Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att bibehålla hemmet vid sin sambos bortgång - En komparation mellan Sverige och Norge på familjerättens område

Karlsson, Erik LU (2015) LAGF03 20151
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Vilka möjligheter har en efterlevande sambo vid sin sambos bortgång att bibehålla det gemensamma hemmet intakt? Möjligheterna för den efterlevande sambon varierar beroende på om denne omfattas av antingen den svenska rätten eller grannlandet Norges rättsordning, vilket ger upphov till intressanta frågeställningar om skillnaderna länderna emellan.

Den svenska rätten grundar sig i en utgångspunkt som inbegriper en bodelning av sambornas egendom, en tydlig diskrepans mot den norska utgångspunkten. Denna diskrepans genomsyrar resultatskillnaderna för en efterlevande sambo länderna emellan. Bodelningen enligt svensk rätt kan innebära ett grundskydd som saknas en sambo i Norge. Den norska rättens reglering för efterlevande sambo att kvarbli... (More)
Vilka möjligheter har en efterlevande sambo vid sin sambos bortgång att bibehålla det gemensamma hemmet intakt? Möjligheterna för den efterlevande sambon varierar beroende på om denne omfattas av antingen den svenska rätten eller grannlandet Norges rättsordning, vilket ger upphov till intressanta frågeställningar om skillnaderna länderna emellan.

Den svenska rätten grundar sig i en utgångspunkt som inbegriper en bodelning av sambornas egendom, en tydlig diskrepans mot den norska utgångspunkten. Denna diskrepans genomsyrar resultatskillnaderna för en efterlevande sambo länderna emellan. Bodelningen enligt svensk rätt kan innebära ett grundskydd som saknas en sambo i Norge. Den norska rättens reglering för efterlevande sambo att kvarbli i oskiftat bo medför dock ett mer omfattande skydd än vad en svensk sambo kan åtnjuta.

I båda länderna beror konsekvenserna av en sambos bortgång på samboförhållandets karaktär. Gemensamt för respektive land är att faktorer som gemensamma barn och egendomsförhållandena samborna emellan har betydelse för den efterlevande sambon.

Övertaganderätten till parets bostad och bohag är regleringar som finns i respektive land och dessa motsvarar varandra väl, men är uppbyggda på olika sätt. Den egendom som kan övertas av efterlevande sambo i Norge är av större omfång än den som en efterlevande sambo i Sverige har möjlighet till. I Sverige kan dock bodelningsreglerna gynna den efterlevande sambon och låta denne tillgodogöra sig av den andre sambons egendom, utan ersättning. Detta ger i sin tur olika konsekvenser för den efterlevande sambon att bibehålla boet intakt. (Less)
Popular Abstract
What are the possibilities for a surviving cohabitant to keep the mutual home undivided? The possibilities, which the surviving cohabitant has, varies depending on whether he or she is covered by Swedish law or by the law of the neighboring country Norway. This leads to interesting questions on the differences between the regulations in the two countries.

The Swedish legal system is based on a solution which includes a dividing of the home of the cohabitants, an apparent difference from the Norwegian basis. This dissimilarity influences the differences of outcome for the surviving cohabitant between the two countries. The dividing of the home according to Swedish law may act as a basic protection for the surviving cohabitant, which... (More)
What are the possibilities for a surviving cohabitant to keep the mutual home undivided? The possibilities, which the surviving cohabitant has, varies depending on whether he or she is covered by Swedish law or by the law of the neighboring country Norway. This leads to interesting questions on the differences between the regulations in the two countries.

The Swedish legal system is based on a solution which includes a dividing of the home of the cohabitants, an apparent difference from the Norwegian basis. This dissimilarity influences the differences of outcome for the surviving cohabitant between the two countries. The dividing of the home according to Swedish law may act as a basic protection for the surviving cohabitant, which doesn´t exist in the Norwegian legal system. The Norwegian regulation, which allows the surviving cohabitant to stay in a non-divided home, does though offer a more extensive protection than the one a Swedish cohabitant may have.

In both countries the consequences of the departure of a cohabitant partner depends on the features of the relationship. Common for both countries is that factors such as mutual children and the ownership over property are of importance to the surviving cohabitant.

The right to take over the ownership over the mutual home are regulated in both countries and are equivalent to one another, although made up differently. The property, which may be taken over by the surviving cohabitant is of wider assortment in Norway than in Sweden. The Swedish regulation of dividing the home may though be of advantage to the surviving cohabitant and permit him or her ownership over property of the deceased, without demand on payment. The different solutions leads to different possibilities for the surviving cohabitant to keep the home undivided. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Erik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, sambor, komparation
language
Swedish
id
5431158
date added to LUP
2015-07-06 09:07:43
date last changed
2015-07-06 09:07:43
@misc{5431158,
 abstract   = {Vilka möjligheter har en efterlevande sambo vid sin sambos bortgång att bibehålla det gemensamma hemmet intakt? Möjligheterna för den efterlevande sambon varierar beroende på om denne omfattas av antingen den svenska rätten eller grannlandet Norges rättsordning, vilket ger upphov till intressanta frågeställningar om skillnaderna länderna emellan. 

Den svenska rätten grundar sig i en utgångspunkt som inbegriper en bodelning av sambornas egendom, en tydlig diskrepans mot den norska utgångspunkten. Denna diskrepans genomsyrar resultatskillnaderna för en efterlevande sambo länderna emellan. Bodelningen enligt svensk rätt kan innebära ett grundskydd som saknas en sambo i Norge. Den norska rättens reglering för efterlevande sambo att kvarbli i oskiftat bo medför dock ett mer omfattande skydd än vad en svensk sambo kan åtnjuta. 

I båda länderna beror konsekvenserna av en sambos bortgång på samboförhållandets karaktär. Gemensamt för respektive land är att faktorer som gemensamma barn och egendomsförhållandena samborna emellan har betydelse för den efterlevande sambon. 

Övertaganderätten till parets bostad och bohag är regleringar som finns i respektive land och dessa motsvarar varandra väl, men är uppbyggda på olika sätt. Den egendom som kan övertas av efterlevande sambo i Norge är av större omfång än den som en efterlevande sambo i Sverige har möjlighet till. I Sverige kan dock bodelningsreglerna gynna den efterlevande sambon och låta denne tillgodogöra sig av den andre sambons egendom, utan ersättning. Detta ger i sin tur olika konsekvenser för den efterlevande sambon att bibehålla boet intakt.},
 author    = {Karlsson, Erik},
 keyword   = {Familjerätt,sambor,komparation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att bibehålla hemmet vid sin sambos bortgång - En komparation mellan Sverige och Norge på familjerättens område},
 year     = {2015},
}