Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hjälpmedel för säkrare schaktarbe

Wahlgren, Hampus LU (2015) In TVBP VBEM01 20142
Construction Management
Abstract (Swedish)
Syftet med rapporten är att utvärdera hur säkerheten vid schaktarbeten kan förbättras och vilka hjälpmedel som finns för att skapa bättre förutsättningar samt bedöma påverkan ett sådant hjälpmedel skulle ha på framdriften.
Genom litteraturstudier belysa risker med schaktningsarbetet och hur planeringen går till för att skapa rätt förutsättningar.
Genom dokumentstudier, observationer och intervjuer på ett utvalt anläggningsprojekt se hur arbetet med arbetsmiljöfrågor behandlas, samt mäta kapaciteterna vid schakt med schaktsläde och jämföra resultatet med schakt på traditionellt sätt.
Studien visar både på goda och mindre goda exempel på hur planering och projektering innan produktionsstart ska gå till.
Vidare visar studien en... (More)
Syftet med rapporten är att utvärdera hur säkerheten vid schaktarbeten kan förbättras och vilka hjälpmedel som finns för att skapa bättre förutsättningar samt bedöma påverkan ett sådant hjälpmedel skulle ha på framdriften.
Genom litteraturstudier belysa risker med schaktningsarbetet och hur planeringen går till för att skapa rätt förutsättningar.
Genom dokumentstudier, observationer och intervjuer på ett utvalt anläggningsprojekt se hur arbetet med arbetsmiljöfrågor behandlas, samt mäta kapaciteterna vid schakt med schaktsläde och jämföra resultatet med schakt på traditionellt sätt.
Studien visar både på goda och mindre goda exempel på hur planering och projektering innan produktionsstart ska gå till.
Vidare visar studien en kapacitetsförlust vid användning av schaktsläden och därav också en kostnadsökning. På projekt Strandpromenaden Et.2 har jordförutsättningarna varit bättre än beskrivet i handlingarna vilket lett till att schaktsläden enbart används under fem arbetspass. Det innebär att den erhållna kapacitetsminskningen inte kan kopplas direkt till användandet av schaktsläden. Dock förstärker intervjuerna tesen om en kapacitetsminskning vid användandet av schaktsläden. Samtliga respondenter är likväl överens om att finns det risk för ras ska rasskyddskonstruktioner användas. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Att garantera sina anställda en bra arbetsmiljö är en faktor som samtliga arbetsplatser måste tänka på. Byggprojekt i stort och anläggningsprojekt i synnerhet har länge dragits med ryktet att vara en farlig arbetsplats. De senaste åren har ett gemensamt beslut tagits för att skapa en säkrare arbetsmiljö där ingen ska behöva skadas i sitt arbete. En stor ansträngning från alla inblandade krävs för att få till en förändring och det är inget som är gjort i en handvändning. Det handlar i många fall om att förändra synsättet och att arbetsmiljön sätts i första rummet.
Rapporten är uppdelad i två delar där planeringsprocessen och hur en säker schakt planeras studerats i den första delen. Ur den inledande litteraturstudien har en teoretisk... (More)
Att garantera sina anställda en bra arbetsmiljö är en faktor som samtliga arbetsplatser måste tänka på. Byggprojekt i stort och anläggningsprojekt i synnerhet har länge dragits med ryktet att vara en farlig arbetsplats. De senaste åren har ett gemensamt beslut tagits för att skapa en säkrare arbetsmiljö där ingen ska behöva skadas i sitt arbete. En stor ansträngning från alla inblandade krävs för att få till en förändring och det är inget som är gjort i en handvändning. Det handlar i många fall om att förändra synsättet och att arbetsmiljön sätts i första rummet.
Rapporten är uppdelad i två delar där planeringsprocessen och hur en säker schakt planeras studerats i den första delen. Ur den inledande litteraturstudien har en teoretisk arbetsgång för hur ett schaktarbete ska planeras och bedrivas tagits fram för att skapa en god arbetsmiljö. Genom observationer och en dokumentstudie på Strandpromenaden ET.2 har de verkliga omständigheterna kunnat analyseras.
I den andra delen har för- och nackdelar med att schakta på traditionellt sätt med släntlutningar jämförts med att använda en tillfällig rasskyddskonstruktion i form av en schaktsläde. Dels har kapacitetsförändringarna noterats under observationer på arbetsplatsen samtidigt som intervjuer har genomförts med personer som har erfarenhet att arbete med båda metoderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahlgren, Hampus LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsmiljöplanering, Schaktsläde, Säkra schakter, Anläggningsprojekt
publication/series
TVBP
report number
15/5499
language
Swedish
additional info
Handledare: Radhlinah Aulin (Peter Sjöberg)
Examinator: Stefan Olander
id
5367687
date added to LUP
2015-06-04 13:58:24
date last changed
2019-12-05 14:29:51
@misc{5367687,
 abstract   = {Syftet med rapporten är att utvärdera hur säkerheten vid schaktarbeten kan förbättras och vilka hjälpmedel som finns för att skapa bättre förutsättningar samt bedöma påverkan ett sådant hjälpmedel skulle ha på framdriften.
Genom litteraturstudier belysa risker med schaktningsarbetet och hur planeringen går till för att skapa rätt förutsättningar. 
Genom dokumentstudier, observationer och intervjuer på ett utvalt anläggningsprojekt se hur arbetet med arbetsmiljöfrågor behandlas, samt mäta kapaciteterna vid schakt med schaktsläde och jämföra resultatet med schakt på traditionellt sätt. 
Studien visar både på goda och mindre goda exempel på hur planering och projektering innan produktionsstart ska gå till.
Vidare visar studien en kapacitetsförlust vid användning av schaktsläden och därav också en kostnadsökning. På projekt Strandpromenaden Et.2 har jordförutsättningarna varit bättre än beskrivet i handlingarna vilket lett till att schaktsläden enbart används under fem arbetspass. Det innebär att den erhållna kapacitetsminskningen inte kan kopplas direkt till användandet av schaktsläden. Dock förstärker intervjuerna tesen om en kapacitetsminskning vid användandet av schaktsläden. Samtliga respondenter är likväl överens om att finns det risk för ras ska rasskyddskonstruktioner användas.},
 author    = {Wahlgren, Hampus},
 keyword   = {Arbetsmiljöplanering,Schaktsläde,Säkra schakter,Anläggningsprojekt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Hjälpmedel för säkrare schaktarbe},
 year     = {2015},
}