. De erhållna δ13Ccarb-värdena från Slemmestad indikerar sentida påverkan av diagenetiska processer, något som inverkar negativt på Hukformationens regionala korrelationsmöjligheter. δ13Corg-data från Tøyenskifferformationen från den här lokalen ger en mer pålitlig signal och BFICE kan möjligtvis påvisas från lo-kalen som en 3,5 ‰ positiv exkursion i den övre delen av Hagastandledet, även om en högre datatäthet skulle be-hövas för att säkerställa att så verkligen är fallet. δ13Ccarb-värdena från Brunflo och Tingskullen är både pålitliga och har hög uppläsning. Åtskilliga av de mindre exkursionerna och trenderna som kännetecknar den generellt sett sta-bila kolisotoputvecklingen i under– och mellanordovicium har påvisats, däribland LTNICE, BFICE, Floian-Darriwilianstigningen och BDNICE. En snabb skiftning i kolisotopdatan korreleras med Täljstensintervallet som representerar en regional biotisk kris. En negativ exkursion föregår den stigande delen av MDICE, som är tydligt utvecklad (1,4 ‰) i det övre ledet av Holenkalkstenen samt Segerstadkalkstenen i Brunflo. Korrelationen visar att sedimentationstakten var avsevärt mycket högre i Slemmestad än i motsvarande avlagringar från Jämtland och Öland under Tremadocian- och Floianfaserna; Tremadocianfasen representeras t.ex. av uppemot 13 m mäktiga av-lagringar i Oslo, att jämföra med de 2,5 m mäktiga likåldriga avlagringarna i Jämtland. Skillnaden i sedimentations-hastighet avtog emellertid under Dapingian- och Darriwilianfaserna som ett svar på högre havsnivå vid bildnings-tillfället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Peterffy, Olof LU
supervisor
organization
course
GEOR02 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Ordovician, carbon isotope stratigraphy, Baltoscandia, MDICE, ’Blommiga bladet’, ’Blodläget’
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
428
language
English
id
5365066
date added to LUP
2015-05-21 11:22:57
date last changed
2016-05-02 04:05:18
@misc{5365066,
 abstract   = {Lower through Middle Ordovician strata are described with respect to sedimentology and carbon isotope stratigraphy from two areas, viz. two outcrops at Slemmestad in the Oslo-Asker district of southern Norway and a core section from the Brunflo area in Jämtland, central Sweden. The strata at these locations are compared and further correlation is done with the Tingskullen core section from Öland, south-eastern Sweden. Regionally important hardground complexes and beds such as ‘Blommiga bladet’ and ‘Blodläget’ and the ‘Volkhov-Kunda boundary bed’ are recognised in Jämtland and Slemmestad for the first time. The presented δ13Ccarb-values from Slemmestad indicate subsequent diagenetic alterations, which hampers regional correlation of the Huk Formation. δ13Corg from the Tøyen Shale Formation at this locality gives a more reliable signal and the BFICE has been tentatively recognised as 3.5 ‰ positive excursion in the uppermost part of the Hagastrand Member, although a higher data resolution would be needed to confirm it. The δ13Ccarb datasets from Brunflo and Tingskullen are both reliable and of high resolution. Several of the minor excursions and trends that characterise the generally stable carbon isotope record of the Lower and Middle Ordovician have been recognised, starting with the LTNICE, the BFICE, the Floian-Darriwilian rise and the BDNICE. A fast shift in the carbon isotope data is correlated to the ‘Täljsten’ interval which resents a regional biotic crisis. A negative excursion precedes the rising limb of the MDICE, which is clearly expressed (1.4 ‰) in the upper member of the Holen and Segerstad limestones in Brunflo. The correlation shows that the sedimentation rate was considerably higher in Slemmestad than in coeval strata in Jämtland and Öland during the Tremadocian and Floian; the Tremadocian is e.g. represented by almost 13 m of strata in Oslo as compared to the 2.5 m of coeval strata in Jämtland. The difference in sedimentation rate levelled out during the Dapingian and Darriwilian stages as a response to higher sea level at the time of deposition.},
 author    = {Peterffy, Olof},
 keyword   = {Ordovician,carbon isotope stratigraphy,Baltoscandia,MDICE,’Blommiga bladet’,’Blodläget’},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Sedimentology and carbon isotope stratigraphy of Lower–Middle Ordovician successions of Slemmestad (Oslo-Asker, Norway) and Brunflo (Jämtland, Sweden)},
 year     = {2015},
}