Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dags för en ny verklighet

Olofsson, Emelie LU ; Hilding, Sara LU and Boskoska, Katerina LU (2015) FEKH69 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka hur bostadsrättsföreningens årsredovisning fungerar som informationsunderlag för bostadsrättsköpare. För att uppnå syftet har tre teorier sammanfattats i en teoretisk referensram. Utifrån den teoretiska referensramen har vi analyserat det empiriska materialet utifrån; inhämtning av finansiell information, förståelse av finansiell information och tolkning av finansiell information. Teorin har hämtats från vetenskapliga artiklar om transaktionskostnadsteori, finansiell förmåga och redovisning som verklighetskonstruktion. Empirin bestod av primärdata från enkätundersökning av den finansiella förmågan hos potentiella bostadsrättsköpare och sekundärdata som hämtades från olika hemsidor. Sekundärdata användes för att... (More)
Syftet är att undersöka hur bostadsrättsföreningens årsredovisning fungerar som informationsunderlag för bostadsrättsköpare. För att uppnå syftet har tre teorier sammanfattats i en teoretisk referensram. Utifrån den teoretiska referensramen har vi analyserat det empiriska materialet utifrån; inhämtning av finansiell information, förståelse av finansiell information och tolkning av finansiell information. Teorin har hämtats från vetenskapliga artiklar om transaktionskostnadsteori, finansiell förmåga och redovisning som verklighetskonstruktion. Empirin bestod av primärdata från enkätundersökning av den finansiella förmågan hos potentiella bostadsrättsköpare och sekundärdata som hämtades från olika hemsidor. Sekundärdata användes för att beskriva den debatt som förts med anledning av nytt redovisningsregelverk för bostadsrättsföreningar trätt i kraft. Slutsatsen är att årsredovisningen inte fungerar optimalt som informationsunderlag för bostadsrättsköpare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Emelie LU ; Hilding, Sara LU and Boskoska, Katerina LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om hur bostadsrättsföreningars årsredovisningar fungerar som informationsunderlag för bostadsrättsköpare
course
FEKH69 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finansiell förmåga, transaktionskostnadsteori, informationsasymmetri, K2, K3, bostadsrättsförening
language
Swedish
id
5385692
date added to LUP
2015-05-18 13:04:53
date last changed
2015-05-18 13:04:53
@misc{5385692,
 abstract   = {{Syftet är att undersöka hur bostadsrättsföreningens årsredovisning fungerar som informationsunderlag för bostadsrättsköpare. För att uppnå syftet har tre teorier sammanfattats i en teoretisk referensram. Utifrån den teoretiska referensramen har vi analyserat det empiriska materialet utifrån; inhämtning av finansiell information, förståelse av finansiell information och tolkning av finansiell information. Teorin har hämtats från vetenskapliga artiklar om transaktionskostnadsteori, finansiell förmåga och redovisning som verklighetskonstruktion. Empirin bestod av primärdata från enkätundersökning av den finansiella förmågan hos potentiella bostadsrättsköpare och sekundärdata som hämtades från olika hemsidor. Sekundärdata användes för att beskriva den debatt som förts med anledning av nytt redovisningsregelverk för bostadsrättsföreningar trätt i kraft. Slutsatsen är att årsredovisningen inte fungerar optimalt som informationsunderlag för bostadsrättsköpare.}},
 author    = {{Olofsson, Emelie and Hilding, Sara and Boskoska, Katerina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Dags för en ny verklighet}},
 year     = {{2015}},
}