Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Civilkurage - En studie av en eventuell civilkuragelags legitimitet i svensk rätt

Nilsson, Christian LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Civilkurage är ett flitigt debatterat område i Sverige, och trots att de flesta av våra grannländer har lagstiftning om en allmän handlingsplikt att bistå en nödställd person har Sverige valt att inte införa en sådan. Syftet med uppsatsen har varit att belysa de olika problem som lagstiftaren ställs inför vid ett eventuellt införande av en civilkuragelag. Uppsatsen redogör för hur gällande rätt är konstruerad vid underlåtenhetsbrott, genom klassisk rättsdogmatisk metod, för att läsaren lättare ska kunna bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning en lag om allmän handlingsplikt skulle komma att innebära en utvidgning. Det är främst garantläran som omfattar fall av handlingsplikt i svensk rätt idag, denna något oklara rättsfigur... (More)
Civilkurage är ett flitigt debatterat område i Sverige, och trots att de flesta av våra grannländer har lagstiftning om en allmän handlingsplikt att bistå en nödställd person har Sverige valt att inte införa en sådan. Syftet med uppsatsen har varit att belysa de olika problem som lagstiftaren ställs inför vid ett eventuellt införande av en civilkuragelag. Uppsatsen redogör för hur gällande rätt är konstruerad vid underlåtenhetsbrott, genom klassisk rättsdogmatisk metod, för att läsaren lättare ska kunna bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning en lag om allmän handlingsplikt skulle komma att innebära en utvidgning. Det är främst garantläran som omfattar fall av handlingsplikt i svensk rätt idag, denna något oklara rättsfigur förekommer främst i praxis och doktrin. Frågan om ett eventuellt införande av en civilkuragelag i svensk rätt har varit föremål för utredning vid skilda tidpunkter. Uppsatsens utgångspunkt är de kriminaliseringsprinciper som allmänt anses vara vägledande vid kriminalisering. Utifrån dessa principer analyseras och systematiseras argumenten som förts fram i de två senaste utredningarna för att läsaren ska kunna väga de tydligaste ståndpunkterna för- och emot en kriminalisering mot varandra. Uppsatsen är komparativ med syfte att ge en bild av den i Norge gällande civilkuragelagens konstruktion och funktion, det är intressant då Norge är ett land med en rättskultur som är snarlik den svenska. Enligt uppsatsförfattarens egna reflektioner i uppsatsens analys framställs de moraliska kriminaliseringsargumenten som särskilt starka. Lagstiftaren har ännu inte ansett att dessa argument är så starka att de rättfärdigat lagstiftning. (Less)
Popular Abstract
Moral courage is frequently debated in Sweden, and despite the fact that several countries in our proximity have implemented a general legal duty to rescue a person in distress, Sweden has chosen not to implement such a legislation. The main purpose of this essay is to illustrate the different problems the legislator is facing regarding the possible insertion of a “moral courage law”. The essay accounts for the current legal position due to crime of omission, using legal dogmatic method, in order to let the reader form an opinion on however a “moral courage law” would constitute an expansion of this legal position. Today “the guarantor doctrine” mainly comprises crimes of omission in Swedish law, this somewhat vague legal construction... (More)
Moral courage is frequently debated in Sweden, and despite the fact that several countries in our proximity have implemented a general legal duty to rescue a person in distress, Sweden has chosen not to implement such a legislation. The main purpose of this essay is to illustrate the different problems the legislator is facing regarding the possible insertion of a “moral courage law”. The essay accounts for the current legal position due to crime of omission, using legal dogmatic method, in order to let the reader form an opinion on however a “moral courage law” would constitute an expansion of this legal position. Today “the guarantor doctrine” mainly comprises crimes of omission in Swedish law, this somewhat vague legal construction exists mainly in doctrine and leading legal cases. The issue of implementing a “moral courage law” into the Swedish legal system has been subject to enquiry on various occasions. The outset of the essay is the general principles of criminalization that are considered to be the leading directive in Sweden today. Based on these general principles the arguments from the two latest enquiries are analyzed and systematized to give the reader the possibility to weigh the arguments, for- and against criminalization, against one another. The essay is comparative in order to give the reader insight to the “moral courage law” that exists in Norway. This comparison is justified since Norway is a country with a legal culture similar to the Swedish. The analysis of the essay distinguishes strong arguments both for as well as against a “moral courage law”. In the analysis of the essay, according to the authors own reflections, the moral criminalization argument carry particular strength. The legislator has not yet found these arguments convincing enough to justify legislation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Christian LU
supervisor
organization
alternative title
Moral courage - A study of an eventual "moral courage laws" legitimacy in the swedish legal system
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kriminalisering, underlåtenhetsbrott, garantläran, civilkuragelag, criminal law, Straffrätt, civilkurage, skyddsgarant, övervakningsgarant
language
Swedish
id
5426417
date added to LUP
2015-07-06 09:53:17
date last changed
2015-07-06 09:53:17
@misc{5426417,
 abstract   = {Civilkurage är ett flitigt debatterat område i Sverige, och trots att de flesta av våra grannländer har lagstiftning om en allmän handlingsplikt att bistå en nödställd person har Sverige valt att inte införa en sådan. Syftet med uppsatsen har varit att belysa de olika problem som lagstiftaren ställs inför vid ett eventuellt införande av en civilkuragelag. Uppsatsen redogör för hur gällande rätt är konstruerad vid underlåtenhetsbrott, genom klassisk rättsdogmatisk metod, för att läsaren lättare ska kunna bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning en lag om allmän handlingsplikt skulle komma att innebära en utvidgning. Det är främst garantläran som omfattar fall av handlingsplikt i svensk rätt idag, denna något oklara rättsfigur förekommer främst i praxis och doktrin. Frågan om ett eventuellt införande av en civilkuragelag i svensk rätt har varit föremål för utredning vid skilda tidpunkter. Uppsatsens utgångspunkt är de kriminaliseringsprinciper som allmänt anses vara vägledande vid kriminalisering. Utifrån dessa principer analyseras och systematiseras argumenten som förts fram i de två senaste utredningarna för att läsaren ska kunna väga de tydligaste ståndpunkterna för- och emot en kriminalisering mot varandra. Uppsatsen är komparativ med syfte att ge en bild av den i Norge gällande civilkuragelagens konstruktion och funktion, det är intressant då Norge är ett land med en rättskultur som är snarlik den svenska. Enligt uppsatsförfattarens egna reflektioner i uppsatsens analys framställs de moraliska kriminaliseringsargumenten som särskilt starka. Lagstiftaren har ännu inte ansett att dessa argument är så starka att de rättfärdigat lagstiftning.},
 author    = {Nilsson, Christian},
 keyword   = {kriminalisering,underlåtenhetsbrott,garantläran,civilkuragelag,criminal law,Straffrätt,civilkurage,skyddsgarant,övervakningsgarant},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Civilkurage - En studie av en eventuell civilkuragelags legitimitet i svensk rätt},
 year     = {2015},
}