Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I grupp är man mindre ensam - En gruppintervju om erfarenheter av psykodynamisk gruppterapi

Petersson, Marija LU and Wastring, Jessica LU (2015) PPTP06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att nå en ökad förståelse av klienters erfarenheter från psykodynamisk gruppterapi. Sex personer som avslutat sina behandlingar från tre olika psykodynamiska terapigruppter deltog i en gruppintervju. I denna tematiskt guidade kvalitativa gruppintervju undersöktes deltagarnas berättelser om sina erfarenheter av psykodynamisk gruppterapi, betydelsefulla händelser och specifika ögonblick. Analysen av berättelserna var processorienterad och tolkande, med en hermeneutisk ansats. I studien sökte vi även en djupare förståelse av intervjugruppens samskapande teman som analyserades på gruppnivå. Deltagarnas erfarenheter som överlag var positiva, analyserades bland annat med hjälp av verksamma terapeutiska faktorer,... (More)
Syftet med denna studie var att nå en ökad förståelse av klienters erfarenheter från psykodynamisk gruppterapi. Sex personer som avslutat sina behandlingar från tre olika psykodynamiska terapigruppter deltog i en gruppintervju. I denna tematiskt guidade kvalitativa gruppintervju undersöktes deltagarnas berättelser om sina erfarenheter av psykodynamisk gruppterapi, betydelsefulla händelser och specifika ögonblick. Analysen av berättelserna var processorienterad och tolkande, med en hermeneutisk ansats. I studien sökte vi även en djupare förståelse av intervjugruppens samskapande teman som analyserades på gruppnivå. Deltagarnas erfarenheter som överlag var positiva, analyserades bland annat med hjälp av verksamma terapeutiska faktorer, kärnkategorier och gruppspecifika faktorer. Intervjugruppens samskapade berättelse uttrycktes med följande teman: aldrig bli färdig/saknad, trygghet, process, insikt/självkännedom, perspektiv, relation och separation. En slutsats var att insikt är en förändringserfarenhet som förutsätter en erfarenhet av gruppsammanhållning (den terapeutiska relationen). En annan slutsats var att ett klientperspektiv hjälper oss att förstå hur psykoterapi kan fungera och behövs i psykoterapiforskning. En sista slutsats var att kraften i en grupprocess är mycket stark och kan inte kontrolleras utifrån, av till exempel en forskare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Marija LU and Wastring, Jessica LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
betydelsefulla händelser, terapeutiska faktorer, gruppintervju, kvalitativ forskning, Gruppsykoterapi, klienterfarenhet, gruppspecifika faktorer, group psychotherapy, client experience, qualitative research, group interview, therapeutic factors, significant events, group specific factors
language
Swedish
id
5431276
date added to LUP
2015-05-25 11:03:02
date last changed
2015-05-25 11:03:02
@misc{5431276,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att nå en ökad förståelse av klienters erfarenheter från psykodynamisk gruppterapi. Sex personer som avslutat sina behandlingar från tre olika psykodynamiska terapigruppter deltog i en gruppintervju. I denna tematiskt guidade kvalitativa gruppintervju undersöktes deltagarnas berättelser om sina erfarenheter av psykodynamisk gruppterapi, betydelsefulla händelser och specifika ögonblick. Analysen av berättelserna var processorienterad och tolkande, med en hermeneutisk ansats. I studien sökte vi även en djupare förståelse av intervjugruppens samskapande teman som analyserades på gruppnivå. Deltagarnas erfarenheter som överlag var positiva, analyserades bland annat med hjälp av verksamma terapeutiska faktorer, kärnkategorier och gruppspecifika faktorer. Intervjugruppens samskapade berättelse uttrycktes med följande teman: aldrig bli färdig/saknad, trygghet, process, insikt/självkännedom, perspektiv, relation och separation. En slutsats var att insikt är en förändringserfarenhet som förutsätter en erfarenhet av gruppsammanhållning (den terapeutiska relationen). En annan slutsats var att ett klientperspektiv hjälper oss att förstå hur psykoterapi kan fungera och behövs i psykoterapiforskning. En sista slutsats var att kraften i en grupprocess är mycket stark och kan inte kontrolleras utifrån, av till exempel en forskare.},
 author    = {Petersson, Marija and Wastring, Jessica},
 keyword   = {betydelsefulla händelser,terapeutiska faktorer,gruppintervju,kvalitativ forskning,Gruppsykoterapi,klienterfarenhet,gruppspecifika faktorer,group psychotherapy,client experience,qualitative research,group interview,therapeutic factors,significant events,group specific factors},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I grupp är man mindre ensam - En gruppintervju om erfarenheter av psykodynamisk gruppterapi},
 year     = {2015},
}