Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sexualbrott mot barn – en rättskritisk studie av regleringen och tillämpningen av 6 kap 13 § BrB

Sporring Jenseg, Mickaela LU (2015) LAGF03 20151
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The object for this essay is the regulation in chapter 6 article 13 BrB, which says that the requirement for premeditation in relation to the age of the child when it comes to sexual crimes against children has been removed. Instead, the rule says that even the one that did not realise, but had reasonable grounds to assume that the child was under aged, should be sentenced for the crime. The purpose of this essay is to, with a legal certainty perspective, examine how much and what kind of guidance for the interpretation and implementation of the rule that has been given by the legislator. In addition to this, the purpose of the essay is also to, in a critical way, examine the courts’ interpretation and implementation of chapter 6 article... (More)
The object for this essay is the regulation in chapter 6 article 13 BrB, which says that the requirement for premeditation in relation to the age of the child when it comes to sexual crimes against children has been removed. Instead, the rule says that even the one that did not realise, but had reasonable grounds to assume that the child was under aged, should be sentenced for the crime. The purpose of this essay is to, with a legal certainty perspective, examine how much and what kind of guidance for the interpretation and implementation of the rule that has been given by the legislator. In addition to this, the purpose of the essay is also to, in a critical way, examine the courts’ interpretation and implementation of chapter 6 article 13 BrB. This is to see if the application of the law is uniform and fulfills the criteria of predictability.

To answer the questions of the essay, both the legaslative history of the rule, and several judgements from the courts have been analysed. The judgements have been studied in order to analyse how the courts in specific cases have interpreted and implemented the rule of chapter 6 article 13 BrB, and not in order to determine what the established law is.

What is shown in the essay is that the legislator hardly has given any guidance in the legislative history about the practical implementation of the rule in chapter 6 article 13 BrB. Almost no comment on what circumstances should be taken into account in the adjudication has been made. Instead, almost the entire interpretation of the rule has been left to the courts to do. In the analysis of the different judgements it is shown that the courts have not developed any common guidelines for the application of the rule and that the adjudication is not very uniform or predictable. In the courts’ judgements of the children’s body development several courts seem to have misinterpreted the legislators comment on how the body development should affect the judgement of the defendant’s carelessness in relation to the age of the children. The protection for children against sexual abuse is not completely satisfied in the practical implementation of the law. (Less)
Abstract (Swedish)
Föremålet för den här uppsatsen är regleringen i 6 kap 13 § BrB, som innebär att kravet på uppsåt till barnets ålder vid sexualbrott mot barn har tagits bort. Istället föreskrivs det i bestämmelsen att även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att barnet var underårigt ska dömas till ansvar. Bestämmelsen har införts som ett utvidgat skydd för barn mot att utsättas för sexuella handlingar. Syftet med den här uppsatsen är att ur ett rättssäkerhetsperspektiv dels utreda vilken vägledning kring bestämmelsens tillämpning och tolkning som lagstiftaren har gett i förarbetena, dels att kritiskt granska domstolarnas tillämpning av bestämmelsen för att se om den är enhetlig och förutsebar. Ger uttalandena i förarbetena till 6 kap 13... (More)
Föremålet för den här uppsatsen är regleringen i 6 kap 13 § BrB, som innebär att kravet på uppsåt till barnets ålder vid sexualbrott mot barn har tagits bort. Istället föreskrivs det i bestämmelsen att även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att barnet var underårigt ska dömas till ansvar. Bestämmelsen har införts som ett utvidgat skydd för barn mot att utsättas för sexuella handlingar. Syftet med den här uppsatsen är att ur ett rättssäkerhetsperspektiv dels utreda vilken vägledning kring bestämmelsens tillämpning och tolkning som lagstiftaren har gett i förarbetena, dels att kritiskt granska domstolarnas tillämpning av bestämmelsen för att se om den är enhetlig och förutsebar. Ger uttalandena i förarbetena till 6 kap 13 § BrB förutsättningar för en förutsebar rättstillämpning och får det skydd som är avsett att uppställas med bestämmelsen genomslag i praktiken?

För att besvara uppsatsens frågeställningar har först och främst propositionen studerats, eftersom en av frågeställningarna handlar om vilken vägledning kring bestämmelsens tolkning och tillämpning som har getts av lagstiftaren. Därefter har även ett flertal domar, där domstolarna har tolkat och tillämpat 6 kap 13 § BrB, studerats. Dessa har studerats för att utreda hur bestämmelsen tillämpas i praktiken, inte för att fastställa gällande rätt.

Det som framgår av uppsatsen är att lagstiftaren knappt har gett någon vägledning i förarbetena om vilka omständigheter domstolarna ska beakta vid sin bedömning, utan lämnat tolkningen i stort sett till domstolarna. Vid en analys av de olika domarna synliggörs att några gemensamma riktlinjer för bedömningen inte utarbetats och att rättstillämpningen varken är enhetlig eller förutsebar. I bedömningen av målsägandens kroppsutveckling tycks dessutom ett flertal domstolar ha misstolkat lagstiftarens uttalande kring hur denna omständighet ska styra bedömningen. Det utvidgade skydd för sexualbrott mot barn som avsetts att uppställas med får inte genomslag i praktiken, utan rättstillämpningen får anses vara oförutsebar. Som framgår i uppsatsens analys borde ansvaret för denna rättssäkerhetsbrist ligga både på lagstiftaren och rättstillämparen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sporring Jenseg, Mickaela LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, sexualbrott mot barn
language
Swedish
id
5430978
date added to LUP
2015-07-06 10:13:22
date last changed
2015-07-06 10:13:22
@misc{5430978,
 abstract   = {The object for this essay is the regulation in chapter 6 article 13 BrB, which says that the requirement for premeditation in relation to the age of the child when it comes to sexual crimes against children has been removed. Instead, the rule says that even the one that did not realise, but had reasonable grounds to assume that the child was under aged, should be sentenced for the crime. The purpose of this essay is to, with a legal certainty perspective, examine how much and what kind of guidance for the interpretation and implementation of the rule that has been given by the legislator. In addition to this, the purpose of the essay is also to, in a critical way, examine the courts’ interpretation and implementation of chapter 6 article 13 BrB. This is to see if the application of the law is uniform and fulfills the criteria of predictability.

To answer the questions of the essay, both the legaslative history of the rule, and several judgements from the courts have been analysed. The judgements have been studied in order to analyse how the courts in specific cases have interpreted and implemented the rule of chapter 6 article 13 BrB, and not in order to determine what the established law is.

What is shown in the essay is that the legislator hardly has given any guidance in the legislative history about the practical implementation of the rule in chapter 6 article 13 BrB. Almost no comment on what circumstances should be taken into account in the adjudication has been made. Instead, almost the entire interpretation of the rule has been left to the courts to do. In the analysis of the different judgements it is shown that the courts have not developed any common guidelines for the application of the rule and that the adjudication is not very uniform or predictable. In the courts’ judgements of the children’s body development several courts seem to have misinterpreted the legislators comment on how the body development should affect the judgement of the defendant’s carelessness in relation to the age of the children. The protection for children against sexual abuse is not completely satisfied in the practical implementation of the law.},
 author    = {Sporring Jenseg, Mickaela},
 keyword   = {straffrätt,sexualbrott mot barn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sexualbrott mot barn – en rättskritisk studie av regleringen och tillämpningen av 6 kap 13 § BrB},
 year     = {2015},
}