Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Punitive damages - En rättsekonomisk utredning om skadestånd i avskräckande och bestraffande syfte

Olsson, Matilda LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
En skadevållare i USA kan många gånger åläggas att betala höga belopp i skadestånd, något som är helt främmande för den svenska skadeståndsrätten. Vad beror det på? Ett svar är punitive damages som utdöms i common law-systemet i syfte att verka avskräckande och bestraffande. Skadeståndet fungerar som överkompensation, eftersom det sätts högre än värdet på den lidna skadan. Syftet med den här uppsatsen är att se hur punitive damages förhåller sig till den svenska skadeståndsrätten samt att redogöra för vilka rättsekonomiska argument som finns för dess användning.

I den svenska skadeståndsrätten nämns reparation, prevention och bestraffning som möjliga funktioner av skadeståndet. Utgångspunkten är att en skadelidande ska få full... (More)
En skadevållare i USA kan många gånger åläggas att betala höga belopp i skadestånd, något som är helt främmande för den svenska skadeståndsrätten. Vad beror det på? Ett svar är punitive damages som utdöms i common law-systemet i syfte att verka avskräckande och bestraffande. Skadeståndet fungerar som överkompensation, eftersom det sätts högre än värdet på den lidna skadan. Syftet med den här uppsatsen är att se hur punitive damages förhåller sig till den svenska skadeståndsrätten samt att redogöra för vilka rättsekonomiska argument som finns för dess användning.

I den svenska skadeståndsrätten nämns reparation, prevention och bestraffning som möjliga funktioner av skadeståndet. Utgångspunkten är att en skadelidande ska få full ersättning för uppkomna skador och att därigenom undvika både över- och underkompensation. Prevention är en funktion av skadeståndet som är svår att utröna, men ett skadeståndsansvar kan tänkas leda till aktsamhet i vissa situationer. Däremot har skadeståndet ingen uttalad bestraffande effekt enligt svensk skadeståndsrätt. Punitive damages är därför inte förenligt med skadeståndets reparativa funktion enligt svensk skadeståndsrätt.

Rättsekonomin förespråkar en rätt som utformas för att maximera ekonomisk effektivitet och välstånd. För att en verksamhetsutövare ska få bära kostnader för orsakade skador har skadeståndsansvaret en avgörande betydelse, men det förutsätter att en skadelidande tillvaratar sin rätt till ersättning. Punitive damages kan fungera som incitament om den skadelidande får mer ersättning än vad som motsvarar skadans värde. Den överskjutande delen utgörs av den ersättning andra skadelidande skulle varit berättigade till om de tillvaratagit sin rätt. Dock uppkommer problem med att det ger skadeståndsrätten inslag av ett lotteri, vilket gör att det inte tillämpas i Sverige. Å andra sidan har rättsekonomisk teori inte fått nämnvärt utrymme i de senaste skadeståndsrättsliga utredningarna som diskuterat nivån för skadestånd. För att tillämpningen av punitive damages ska förenas med skadeståndets funktioner enligt svensk skadeståndsrätt krävs att de rättsekonomiska argumenten ges större utrymme de lege ferenda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Matilda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skadeståndsrätt, rättsekonomi, punitive damages, common law
language
Swedish
id
5431281
date added to LUP
2015-07-06 09:51:46
date last changed
2015-07-06 09:51:46
@misc{5431281,
 abstract   = {En skadevållare i USA kan många gånger åläggas att betala höga belopp i skadestånd, något som är helt främmande för den svenska skadeståndsrätten. Vad beror det på? Ett svar är punitive damages som utdöms i common law-systemet i syfte att verka avskräckande och bestraffande. Skadeståndet fungerar som överkompensation, eftersom det sätts högre än värdet på den lidna skadan. Syftet med den här uppsatsen är att se hur punitive damages förhåller sig till den svenska skadeståndsrätten samt att redogöra för vilka rättsekonomiska argument som finns för dess användning.

I den svenska skadeståndsrätten nämns reparation, prevention och bestraffning som möjliga funktioner av skadeståndet. Utgångspunkten är att en skadelidande ska få full ersättning för uppkomna skador och att därigenom undvika både över- och underkompensation. Prevention är en funktion av skadeståndet som är svår att utröna, men ett skadeståndsansvar kan tänkas leda till aktsamhet i vissa situationer. Däremot har skadeståndet ingen uttalad bestraffande effekt enligt svensk skadeståndsrätt. Punitive damages är därför inte förenligt med skadeståndets reparativa funktion enligt svensk skadeståndsrätt.

Rättsekonomin förespråkar en rätt som utformas för att maximera ekonomisk effektivitet och välstånd. För att en verksamhetsutövare ska få bära kostnader för orsakade skador har skadeståndsansvaret en avgörande betydelse, men det förutsätter att en skadelidande tillvaratar sin rätt till ersättning. Punitive damages kan fungera som incitament om den skadelidande får mer ersättning än vad som motsvarar skadans värde. Den överskjutande delen utgörs av den ersättning andra skadelidande skulle varit berättigade till om de tillvaratagit sin rätt. Dock uppkommer problem med att det ger skadeståndsrätten inslag av ett lotteri, vilket gör att det inte tillämpas i Sverige. Å andra sidan har rättsekonomisk teori inte fått nämnvärt utrymme i de senaste skadeståndsrättsliga utredningarna som diskuterat nivån för skadestånd. För att tillämpningen av punitive damages ska förenas med skadeståndets funktioner enligt svensk skadeståndsrätt krävs att de rättsekonomiska argumenten ges större utrymme de lege ferenda.},
 author    = {Olsson, Matilda},
 keyword   = {Skadeståndsrätt,rättsekonomi,punitive damages,common law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Punitive damages - En rättsekonomisk utredning om skadestånd i avskräckande och bestraffande syfte},
 year     = {2015},
}